Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā
Foto

Gribu un analizēju!

Aigars Strupišs*
09.10.2023.
Komentāri (0)

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane publicēja viedokli par manu rakstu "Argumentācijas trūkums tiesas nolēmumā kā tiesneša disciplinārās atbildības pamats" 5. septembra žurnālā "Jurista Vārds". Minētajā rakstā es analizēju vienu konkrētu likumam pilnīgi neatbilstošu, neargumentētu tiesas lēmumu, par kuru Tiesnešu disciplinārkolēģija uzlika tiesnesei disciplinārsodu.

Komentārā, neraugoties uz tā virsraksta izaicinošo toņkārtu, kas drīzāk norāda uz vēlmi eskalēt konfliktu, nevis uzsākt diskusiju, vārdos tomēr ir izteikts aicinājums uz diskusiju. Esmu ļoti ieinteresēts šādas diskusijas veidošanā, jo ir patiess prieks, ka sabiedrība beidzot sāk iesaistīties atklātā publiskā diskusijā, jo anonīmie komentāri sociālajos tīklos nedod pozitīvu efektu. Tieša, atklāta un konstruktīva saruna, neslēpjoties aiz amatiem un anonimitātes, ir pamatu pamats efektīvas, drošas sabiedrības attīstībai.

Mana raksta mērķi profesionālajā žurnālā "Jurista Vārds" bija, pirmkārt, informēt juristu saimi par to, kādas kvalitātes nolēmumi ir sagaidāmi no tiesām, un, otrkārt, ka korporatīvismam kā korupcijas riskus veicinošam fenomenam nav vietas mūsdienu Latvijas tiesās.

Šeit gribu vispirms precizēt dažas komentārā pieļautās kļūdas un pēc tam informēt plašāku sabiedrību Helmanes kundzes ierosinātās diskusijas ietvaros.

Par tiesnešu "padotību"

Tiesneši nav padoti Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam. AT priekšsēdētājs (a) neapstiprina tiesnešus amatā, (b) neatceļ tiesnešus no amata, (c) nenosaka viņu darba laiku, (d) neuzrauga viņu ikdienas darbu, (e) nedod rīkojumus tiešo pienākumu izpildē un (f) neuzliek disciplinārsodus. Nevienam tiesnesim nav jāatskaitās AT priekšsēdētājam par savu darbu. Izņēmums ir AT senatori, kuriem jāievēro AT priekšsēdētāja rīkojumi, kas saistīti ar darba organizāciju Augstākajā tiesā administratīvajos jautājumos. Citu tiesu tiesnešiem jāievēro savas tiesas priekšsēdētāja administratīvie rīkojumi, bet ne AT priekšsēdētāja rīkojumi. Šādi administratīvie rīkojumi nevar skart konkrētu lietu izskatīšanas jautājumus pēc būtības nevienā tiesā.

Vienlaikus jāatzīst, ka nav arī tā, ka AT priekšsēdētājs nevar neko darīt tiesnešu pieļauto pārkāpumu gadījumos. AT priekšsēdētāja kompetenci attiecībā uz visiem tiesnešiem varētu nosaukt par ierobežotu kontroli. Tā izpaužas likumā noteiktajās tiesībās ierosināt disciplinārlietu par tiesneša pieļautiem likuma pārkāpumiem, nolaidību, darba pienākumu nepildīšanu. Bet – un šis ir ļoti svarīgs aspekts – AT priekšsēdētājs tikai ierosina lietu, taču nepieņem lēmumu par tiesneša sodīšanu. Par sodīšanu vai nesodīšanu lemj Tiesnešu disciplinārkolēģija, kas sastāv no citiem tiesnešiem. Līdz ar to AT priekšsēdētāja rosinātās disciplinārlietas iznākumu kontrolē Tiesnešu disciplinārkolēģija.

Par domas un citātu precizitāti

Autore citē vienu teikumu no mana raksta:

Ņemot vērā, ka lieta joprojām ir skatīšanā, man jābūt ļoti piesardzīgam, mēģinot pateikt, kā tad vajadzēja.

Šis teikums ir daļa no manas domas, un šī citētā daļa atbilst komentāra autores kritiskās pozīcijas pamatošanai. Iespējams, tādēļ ir noklusēta otrā daļa. Tāpēc nocitēšu nākamo teikumu, kas pabeidz šo domu. Jebkura doma jāredz kontekstā, lai to neizkropļotu:

[..] Tāpēc es abstrahēšos no konkrētās situācijas un mēģināšu parādīt, kā varētu argumentēt abos virzienos ar pilnīgi hipotētiskiem, konkrētajā pieteikumā neminētiem un neidentificējamiem apstākļiem.

Un tālāk seko divi iespējamie hipotētiskie varianti – viens par noraidīšanu, otrs par apmierināšanu.

Par "atsevišķiem izceltiem faktiem" un manu "viedokli konkrētajā lietā"

Viedokļa rakstā ir norādīts:

"Pēc Strupiša kunga raksta var noprast, ka raksta autora viedoklis ir tāds, ka konkrētās kritizētās tiesneses lēmums nav bijis pareizs, jo konkrētais pieteikums bija jāapmierina, par ko liecina rakstā atsevišķi izcelti konkrēti fakti, kuriem it kā vajadzēja tiesnesim radīt iespaidu, ka pieteikums ir jāapmierina".

Tā nav patiesība. Rakstā netika izcelti "atsevišķi izcelti konkrēti fakti". Rakstā tika pēc kārtas nosaukti pašā lēmumā minētie fakti. Pretējo var pierādīt, nosaucot kādu manis noklusētu lēmumā norādīto faktu, kurš norāda uz otras puses vēlmi pildīt līgumu. No lēmuma neizrietēja neviens apstāklis, kurš norādītu pretējo.

Tādēļ pārmetums par manis it kā veiktu tendenciozu faktu atlasi ir nevietā.

Konkrētajā gadījumā nav "konkrētās lietas" šā vārda tiešā nozīmē. Runa ir par vairāk nekā divus gadus vecu pieteikumu tiesai par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas. Pirms prasības celšanas lietas nemaz nav. Tāpēc šāda pieteikuma noraidīšana, kā tas notika šajā gadījumā, nerada lietu. Līdz ar to ir absurds apgalvojums, ka es būtu iejaucies "konkrētā lietā". Uz raksta publicēšanas brīdi pieteikums par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas ir zaudējis aktualitāti ar tā noraidīšanu divus gadus atpakaļ. Savukārt civillietā, kura, šķiet, ir ierosināta par strīdu pēc būtības, šiem prasības nodrošināšanas lēmuma aspektiem nav pilnīgi nekādas nozīmes. Piezīme rakstā par aktuālo lietu bija domāta, lai īpaši uzsvērtu manu neitralitāti un koncentrēšanos tikai uz argumentācijas metodoloģiju, nevis uz konkrēto lietu.

Komentārā lietotais vārdu savienojums "var noprast", ka mans viedoklis ir tāds-un-tāds, tieši norāda uz to, ka autore pati atzīst, ka runa ir par viņas subjektīvo uztveri par manis rakstīto, nevis par manu objektīvo viedokli un raksta mērķi.

Ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedoklis ietekmē hipotētisku tiesnesi konkrētas lietas izskatīšanā, tad ir jāuzdod jautājums par šāda hipotētiskā tiesneša atbilstību tiesneša amatam. Tiesnesi saista tikai likums, nevis priekšsēdētājs, kolēģi, masu mediji vai ģimene. Ja kāds hipotētisks tiesnesis uzskata, ka esmu iejaucies viņa lietas izspriešanā, šādam tiesnesim ir pienākums iesniegt sūdzību par mani Tiesnešu ētikas komisijā, nevis iesaistīties publiskā polemikā.

Ikviens uzmanīgs lasītājs var pārbaudīt, ka par "konkrētās lietas" "vēlamo iznākumu" rakstā nav ne vārda. Raksts satur tikai argumentācijas analīzi, pat īpaši uzsverot dažādu rezultātu iespējamību atkarībā no konkrēto, pieteikumā nosaukto faktu vērtējuma (sk. pilno, nesafrizēto citātu iepriekš). Pirmšķietamība (tas ir juridisks termins), protams, ir subjektīvs sākotnējais vērtējums, bet tas pats par sevi neko nenozīmē, jo lietas iznākumā, ja tāda tiktu ierosināta, tai nav nekādas nozīmes. Pirmšķietamību var apgāzt ar argumentiem, jo nozīme ir tikai (a) faktiem un (b) to kvalitatīvam, argumentētam izvērtējumam.

Konkrētajā gadījumā fakti bija tādi, kas pirmšķietami visai skaidri norāda uz iespējamu izvairīšanos no saistību izpildes (noslēgts līgums, paraksti uz līguma ir droši, tas ir spēkā, bet nav izpildīts, otra puse izvairās no kontaktiem, maina valdi, publiski izskanējusi informācija par akciju atkārtotu pārdošanu, kas būtu prettiesiski, jo līgums jau noslēgts ar citu pircēju). Pieredzējis jurists zina, ka šie fakti kopsakarā parasti visai hrestomātiski norāda uz izvairīšanos no saistību izpildes. Bet, ja tiesnese uzskatīja, ka šie fakti nenorāda uz izvairīšanos no saistību izpildes, viņai bija argumentēti tas jāpamato. Kā to prasa likums.

Ja šāds pamatojums būtu, nebūtu ne disciplinārlietas, ne mana raksta, jo, tiešām, es nedrīkstu pārvērtēt tiesneša vērtējumu. Bet problēma bija tāda, ka faktu vērtējumu šis tiesneses lēmums nesaturēja pilnīgi nekādu. "Nekādu" šai gadījumā nenozīmē "nekvalitatīvu" vai "nepieteikumu". Konkrētajā gadījumā tas nozīmē absolūtu "nulli". Tas ir pretēji likumam, un tas nav pieļaujams mūsdienu Latvijas tiesā!

Par to arī bija mans raksts – ka tiesas lēmumā nebija vērtējuma, nevis par to, kā to pieņēmuma formā pasniedz viedokļa raksta autore D. Helmane, – kādam vērtējumam vajadzēja būt.

Par tiesnešu ētiku, korporatīvo ētiku un nekritizēšanu

Tā ir klasiska kļūda, kad privātā biznesa principus sāk attiecināt uz publisko sfēru. Tas nekad nav novedis pie laba.

Ja tiesās valdītu korporatīvā ētika, tas nozīmētu privātā biznesa principu ievērošanu – darba organizācija būtu komercnoslēpums, iekšējās problēmas tiktu risinātas tikai iekšēji, slēpti no ārpasaules, no konkurentiem utt. Un tas parasti ir normāli privātajā biznesā. Jo privātais bizness balstās uz pilnīgi atšķirīgiem principiem – peļņa, konkurence, komercnoslēpums utt. Starp citu, neesmu speciālists korporatīvās pārvaldības jautājumos, tādēļ varu kļūdīties, taču, šķiet, mūsdienās arī korporācijas, vismaz biržā kotētās, tomēr nedaudz tuvojas publiskās sfēras principiem – atklātībai, atbildībai sabiedrības priekšā, uzmanība tiek pievērsta ne tikai akcionāru interesēm, bet arī citiem ieinteresētajiem subjektiem (angliski – stakeholders). Bet arī tas ne tuvu nesasniedz to atklātības līmeni, kādā jādarbojas publiskās sfēras institūcijām, tai skaitā tiesām.

Savukārt tiesas kalpo sabiedrībai, nevis investoriem vai pašiem tiesnešiem, tāpēc uz tām, tāpat kā uz pārējo publisko sfēru, darbojas citi principi: darboties visas sabiedrības interesēs, neslēpt iekšējās problēmas, informēt sabiedrību, novērst korupcijas riskus utt. Jo tiesas "ieinteresētie subjekti" ir visa sabiedrība. Bez izņēmuma. Vienlaikus respektējot tiesas neatkarību.

Pēdējos trijos gados Tieslietu padome un Augstākā tiesa ir ļoti daudz darījusi, lai celtu kvalitāti un izskaustu korporatīvismu tiesās. Ar korporatīvismu saprotot visas tās parādības, kas ļauj sabiedrībai attiecībā uz tiesnešiem izmantot tautas sakāmvārdus "roka roku mazgā", "vārna vārnai acīs neknābj" u.tml. Korporatīvisms ir nodarījis daudz ļauna, graujot sabiedrības uzticēšanos tiesām. Tāpēc šobrīd ir ieviesta un darbojas jauna, stingra, uz vienlīdzīgiem pamatiem balstīta tiesnešu atlases kārtība, kura ietver arī kandidātu psiholoģisko izvērtējumu, tiek mainīta tiesnešu apmācības kārtība, ir izstrādātas vadlīnijas tiesu nolēmumiem un kasācijas sūdzībām utt. Kā jebkuru reformu gadījumā, arī šie Tieslietu padomes un Augstākās tiesas uzsāktie procesi tiesās ne visiem patīk, jo spiež iziet no komforta zonas un liek mācīties, apgūt jaunas prasmes. Bet tas tiek darīts sabiedrības interesēs, tam ir jāiziet cauri, un par to nedrīkst klusēt.

Piebildīšu, ka šo tiesneses lēmumu par likumam neatbilstošu atzina Tiesnešu disciplinārkolēģija, uzliekot tiesnesei disciplinārsodu. Minētais disciplinārkolēģijas lēmums jau ilgu laiku ir publiski pieejams portālā tiesas.lv, un mans raksts tikai sniedza papildu profesionālu skaidrojumu profesionālajai publikai, citastarp informējot par sabiedrības tiesībām prasīt no tiesas kvalitatīvus, argumentētus, skaidrus nolēmumus.

Tā ir mana kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Tieslietu padomes priekšsēdētāja funkcija un pienākums – celt tiesas kvalitāti un efektivitāti. Darīt to atklāti un argumentēti – tā ir mana metode. Manā ētikas izpratnē tiesneša ētiku pārkāpj nevis tas tiesnesis, kurš objektīvi atzīst kļūdas un tās labo, bet tas, kurš, privātu vai korporatīvu motīvu vadīts, cenšas tās noslēpt. Un mans stingrs, ļoti stingrs viedoklis ir tāds, ka tikai tā mēs varam nodrošināt Latvijas sabiedrības attīstību un ilgtspēju.

* Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Novērtē šo rakstu:

0
1

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Iestājamies par tradicionālu ģimeni, mudinām parakstīties pret partnerības institūta ieviešanu

FotoCentrālā vēlēšanu komisija ceturtdien, 16. novembrī izlēma laikā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.
Lasīt visu...

3

Prasījām kultūrai 66 miljonus, nedabūjām pat trešo daļu, bet papildus piecarpus miljoni mūsu propagandoniem būs!

FotoTikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.
Lasīt visu...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

Diskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret...

Foto

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut...

Foto

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

Uzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas...

Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...