Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Saņemot pieprasījumu par to, vai prokuroram – plaģiatoram Uldim Cinkmanim (attēlā) vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam, ģenerālprokurors Juris Stukāns šīs ziņas par savu „favorītu” sešas dienas vēlāk ir noslepenojis, - Pietiek jau informēja, ka šo faktu atklāj oficiāla Ģenerālprokuratūras vēstule. Savukārt šodien publicējam jaunu Ģenerālprokuratūrai adresētu informācijas pieprasījumu, kurā tās vadībai uzdota virkne neērtu jautājumu šai sakarā.

LR Ģenerālprokuratūrai no Lato Lapsas

2022. gada 26. aprīlī es vērsos Jūsu iestādē ar šādu iesniegumu – informācijas pieprasījumu:

„2021.gada 19.marta Latvijas Televīzijas raidījumā Panorāma Jūsu iestādes darbinieks Jānis Ilsteris norādīja, ka notiek pārbaude par Jūsu iestādes darbinieka Ulda Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam un šī pārbaude neaizņemšot mēnešus. Ņemot vērā to, ka jau ir pagājis jau vairāk nekā gads no šīs pārbaudes sākšanās, kā žurnālists likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izpratnē, gatavojot mediju publikāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē, sabiedrības informēšanas nolūkos vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem:

1. ar ko ir beigusies šī pārbaude? Atbildei pievienojiet attiecīgā pārbaudes slēdziena kopiju.

2. vai Uldis Cinkmanis pašlaik atbilst prokuroram nepieciešamajam nevainojamas reputācijas kritērijam;

3. kādas personas piedalījās Ulda Cinkmaņa nevainojamas reputācijas izvērtēšanā?

4. kādas ir bijušas pret Uldi Cinkmani uzsāktās disciplinārlietas pēdējo 5 gadu laikā, un kādi ir bijuši tajās pieņemtie lēmumi?

5. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, neatzīstot plaģiātismu "savā" darbā?

6. Vai ir vērtēta Ulda Cinkmaņa rīcība pēc bakalaura darba plaģiāta konstatēšanas, pieteikumā Administratīvajai rajona tiesai apstrīdot, ka Latvijas Universitātes rīcībā esot viņa bakalaura darbs?

7. Kāds ir prokurora Ulda Cinkmaņa darba novērtējums?

8. Vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam?

9. Cik pēdējos piecos gados ir bijuši kriminālprocesi, kuros, piedaloties prokuroram Uldim Cinkmanim, apsūdzētās personas ir tikušas daļēji vai pilnībā attaisnotas?

10. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada februāri?

11. Vai Uldis Cinkmanis ir saņēmis pilnu darba samaksu par 2022.gada 24.februāri?

12. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, atradās savā darba vietā?

13. Vai Uldis Cinkmanis 2022.gada 24.februārī, piedaloties neklātienē Administratīvās tiesas sēdē, kurā tika lemts jautājums par viņa bakalaura diploma anulēšanu, saziņai ar tiesu izmantoja personīgo vai darba datoru?

14. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas Rīgas Stradiņa Universitātē Juridiskajā fakultātē?

15. Vai Uldis Cinkmanis pēc bakalaura diploma anulēšanas ir uzsācis un/vai beidzis studijas kādā augstskolā?

16. Kā prokuratūras vadība vērtē Ulda Cinkmaņa 2022.gada 24.februāra Administratīvās tiesas sēdē norādīto, ka viņam tiesības ir aptuveni zināmas? Kādu iespaidu par prokuroru tāds paziņojums rada neatkarīgam vērotājam no malas? Vai šāds prokurora paziņojums negrauj prokuratūras tēlu, apšaubot prokuroru kompetenci?”

Uz šo iesniegumu – informācijas pieprasījumu es esmu saņēmis šādu Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītu dokumentu, kas datēts ar 2022. gada 11. maiju:

„LATVIJAS REPUBLIKAS PROKURATŪRA

ĢENERĀLPROKURATŪRAS

DARBĪBAS KONTROLES UN STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS DEPARTAMENTS

PROKURATŪRAS FUNKCIJU ĪSTENOŠANAS KOORDINĀCIJAS NODAĻA

Reģ.Nr. 90000022859, Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1050

tālr. 67044447 fakss , e-pasts: [email protected]

Rīgā

11.05.2022.

Nr. N-124-2022-00063

Lato Lapsam

[email protected]

Par informācijas sniegšanu

Informēju, ka Ģenerālprokuratūrā ir izskatīts Jūsu 2022. gada 26. aprīļa iesniegums ar Lūgumu Jums kā žurnālistam, gatavojot mediju publikāciju par prokuratūras darbību, sabiedrības informēšanas nolūkos, sniegt informāciju un atbildes pēc būtības uz 16 iesniegumā minētiem jautājumiem.

Atbildot uz Jūsu 1., 2., 3., 5. un 6. jautājumu, informēju, ka pārbaude par prokurora U.Cinkmaņa atbilstību nevainojamas reputācijas kritērijam saistībā ar bakalaura darba iespējamo plaģiātu ir apturēta sakarā ar to, ka prokurors U.Cinkmanis ir apstrīdējis tiesā Latvijas Universitātes  2021. gada 13. maija lēmumu Nr. 1-13/408, ar kuru ir atstāts spēkā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Domes sēdes 2021. gada 15. marta lēmums Nr. 20-3/30, ar kuru ir nolemts apstiprināt Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmumu par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu. Līdz ar to, nav pieņemts lēmums, par kura saturu un lēmuma pieņēmēju identitātēm būtu dokumentēta un izsniedzama informācija. Vienlaikus vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka administratīva akta pakļaušana likumā paredzētā kārtībā tiesas kontrolei, demokrātiskā valstī nevar būt sodāma administratīvā akta adresāta aktivitāte.

Atbildot uz Jūsu 4. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā prokruros U.Cinkmanis ir disciplināri biji sodīts vienu reizi,- 2019. gada 13. novembrī par nolaidību, pildot amata pienākumus viņam piemērots disciplinārsods – piezīme, kas, izvērtējot prokurora darba rezultātus un attieksmi pret darbu, 2020. gada 23. martā ir atcelts, pirms pagājis gads kopš soda piemērošanas.

Atbildot uz Jūsu 7. jautājumu, informēju, ka prokurora U.Cinkmaņa profesionālās darbības novērtēšana ir veikta 2019. gada 13. novembrī un tā ir novērtēta pozitīvi.

Atbildot uz Jūsu 8. jautājumu, informēju, ka saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai.

Atbildot uz Jūsu 9. jautājumu, informēju, ka pēdējo piecu gadu laikā nav taisīti attaisnojoši (tai skaitā daļēji attaisnojoši) spriedumi krimināllietās, kuras tiesai nodeva un tālāk valsts apsūdzību uzturēja prokurors U.Cinkmanis.

Atbildot uz Jūsu 10., 11. un 12. jautājumu, informēju, ka nav konstatēta prokurora U.Cinkmaņa neattaisnota prombūtne 2022. gada 24. februārī, darba samaksa par 2022. gada februāra mēnesi (tajā skaitā arī par 24. februāri) ir aprēķināta un izmaksāta pilnā apmērā. Attālinātai dalībai Administratīvās tiesas sēdē administratīvajā lietā Nr. 420186321 (A42-00408-22/21) prokurors, neatrodoties darbavietā, ir izmantojis laiku, kas paredzēts pusdienas pārtraukumam.

Atbildot uz Jūsu 13. jautājumu, informēju, ka prokurors U.Cinkmanis ir sniedzis skaidrojumu, ka saziņai ar tiesu 2022. gada 24. februārī ir izmantojis pastāvīgā lietošanā piešķirto darba portatīvo datoru.

Atbildot uz Jūsu 14. un 15. jautājumu, informēju, ka Ģenerālprokuratūras rīcībā nav dokumentētas informācijas par U.Cinkmaņa studiju uzsākšanu vai pabeigšanu pēc  Latvijas Universitātes Bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas 2020. gada 26. novembra lēmuma pieņemšanas par bakalaura darba vērtējuma anulēšanu un lēmuma par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu U.Cinkmanim atcelšanu.

Atbildot uz Jūsu 16. jautājumu, informēju, ka neviens normatīvs akts nenosaka pienākumu administratīvās lietas dalībniekiem pārzināt savas tiesības precīzi likumā noteiktajam, savukārt saistībā ar jautājumā ietverto lūgumu sniegt viedokli, atkārtoti vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka indivīdam likums nepiešķir tiesības ar tiesas starpniecību panākt, ka amatpersona pauž savu subjektīvo attieksmi vai nostāju kādā jautājumā. Viedokļa izteikšanas pārbaude neietilpst tiesas kontroles kompetencē, tādējādi tiesa nevar ne uzlikt pienākumu sniegt viedokli, ne pārbaudīt, vai amatpersonai vispār ir viedoklis, kā arī, vai sniegtais viedoklis ir pareizs vai patiess. Minētais nozīmē, ka amatpersonas tiesības paust viedokli vai sniegt tā skaidrojumu ir amatpersonas diskrecionāra vara, līdz ar to, šo tiesību neizmantošana nav pārsūdzama tiesā.

Prokurors A.Pormalis.”

Kā izriet Jūsu iestādes darbinieka A. Pormaļa parakstītā dokumenta, 2022. gada 26. aprīlī, kad Jūsu iestāde ir apliecinājusi mana pieprasījuma saņemšanu, es esmu pieprasījis vispārpieejamu informāciju, uzdodot jautājumu Nr. 8 - vai Uldim Cinkmanim vēl joprojām ir pielaide valsts noslēpumam.

Kā izriet A. Pormaļa parakstītā dokumenta, tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010) 1. pielikuma 2.11. apakšpunktu ir pieņemts lēmums, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

Tas nozīmē, ka tikai sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūsu iestādes vadītājs ir veicis darbības, lai nepieļautu manis pieprasītās informācijas izsniegšanu.

Šajā sakarā es vēlos:

1) saņemt no Jūsu iestādes informāciju, kas bija pieprasīta manas 2022. gada 26. aprīļa vēstules 8. punktā un kas pieprasīšanas brīdī bija vispārpieejama.

2) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, kādu iemeslu dēļ sešas dienas pēc mana iesnieguma saņemšanas tika pieņemta ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēle Nr. 49 (reģistrācijas Nr. P-101-100-2022-00010), kuras 1. pielikuma 2.11. apakšpunktā noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”.

3) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu, kādu iemeslu dēļ pirms mana iesnieguma saņemšanas šāda informācija nebija klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija.

4) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par to, ar kādu pamatojumu tika noteikts, ka „informācija par prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, ir ierobežotas pieejamības informācija un nav izsniedzama tās publicēšanai”. Nosūtiet man Jūsu iestādes iekšējās lietvedības dokumentus un saraksti, kas apliecinātu, kad un kā ir tikusi analizēta šāda lēmuma nepieciešamība un lietderība.

5) saņemt no Jūsu iestādes skaidrojumu par cēloņsakarību starp mana iesnieguma saņemšanu un pašreizējā LR ģenerālprokurora pavēles pieņemšanu.

6) saņemt no Jūsu iestādes minētās LR ģenerālprokurora pavēles un visu tās pielikumu kopiju.

7) ja gadījumā manis pieprasītā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, daru Jums zināmu, ka atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem vēlos iepazīties ar šo ierobežotas pieejamības informāciju, lai, kā jau minēts, iegūtu svarīgu informāciju par Jūsu iestādes darbību, iespējams, koruptīvas motivācijas ietekmē un par to informētu sabiedrību.

Papildus tam vēlos saņemt rakstisku atvainošanos no Jūsu iestādes pašreizējā vadītāja J. Stukāna, kurš ar savu negodprātīgo rīcību, klasificējot kā ierobežotas pieejamības informāciju vispārpieejamas ziņas pēc tam, kad es tās esmu pieprasījis Jūsu iestādei, ir nodarījis man nopietnu morālu kaitējumu, vēl tālāk sagraujot savu kā augstas valsts amatpersonas un Jūsu iestādes reputāciju manās kā nodokļu maksātāja un žurnālista acīs.

Lato Lapsa

Rīgā 2022. gada 20. maijā.”

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...