Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šovasar, kad valdības maiņa vēl bija nerealizējies plāns, kādā Latvijas Radio raidījumā tika pieminēta īru pieredze, uzsverot, ka reiz Īrijas valdība problemātiskas situācijas risināšanai sagatavojusi ļoti konkrētu, pat sīkumos precīzu plānu. Kāds tam sakars ar ilgtspēju? Pietiekami tiešs, jo – agrāk vai vēlāk, tiešāk vai netiešāk, vairāk vai mazāk – Eiropas Savienības lielie plāni skars teju ikvienu ES pilsoni un iedzīvotāju, kālab jau savlaicīgi vēlētos zināt, piemēram, cik mēs katrs maksāsim par rakstā minēto ilgtspējas pārskatu, cik tas varētu izmaksāt uzņēmējam, kas tieši uzņēmējam, kas vēlas turpināt darbu Latvijā un, piemēram, izaudzētās ogas vai augļus, vai cepto maizi pārdot jebkurā no veikalu ķēdēm, būs jādara un cik cilvēki jāpieņem darbā vai jāapmāca tieši ilgtspējas dokumentu sagatavošanai utt.

Runājot par ES plāniem, kurus atbalstījusi arī Latvija, ļoti trūkst konkrētības un precizitātes – kas, kad, cik... Cik katram valsts pilsonim maksās ilgtspēja (ja to nodrošina šādi...) un kā tieši nepieciešamība pēc ilgtspējas ziņojumiem mainīs uzņēmējdarbības vidi Latvijā, vai vietējam Latvijas uzņēmējam ir un būs pieejami precīzi Latvijas situācijai atbilstoši dati utt. Viens top skaidrs – birokrātijas mazāk nebūs... (Tas neizklausās nedz zaļi, nedz tālredzīgi, nedz ilgtspējīgi...)

Prasība uzņēmumiem obligāti sagatavot ilgtspējas ziņojumus atbilstoši Eiropas ilgtspējas standartam, kas iekļauj vides, sociālās atbildības, cilvēktiesību un dažādus pārvaldības aspektus, būtiski mainīs uzņēmējdarbības pamatus un ietekmēs ikvienu uzņēmumu, kurš vēlēsies darboties lielu kompāniju piegāžu ķēdēs.

To intervijā stāsta Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas (CSR Latvia) līdzdibinātāja un SIA Sustainability Partners īpašniece Agnese Alksne-Bensone. Viņa atzīst, ka ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasību izpildei ir jāsāk gatavoties nekavējoties, kaut pirmie ziņojumi lielajiem uzņēmumiem obligāti būs jāiesniedz par 2025. gadu, pretējā gadījumā būs problēmas ar pilnvērtīgas informācijas atspoguļošanu par 2024. gadu.

Ko paredz ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva?

Būtības pamatā ir ilgtspēja, kas jau ir viens no svarīgākajiem uzņēmējdarbības stūrakmeņiem, savukārt, ES Zaļais kurss un izvirzītais mērķis – klimata neitralitātes sasniegšana – tai piešķir vēl nozīmīgāku vietu, tādējādi daudziem sektoriem un uzņēmumiem būs jākoriģē vai pat jāpārskata savi līdzšinējie biznesa modeļi, ko savā ziņā stimulēs ES Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva, kura paredz gada pārskatos obligāti iekļaut ziņojumu par korporatīvās sociālās atbildības jomas mērķiem un to izpildi. Direktīvas piemērošana paredzēta vairākos posmos. Regulējums sākotnēji attieksies uz Eiropas lielajiem uzņēmumiem, vēlāk – arī uz vidējiem uzņēmumiem. Tas paredz atklāt informāciju par ilgtspējas riskiem, potenciālajiem scenārijiem risku ietekmei uz uzņēmumu un informāciju, kā izvēlētais uzņēmuma biznesa modelis ietekmē sociālos un vides aspektus. Proti, prasība gada pārskata vadības ziņojumā ietvert ilgtspējas ziņojumu no 2024. gada 1. janvāra attieksies uz uzņēmumiem, kas atbilst diviem no trīs lielumiem – 500 un vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 milj. eiro, bilances kopsumma 20 milj. eiro (tie ir uzņēmumi, kurus skāra iepriekšējā direktīva par ne-finanšu informācijas atklāšanu).

Būtiski, ka šiem uzņēmumiem informācija jāgatavo arī par 2023. gadu. Savukārt ziņojuma prasība no 2025. gada 1. janvāra attieksies uz uzņēmumiem, kas atbilst diviem no trīs lielumiem – 250 un vairāk darbinieku, neto apgrozījums 40 milj. eiro, bilances kopsumma 20 milj. eiro, bet no 2026. gada 1. janvāra prasība attieksies uz uzņēmumiem, kas atbilst diviem no trīs lielumiem – 10 un vairāk darbinieku, neto apgrozījums 0,7 milj. eiro, bilances kopsumma 0,35 milj. eiro. No šāda ziņojuma gatavošanas netiks atbrīvoti arī tie trešo valstu uzņēmumi, uz kuriem no 2028. gada 1. janvāra attieksies neto apgrozījums 150 milj. eiro ES tirgū un vismaz viena struktūra ES.

Bieži skandētais – lētāk – nebūt nenozīmē vienīgo risinājumu, lai preci (pakalpojumu) pārdotu. Tas, ka uzņēmums nenodara kaitējumu videi, rīkojas sociāli atbildīgi ne tikai savās struktūrās vien, bet to pašu prasa arī no sadarbības partneriem un ir labi pārvaldīts, būs priekšnosacījums straujākai izaugsmei.

Tātad vēl viens papildu ziņojums sākotnēji lielajiem uzņēmumiem, vēlāk vidējiem.

Tā ir ļoti vienkāršota pozīcija. Direktīva paredz, ka uzņēmums ziņos par ilgtspēju, ņemot vērā 12 ESRS (European Sustainability Reporting Standards) standartos noteiktos kritērijus. Pēc diviem no standartiem – ESRS 1 (pamata prasības) un ESRS 2 (pamata informācijas atklāšana) – informācija mērķuzņēmumiem būs jāsniedz obligāti. Standarti ir iedalīti trīs ilgtspējas jomās, nosakot būtiskos ilgtspējas aspektus vides, sociālajā un pārvaldības jomā. Vides sadaļā – klimata pārmaiņas, piesārņojums, ūdens un jūras resursi, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, resursu patēriņš un aprites ekonomika, sociālajā sadaļā – darbinieki, darbinieki piegādes ķēdē, ietekmētās kopienas, patērētāji un gala lietotāji, kā arī pārvaldības segmentā – uzņēmējdarbības kodekss, kas aprakstītas apmēram 350 lappušu dokumentā, ir vairāk nekā 80 atklāšanas prasības par vairāk nekā 1000 datu punktiem, kur ir vairāk nekā 80 kvantitatīvie rādītāji. Par šiem aspektiem jāsniedz informācija pēc izvēles, kas balstīta uzņēmuma dubultā būtiskuma analīzē. Tāpat uzņēmumiem būs jāpaskaidro, kādēļ par vienu vai otru ilgtspējas aspektu informācija netiek sniegta.

Direktīvas fokusā ir uzņēmuma spēja noteikt savu ietekmi ar “dubultās materialitātes jeb būtiskuma” analīzes palīdzību. Attiecīgi noteikt uzņēmuma biznesa modeļa ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem, kā arī šo ārējo apstākļu – klimata pārmaiņu, darbaspēka pieejamības, tehnoloģiju revolūcijas, resursu pieejamības – izaicinājumu ietekmi uz uzņēmuma attīstību un izaugsmi ilgtermiņā.

Prasība, ka uzņēmumam ir jāspēj atbildēt uz klimata pārmaiņu radītajām problēmām, izstrādājot zaļās ekonomikas pārejas plānus. Klimata pārejas plānā būtu jānosaka, kā uzņēmums pielāgosies, pasaulei pārejot uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Tajā jāiekļauj augsta līmeņa ambīcijas, lai mazinātu klimata riskus, tostarp SEG samazināšanas mērķi, darbības, ko uzņēmums plāno veikt, lai sasniegtu esošos mērķus, tostarp to, kā šīs darbības tiks finansētas, pārvaldības un ziņošanas sistēmas, lai atbalstītu plāna izpildi, kā arī zinātniski pamatota informācija.

Par vēl vienu stūrakmeni var uzskatīt atbildības uzņemšanos par piegādes un vērtību ķēdi. Tas nozīmē, ka uzņēmumam būs jāspēj izvērtēt piegādes un vērtību ķēdes ietekmi uz ilgtspējas aspektiem un jāparedz plāni, kontroles mehānismi, mērķi, kā novērst negatīvo un vairot pozitīvo ietekmi savas ietekmes robežās. Šīs robežas tiek noteiktas ar “ilgtspējas aspektu dubultā būtiskuma analīzes” palīdzību. Šajos ziņojumos nevarēs ierakstīt jebko, jo tie būs daļa no uzņēmumu gada pārskata vadības ziņojuma un jārēķinās, ka arī šo ziņojumu auditēs auditors.

Tādējādi uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas prakses regulējums būs mainījis uzņēmējdarbības pamatmērķi – no tīras peļņas gūšanas par katru cenu uz peļņas gūšanu, apzinoties biznesa modeļa cenu. Kas pirms vairākiem gadiem bija uzņēmuma brīvprātīga izvēle, šobrīd var kļūt par konkurētspējas priekšrocību. Tā ir spēja paskaidrot gan investoriem, gan patērētājiem, gan darbiniekiem, kādā veidā rodas peļņa, kādu ietekmi tas atstāj uz sociālajiem, vides un labas pārvaldības jautājumiem, kā arī paskaidrot plānus attiecībā uz negatīvās ietekmes novēršanu. Kopumā pēc pašreizējām aplēsēm Eiropas Savienībā Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas pienākums tiešā veidā skars apmēram 50 000 kompāniju.

Vai Latvijā ir uzņēmumi, kuri ir gatavojuši šāda satura ilgtspējas ziņojumus?

Jau pašlaik pienākums publicēt ilgtspējas pārskatus jeb ESG (Environment, social and governance) pārskatus ir tiem uzņēmumiem, kuru akcijas vai obligācijas tiek kotētas biržā. Tādējādi ir uzņēmumi, kuri ilgtspējas pārskatus gatavo un publicē savos gada pārskatos, kurus, savukārt, vērtē ne tikai šo kompāniju esošie un potenciālie akcionāri vai obligāciju turētāji, bet arī esošie un iespējamie potenciālie sadarbības partneri (produktu, pakalpojumu pircēji un/vai izejvielu piegādātāji). Kopš 2021. gada nogales ir spēkā izmaiņas korporatīvās pārvaldības regulējumā lielajām valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, starp šīm izmaiņām ir arī pienākums kapitālsabiedrībām sagatavot ne-finanšu ziņojumus par aizvadīto pārskata gadu.

Vēl ir kompānijas, kuras brīvprātīgi ir izvēlējušās šādus ziņojumus sagatavot, tomēr līdz šim tā vairāk bija labo darbu atskaite,– kā samazinājušas radītos izmešus, taupījušas (samazinājušas) resursus, efektivizējušas darbību. No Latvijas 100 vērtīgākajiem uzņēmumiem ilgtspējas pārskatu ziņojumus gatavo tikai 10-12%, kas ir ļoti maz, vēl mazāk ir to kompāniju, kas šajos ziņojumos izvirzījušas nākotnes mērķus. Tas nozīmē, ka būtībā visiem ir jāsāk gatavoties ES direktīvas prasību ieviešanai. Var secināt, ka līdzšinējos ilgtspējas ziņojumus, kuri bija kā labo darbu atskaite, ir grūti salīdzināt ar tiem, kādi tiks prasīti turpmāk, jo īpaši, ja tajos norādītajai ietekmei un izvirzītajiem mērķiem būs jābūt datos balstītiem un neatkarīgu ekspertu (vērtētāju) apstiprinātiem. Diemžēl, vairums neko šādu ilgtspējas pārskatu gatavošanā līdz šim nav darījuši, kaut arī jau pirms teju 10 gadiem ES tika pieņemts regulējums, kas aicināja lielās kompānijas šādus ziņojumus gatavot brīvprātīgi, šāds risinājums nestrādāja, tāpēc tagad šāda ziņojuma sagatavošana ir kļuvusi par obligātu prasību. Jāņem vērā, ka ilgtspējas ziņojums var būt būtisks arguments, lai uzņēmums varētu saņemt aizdevumu savu ieceru īstenošanai, kā arī jaunu darījumu (produktu pircēju) piesaistes būtisks kritērijs.

Nevienam uzņēmumam nav 100% pašnodrošinājuma, jo īpaši ražotājiem un tirgotājiem ir pietiekami ievērojams skaits piegādātāju, kuri var būt pat ļoti nelieli. Vai šie lielie izejvielu, pakalpojumu pircēji nepieprasīs šiem nelielajiem piegādātājiem, uz kuriem neattiecas direktīvas prasība, šādus ziņojumus sagatavot, piemēram, dažādus verificētus datus par radītajiem izmešiem, tostarp CO₂ pēdas lielumu, darbiniekiem u.tml., jo citādi nevarēs izveidot savu ilgtspējas ziņojumu?

Tā kā tirgotājiem un ražotājiem ir jābūt izsekojamām piegāžu ķēdēm, ir samērā loģiski, ka tajās iesaistītajiem būs jābūt gataviem sniegt atbilstošas ziņas. Nenoliedzami, tieši caur piegāžu ķēdēm būtībā arī tie uzņēmumi, uz kuriem direktīvas prasības neattiecas, savā ziņā būs iesaistīti tās lielākā vadmotīva izpildē.

Vai šādā gadījumā neradīsies kuriozi, ka, piemēram, Latvijas lauksaimnieks nespēj sniegt prasītos datus pārstrādātājam vai tirgotājam un tas, savukārt, vietējā piegādātāja vietā izvēlas analoga produkta piegādātāju ārvalstīs, kurš prasītās ziņas spēj sniegt? Rezultātā konkrēta produkta (izejvielas) piegādei būs ievērojami lielāka CO₂ pēda, jo ievērojami lielāks būs tā transportēšanas attālums.

Tas ir labs jautājums, pagaidām – teorētisks, jo – nenoliedzami – šāds risks pastāv. Tirgotājiem ir un būs jālūkojas, kā transportētāji, piegādātāji līdz pat to pirmsākumam pilda ilgtspējas prasības attiecībā uz vidi, sociālo sfēru un labu pārvaldību. Pasaulē arvien vairāk kļūst uzņēmumu, kuri nevēlas sadarboties (iegādāties vai pārdot preces, sniegt vai saņemt pakalpojumus) ar uzņēmējiem, kuri izmanto bērnu darbu, nodarbina darbiniekus necilvēciskos apstākļos, nesaudzē vidi u.tml. Ja uzņēmumam ir skaidri noteiktas vērtības, kuras tā saimnieki redz kā neatņemamu biznesa sastāvdaļu, tad atbilstoši – uzņēmumam ir un būs jātērē papildu uzmanība un resursi. Tirgotājiem, ražotājiem ir iespēja šo izsekojamību nodrošināt, piesaistot neatkarīgus ekspertus (vērtētājus), vai arī pašiem ar auditiem apmeklēt konkrētos lauksaimniecisko vai citu produktu ražotājus.

Lauksaimniecības produkcija ir un būs viena no ietekmes aprēķināšanai sarežģītākajām sfērām. Proti, ikviens lauksaimnieks var atskaitīties par to, ko viņš ir pircis un lietojis, bet, diemžēl, viņš nevarēs atbildēt un pierādīt savas produkcijas ražošanai izmantotās zemes CO₂ emisijas, jo tādu datu vienkārši nav, vai to iegūšana prasa ilgu laiku un resursus.

Diemžēl, savā praksē, mēģinot rēķināt CO₂ pēdu, nākas secināt, ka precīzie dati ir nepilnīgi un tāpēc jāizmanto grāmatvedības metode, balstoties uz starptautiskajās datubāzēs pieejamo informāciju.

Tātad CO₂ pēdu Latvijā un, iespējams, citās ES dalībvalstīs lauksaimniecības produkcijas ražotājiem rēķinās, balstoties uz citas klimatiskās zonas un augsnes datiem? Tas nozīmē ļoti lielu varbūtību, ka nefinanšu pārskata ilgtspējas ziņojumā tiks atspoguļoti dati, kas neatbildīs realitātei!

Diemžēl, bet pašlaik šādu situāciju pilnībā izslēgt nav iespējams. Ceru, ka līdz brīdim, kad lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiks prasīts to ietekmes CO₂ pēdas nospiedums, Latvijā būs attiecīgi pētījumi par konkrētajām augsnēm un uz tām audzēto kultūru ietekmi uz CO₂ piesaisti un izmešiem.

Šādus pētījumus, piesaistot zinātniekus, var veikt, piemēram, nozaru asociācijas.

Ceru, ka Klimata un enerģētikas ministrija sāks nodarboties ar šo ļoti daudziem zemes izmantotājiem būtisko jautājumu.

Pašlaik vienīgais risinājums būtu izmantot direktīvā paredzētās atkāpes ilgtspējas ziņošanā, norādot, ka attiecīgo datu nav, bet tiek veikti pētījumi, lai varētu balstīties uz zinātnē pamatotiem datiem.

Tas būtu kā ielāps, kas norāda, ka konkrētais zemes apsaimniekotājs ir procesā uz attiecīgo datu ieguvi. Jāņem vērā, ka direktīvas standartu jēga slēpjas tajā, ka uzņēmums apzinās, ka tam ir jādomā par vides un sociālajiem aspektiem. Tas ir sava veida izpratnes tilts, lai ne tikai vārdos, bet arī darbos īstenotu pāreju uz zaļāku un sociāli atbildīgāku ekonomiku.

Ko darīs Latvijas lielākos eksporta ienākumus ģenerējošās nozares uzņēmumi, kuri savu produktu ražošanai izmanto Latvijā iegūstamās koksnes resursus? Proti, lai iegūtu pārstrādājamu apaļkoku, tas jānozāģē, jāatved uz ražotni, turklāt, var nākties saskarties ar dabas draugu kritiku, ka tādējādi tiek radīts kaitējums dzīvajai dabai, vienlaikus, atstājot kokus sapūšanai, tie atšķirībā no jaunaudzēm, kuras piesaista CO₂, tieši pretēji – to ģenerē!

Ilgtspējas ziņojuma sagatavošanas mērķis nav aizliegt jebkāda veida saimniecisko darbību, bet meklēt līdzsvaru starp saimniecisko darbību, apkārtējo vidi un cilvēku, kas dzīvo, un cilvēku, kurš strādā. Un galu galā jau pašlaik ir zinātnē balstīti pētījumi, kuri šo Gordija mezglu var atšķetināt. Mežu esamība Latvijā nenozīmē, ka esam zaļi un vēl zaļāki nevaram būt. Vienlaikus ir skaidrs, ka Latvijā tajās zemēs, kuras nav izmantojamas lauksaimniecībā, būs jāstāda meži. Jebkurai nozarei, kura patērē resursus, bija un būs runa par saprātīgu balansu starp ekonomisko, sociālo un vides pīlāru.

Labi, mežu nozare var stādīt jaunus mežus, bet, ko darīt nozarēs, kuras iegūst dabas resursus, piemēram, kūdru, no kuras gatavotajā substrātā tiek audzēti gan koku stādi, gan dārzeņi un puķes, kas atkal piesaista CO₂ emisijas, bet Eiropā tā tiek uzskatīta par nevēlamu nozari?

Tā ir vēl sarežģītāka joma nekā lauksaimniecība. Kūdras ieguves un to substrātu ražošana Latvijā ir nozīmīgs sektors, vienlaikus Eiropas Savienība šim sektoram nākotni neredz. Un atkal tas nav arguments, lai visu slēgtu un likvidētu, bet gan lai raudzītos, ko varam darīt. Direktīva jau saka: gadījumā, ja uzņēmums konstatē, ka tam ir būtiska ietekme uz klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību, ir jābūt pārejas plānam, kā tas rīkosies un kāds ir mērķis un cik tā sasniegšana izmaksās. Šķiet, ka kūdras nozarei ir un būs vajadzīgi pētījumi, kas jau uz zinātniski pamatotiem datiem ļautu pieņemt situācijai atbilstošus lēmumus.

Pietiekami daudz produkcijas Latvija importē, piemēram, metāla izstrādājumus gan būvniecības, gan metālapstrādes vajadzībām. Kurš atbild par metāla ieguves, ražošanas un transportēšanas laikā radītajām CO₂ emisijām un to patiesumu?

Protams, ka ilgtspējas ziņojums un tā standarti attiecas gan uz celtniekiem, gan uz nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem, gan būvmateriālu, tostarp arī metāla izstrādājumu, vairumtirgotājiem, kas atbilst direktīvas mērķauditorijas kritērijiem, gan iesaistās piegādes un vērtību ķēdēs ar tiem, kas atbilst šiem kritērijiem.

Pēc būtības pasūtītājs ir tas, kurš var noteikt, kādus metāla izstrādājumus no kāda piegādātāja un valsts vēlas. Un atkal direktīvas pamatā ir šī sektora uzņēmumiem likt aizdomāties un saprast, kāda ir to ietekme uz vidi, sociālajiem aspektiem un vai visi ķēdes posmi ir izsekojami, vai tajos – ārzemēs – nav būtiski ietekmētas vietējās kopienas iedzīvotāju intereses, darbinieki ir saņēmuši taisnīgu un pamatotu atlīdzību u.tml. Tas nozīmē, ka konkrēta metāla, piemēram, alumīnija raktuvēm būtu jābūt sertificētām, bet, ja nav iespējams šādus apliecinājumus saņemt, visticamāk, pašam pasūtītājam jābrauc vai jānolīgst kāds, kuram uzticas, lai pārbaudītu, kas un kā notiek konkrētajā ieguves karjerā vai ražotnē ārzemēs. Piemēram, nozares var veidot pašas savus reģistrus ar atbildīgām izejvielām. Kā vienu no piemēriem var minēt pašlaik tapšanas stadijā esošo tā dēvēto zaļo būvmateriālu datubāzi – reģistru. Uzņēmums šobrīd var paļauties tikai uz dokumentiem, kas pierāda (apliecina) izsekojamību, vai veikt pašpārbaudes. Šobrīd izsekojamības nodrošināšanai vēl netiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, bet tas ir tikai laika jautājums (piemēram, fintek algoritmi utt.). Jāņem vērā, ka tiem uzņēmumiem, kuru biznesa modeļa pamatā ir ārpakalpojumā piesaistīti darbinieki (ar vai bez aģentūru palīdzības), atbildība par šo darbinieku labklājību ir viens no sociālajiem aspektiem, kas arī būs jāvērtē. Šajā gadījumā par labklājību mēs uzskatām, piemēram, šo darbinieku darba tiesību ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu utml. Pasūtītājam ir jāatbild par ārpakalpojumos noslēgto kompāniju (cilvēku) padarīto un nepadarīto, kā arī to, cik attiecīgie pakalpojumi ir zaļi un droši.

Kā uzņēmums, kurš, piemēram, pasūtījis savā teritorijā esošu puķu dobju ravēšanu un laistīšanu, var pārbaudīt, cik lielu algu nolīgtā persona maksā saviem darbiniekiem?

Varbūt tā pašlaik kādam šķiet neiespējamā misija, bet tas būs jāvar. Būtībā pakalpojuma saņēmējs jau līgumā ar pakalpojuma sniedzēju būs iekļāvis jautājumu par darba samaksu, nodarbinātības kontroles iespējām un risinājumiem, kā arī to, kā tieši pakalpojumi tiks sniegti un kādi pasākumi tiks veikti, lai tos sniegtu videi draudzīgi.

Ja ik uzņēmumam jāspēj noteikt tā CO₂ pēdu, tad arī darba devējiem ir jābūt spējīgiem to izrēķināt, piemēram, cik daudz siltumnīcu gāzu emisiju rodas no darbinieku došanās no darba uz mājām un otrādi. Vai šobrīd ir skaidrs, kā darba devējs varēs secināt, kurš un kā ieradās darbā – ar privāto auto, ar auto, bet kopā ar kolēģi, ar vilcienu, ar sabiedrisko autobusu, kurš kā degvielu izmanto elektrību, kurš izmanto dīzeļdegvielu vai savu divriteni, vai vispār atnāca kājām, jo no pārvietošanās attāluma un veida ir atkarīgs šim nolūkam izdalītais CO₂. Kā to rēķinās? Ik dienu prasot darbinieku atskaiti vai balstoties uz kaut kādiem pieņēmumiem un algoritmiem?

Darba devēji var izstrādāt motivācijas sistēmas, kas darbiniekus motivēs izmantot videi draudzīgākus risinājumus, piemēram, sabiedrisko transportu vai došanos ar kājām. Jau pašlaik ir darba devēji, kuri aicina darbiniekus pārkāpt no iekšdedzes dīzeļdzinēja auto uz elektroauto, nodrošinot attiecīgi šādas iespējas.

Tāpat, ja darba devējs vēlas, lai darbinieki uz darbu un varbūt arī pie klientiem brauc ar velosipēdu, ir jābūt attiecīgai infrastruktūrai, kur velosipēdus novietot, un vēl svarīgāk – iespējas darbiniekiem nomazgāties dušā, jo īpaši, ja ārā ir +30 °C grādu karstums. Vienlaikus C19 pandēmijas laikā ļoti pieauga attālinātais darbs, kas būtiski samazināja CO₂ pēdas lielumu biroja darbiniekiem, kā arī saruka komandējumu apjomi, jo visas tikšanās pārcēla uz elektronisko vidi. Tieši tāpēc daudzi biroji šobrīd pāriet uz daļēji attālinātu darbu, tiek meklēti ekonomiski izdevīgāki risinājumi, iespējams, pārcelšanās uz mazākām telpām vai to iekārtošana efektīvi.

Varbūt darba devējiem līdzās savai ražotnei jābūvē saviem darbiniekiem dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas, gluži kā tas bija pieņemts padomju laikos?

Ideja – darbinieki dzīvo tuvāk darba vietai – nav nekas jauns un pārsteidzošs, tā saskan ar ekonomiskās attīstības teoriju. Klasiskais trīsstūris – iedzīvotājs, uzņēmējs un pašvaldība –, kuram īsti jāuzņemas spert pirmo soli, lai veicinātu ekonomisko attīstību? Tā ir pašvaldība, kurai faktiski būtu jābūt tai, kas rada labvēlīgus nosacījumus biznesam, kas arī rada darba vietas, kur vietējiem cilvēkiem strādāt. Bet uzņēmējs nevar atļauties gaidīt. Jau pašlaik ir uzņēmumi, kuri būvē šādu dzīvojamo fondu saviem darbiniekiem. Gribu atgādināt, ka pirms 2008. gada ekonomiskās krīzes arī Latvijā bija darba devēji, kuri apmaksāja darbinieku atvešanu uz darbu un aizvešanu mājās, apmaksāja siltu ēdienu (pusdienas) un pat dzīvošanu.

Vēl ir prasība, ka ikvienam ir jāizvirza mērķi, kā mazināt savu negatīvo ietekmi.

Jā, tāda prasība ir! Ilgtspējas kontekstā būs jāizvērtē un jāsaprot, kādi dati uzņēmumam vispār ir pieejami, kā tie iegūti vai tiem ir izsekojamība. Vienlaikus uzņēmumam pašam sev būs jāizvirza mērķi, lai mazinātu savu negatīvo ietekmi uz vidi. Iespējams, ka šādā savas darbības izvērtējumā uzņēmumam nākas secināt, ka tā saimnieciskās darbības rezultātā rodas atkritumu kalni un milzīgs piesārņojums, kas būs būtisks signāls, lai izvērtētu vai mainītu savu tālāko darbību. Tas nenozīmē saimnieciskās darbības izbeigšanu, bet gan spēju meklēt un atrast risinājumus, kas samazina uzņēmuma saimnieciskās darbības pēdas nospiedumu uz vidi, piemēram, mainot kādas produkta izejvielas, sastāvdaļas. Te ir runa nevis tikai un vienīgi par kaut kādu atskaitīšanos, bet gan izvērstu, rūpīgi pamatotu analīzi, kas balstīta uz datiem ar jēgpilnu izpratni par to, vai esošais biznesa modelis nodara kaitējumu apkārtējai videi un cilvēkiem vai arī nē, nevis pieņēmumiem.

Vai nebūs apņemšanās – samazināsim, piemēram, elektroenerģijas patēriņu par 0,1% –, un ar to pietiks? Turklāt jaunajām ražotnēm būs grūti un ļoti dārgi kļūt vēl energoefektīvākām nekā, piemēram, vecajās ēkās strādājošajām.

Domāju, ka nē, kaut arī ražotnēs ar labākām tehnoloģijām arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums par to pašu 0,1% būs nozīmīgs sasniegums, bet vēl iespaidīgāk, ja, palielinot ražošanas apjomus, tiks panākts elektroenerģijas patēriņa samazinājums. Faktiski ļoti tehnoloģiskām ražotnēm mērķis būtu noturēt esošo jau tā augstu pacelto latiņu. Vienlaikus var raudzīties, kā mainīt produkta recepti (izmantojamās sastāvdaļas, materiālus), lai tas kļūtu videi draudzīgāks, tam būtu mazāka CO₂ pēda. Turklāt var raudzīties uz augstākiem rādītājiem ne tikai vides un piesārņojuma, atkritumu, trokšņu, bet arī sociālās ietekmes segmentā – kā tas ietekmēs cilvēka labbūtību, ilgdzīvi un citus aspektus. Latvija ir apņēmusies samazināt atkritumu poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu līdz 10% no savāktajiem, kā arī samazināt CO₂ emisijas un kļūt klimata neitrāla. Tas nozīmē, ka ikvienam būs jāpieliek sava roka, lai šos mērķus sasniegtu, jo īpaši, ja Latvijā nav dažu salīdzinoši lielu piesārņotāju, kuriem palīdzot nomainīt tehnoloģijas var nekavējoties iegūt lielu efektu un sasniegt izvirzītos mērķus valstij kopumā. Un vēl jau šajā procesā būtībā uzņēmums nedrīkstēs apgalvot, ka ir klimatam neitrāls, bet varēs teikt, ka ir ceļā uz klimata neitralitāti, jo tā tiks uzskatīta par zaļmaldināšanu ar visām no tā izrietošajām sekām. Ļoti būtiska vērtējumā būs sadaļa attiecībā par darbiniekiem, kāda ir attieksme pret tiem, tostarp kāds ir esošo darbinieku vecums, vai ir jauni darbinieki.

Ja uzņēmumā darbinieku vecums būs 55+, tad jautājums, vai tas var sevi dēvēt par ilgtspējīgu, un, ja vēlas sekmīgi darboties nākotnē, ir jārūpējas par gados jaunu darbinieku piesaisti. Un tā ir tikai vēl viena nianse, jo šīs jaunās prasības ar kājām gaisā apgriezīs daudzu uzņēmumu darbību, liks mainīt vai labākajā gadījumā koriģēt izvēlēto biznesa modeli un arī skatījumu nākotnē.

Pārpublicēts no zemeunvalsts.lv

Novērtē šo rakstu:

13
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...