Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pārskatot pēdējo divu dienu notikumus, uzskatu, ka man plašāk ir jāizskaidro lēmums atcelt Andu Nulli no VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (turpmāk "Vaivari") valdes priekšsēdētājas amata.

Ar neuzticības uzteikšanu nekādā veidā netiek vērtēts cilvēks Anda Nulle, netiek vērtēts profesionālis, Veselības ministrijas galvenais speciālists fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā, ārsts, rehabilitologs un pat ne ģimenes ārsts Anda Nulle. Vērtējums un neuzticība ir izteikta valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājai. Lēmums ir balstīts faktos un vērsts uz to, lai nodrošinātu labu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību.

Šobrīd publiskajā telpā un arī Andas Nulles reakcijās netiek nošķirtas šīs divas dažādās lietas – kas viņa ir kā cilvēks vai profesionālis medicīnā un kas viņa ir kā valsts amatpersona, kam ir uzticēta valsts kapitālsabiedrības vadīšana un ievērojami valsts budžeta līdzekļi, kā arī vara un atbildība ar tiem sasniegt noteiktus mērķus.

Demokrātiska sabiedrība, kādu Latvijā veidojam pēdējos 30 gadus un vēlamies tās neatgriezenisku nostiprināšanos, gan no tiesību normu konstrukcijas, gan praksē pieprasa no valsts amatpersonām efektīvu, godīgu un personisko interešu neietekmētu rīcību. Lai panāktu šādu stāvokli, tiesību normas nosaka, ka valsts amatpersonas tiek izraudzītas publiskā un atklātā sacensībā, kurā atlasa amatam piemērotāko kandidātu, amatpersonām ir jāievēro likumā noteikti ierobežojumi un amatpersonu rīcību kontrolē gan augstākas amatpersonas, gan tiesībsargājošās iestādes, gan sabiedrība, tajā skaitā – ar analītiskās žurnālistikas instrumentiem.

Mans kā valsts sekretāres pienākums ir uzraudzīt Veselības ministrijai padotās 13 kapitālsabiedrības. Esmu visās šajās sabiedrībās kapitāla daļu turētāja, un tā ir mana atbildība – izveidot sistēmu, kas identificē un novērš riskus visu valstij piederošo slimnīcu pārvaldībā. Man ir jārīkojas, ja redzu riskus. Pat, ja vēl nekas slikts nav noticis, man ir jābūt pārliecībā, ka kapitālsabiedrībās risku nav vai tie tiek vadīti pienācīgā līmenī. Šo darbu daru kopā ar slimnīcu padomēm, valdēm un Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļu, kurā strādā pieci cilvēki. Savstarpēja sadarbība un uzticēšanās ir svarīgi elementi, lai nodrošinātu sabiedrības intereses. Protams, ka ne es, ne kolēģi Veselības ministrijā nevar un neiejaucas uzņēmuma pārvaldībā – valde uz uzticības pamata ir pilnvarota organizēt ikdienas darbu.

Covid-19 pandēmijas laikā Veselības ministrija visus resursus izmantoja krīzes pārvaldībai, līdz ar to tika kavēti citi plānos iekļauti darbi. Starp tiem – gan kapitālsabiedrību darbības pārraudzības maiņa, gan citu resursu, tajā skaitā – nekustamo īpašumu inventarizācija un sakārtošana, tajā skaitā – "Vaivariem" pārvaldīšanā nodotais īpašums. Pēc kolēģu vizītes "Vaivaros" no viņu novērojumiem sapratu, ka ir jāveido pārbaudes komija, lai noskaidrotu situāciju šajā uzņēmumā. Dienesta pārbaude tika veikta mēneša garumā, un komisijas ziņojums ir publiski pieejams, kā arī presē atstāstīts.

No ziņojuma ir redzams, ka "Vaivaros" ir izveidots stāvoklis, kurā riski vairs nav pārvaldāmi. Ja riskus nevar vadīt pieņemamā līmenī, tad atbildību par šāda stāvokļa ilgstošu pastāvēšanu nevaru uzņemties. "Vaivaros" pamata risks ir tāds, ka valdes priekšsēdētāja nevar strādāt labākajās rehabilitācijas centra interesēs, jo iesaistītas ir viņas privātās intereses. Savukārt valsts kapitālsabiedrība strādā nevis savu un sev uzdoto mērķu realizācijai, bet gan plāno savu rīcību saistībā ar sava personāla interesēm.

Uz to arī norāda pieteikumi projektiem, kas ir tieši gatavoti ar valdi saistīta nomnieka interesēs, turklāt izskatās, ka bez izsvērtas (un dokumentētas) idejas, kādēļ tieši šādiem projektiem pieteikumi tiek gatavoti. Nacionālais rehabilitācijas centrs ir specializēta slimnīca un tās funkcijās un uzdevumos neietilpst sniegt atbalstu primārajai veselības aprūpei, konkrēti atbalstot tikai vienu – Andas Nulles ģimenes ārsta praksi. Netiek realizēti citi potenciāli projekti, kas "Vaivaru" situācijā būtu piemērotāki – slimnīcas ēkas atjaunošana, pagrabstāva sakārtošana, tehnisko palīglīdzekļu centra ēkas rekonstrukcija – "Vaivaros" ir daudz, ko darīt.

Valdes priekšsēdētājai nekad šādā situācijā nevarēja dot atļauju savienot amatus, tas acīmredzot ir iemesls, kāpēc Anda Nulle nekad to Veselības ministrijai nav arī prasījusi. Grūti ir situācijā, kurā cilvēks strādā divus pilnas slodzes darbus, kas abi tiek pilnībā apmaksāti no valsts budžeta, un vēl ir uzņemtas saistības apmācīt divus ģimenes ārsta specialitātes rezidentus, kas arī tiek apmaksāts atsevišķi, lavierēt starp patiesību un meliem attiecībā uz katram darbam veltīto laiku. Šis arī ir viens no uzticības zaudēšanas iemesliem – godīgas izvēles trūkums un mēģinājums parādīt, ka Anda Nulle var apvienot neapvienojamo.

Anda Nulle vai nu melo par katrā no amatiem pavadīto laiku, vai pārkāpj Ministru Kabineta (MK) noteikumos noteiktās prasības par ģimenes ārsta darba organizāciju un līgumos noteikto par rezidentu apmācību. Šāds stāvoklis ir konceptuāli nepieļaujams kaut vai tāpēc, ka gan ārsta prakse gan valsts kapitālsabiedrība saņem valsts finansējumu un visam, kas notiek tā ietvaros, ir jābūt kristāldzidri caurspīdīgam, jo tas attiecas uz visas pārvaldes reputāciju un budžeta līdzekļu izlietošanu veselības aprūpē. Publiskā sektora jomā nav vietas savu personīgo karalistu būvēšanai, kas ietver arī bērnu un tuvāko radinieku iecelšanu vadības līmeņa amatos bez publiska konkursa.

Andas Nulles izteikumi publiskajā telpā liecina par neizpratni un nespēju nošķirt viņas kā valsts amatpersonas pienākumus, ierobežojumus un atbildību, no tā, ko viņa varētu darīt privātā uzņēmumā, savā privātpraksē, nevalstiskajā organizācijā vai citā – mazāk regulētā jomā, kas neprasa tādu caurspīdības līmeni. Interešu konflikts nav situācija, kuru var vienreiz pirms 8 gadiem atrisināt un turpmāk rīkoties tā, it kā šīs situācijas nepastāvētu. Izteikumi masu medijiem, ka: "Viņa esot atturējusies no lēmuma pieņemšanas par dalību šajā projektā. Lemšana tika uzticēta otram valdes loceklim. Taču dokumentus viņa parakstīja, jo nebija citas iespējas."

Tas tikai rāda, cik liela ir valdes priekšsēdētājas neizpratne par pārvaldības procesu un atbildību tajā. Secinājumi un mācības no 2013. gada situācijas, kurā arī Veselības ministrija bija iesaistījusi KNAB, netika atbilstoši izdarīti.

Izsaku nožēlu par to, ka Anda Nulle ir izvēlējusies personiska uzbrukuma taktiku, nerunājot par faktiem un izvairoties no jautājuma būtības. Anda Nulle arī ir maldinājusi Latvijas Ārstu biedrību, apgalvojot, ka runa ir par "astoņus gadus veciem notikumiem", lai gan labi apzinājās, ka pārmetumi tiek izteikti par 2019. un 2021. gadā uzsāktiem projektiem un situācijām, kuras ir turpinājušās līdz atcelšanai no amata. LĀB vēstulē runā par nelielu darba ņēmēja slodzi kā ģimenes ārstam, kam nekādi nevaru piekrist, ņemot vērā Andas Nulles ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu – 1580 Latvijas iedzīvotāji, kas uzskatāma par pilnu ģimenes ārsta praksi un saņem pilnu finansējumu. Tāpat Anda Nulle ir maldinājusi LĀB un sabiedrību, ka ir pieteikusi sevi kā pārliecinošu pretendentu amatam, jo Veselības ministrija vēl nav izsludinājusi konkursu "Vaivaru" valdes locekļu amatiem.

Papildus izmaiņām valdes sastāvā Andas Nulles darbības ir radījušas pamatu veikt pārbaudes, lai noskaidrotu esošo situāciju un tās atbilstību valsts finansētajiem pasākumiem:

Primārās veselības aprūpes jomā – par ģimenes ārstu darbības noteikumiem un to izpildi, kā arī izpildes uzraudzību. A. Nulle ir vienīgais sertificētais ģimenes ārsts savā praksē, taču savos skaidrojumos norāda, ka kā ģimenes ārsts strādā 7 stundas nedēļā, kuru laikā tiek veikta: "3. gada ģimenes medicīnas specialitātes rezidenta darba pārraudzība ar klīnisko gadījumu analīzi, attālinātas pacientu konsultēšanas, darbs ar medicīnisko dokumentāciju, plānveida mājas vizītes un citi ģimenes ārsta kompetencē risināmi jautājumi un konsultācijas pēc nepieciešamības" – citāts no A. Nulles skaidrojuma. MK noteikumu Nr.555 39.punkts nosaka ģimenes ārsta darba laiku, kam jābūt ievērojami lielākam. Situācijā, kad ar primāro veselības aprūpi neapmierinātību izsaka visi iesaistītie – ģimenes ārsti sūdzas par lielu darba apjomu un pārgurumu, pacienti – ka nevar nokļūt pie ģimenes ārsta, veselības aprūpes nozare – par papildu noslodzi NMPD un slimnīcām, nav iespējama tolerance attiecībā uz ģimenes ārstu, kurš apgalvo, ka savu darbu var paveikt faktiski vienā nedēļas dienā.

Rezidentu apmācības procesā – vai ir pieļaujama un iespējama situācija, ka apmācīttiesīga ģimenes ārsta pieņemšanas nodrošina tikai rezidenti, kam algu maksā valsts no budžeta, bet ģimenes ārsts rezidenta darbu pārskata laikā no plkst. 17 - 18, vienlaikus nodrošinot dokumentācijas kārtošanu, kontaktus ar pacientiem, mājas vizītes un tml. Kādu apmācību kvalitāti šādā veidā var panākt un kādi ir pacientu drošības aspekti – vai darbam ir kāda garantija? Ņemot vērā to, ka apmācībā ir divi rezidenti, laikam, kas tiek veltīts apmācībai, būtu jābūt regulētam.

Esošo situāciju ir veicinājusi iespēja kapitālsabiedrību valdes locekļiem ilgstoši ieņemt amatus, bez obligātas nepieciešamības vismaz publiskā konkursā parādīt savu konkurētspēju un pierādīt, ka joprojām ir labākais vadītājs, ko kapitālsabiedrība var atlasīt. Tāpat arī ietekme ir likumā noteiktai normai, ka valsts amatpersonām formāli nav jāsaskaņo amatu apvienošana ar ārsta darbu, kas šajā gadījumā iepriekšējiem valsts sekretāriem nav devis iespēju paskatīties uz situāciju kompleksi un novērt tos riskus, ko Anda Nulle pati nav apzinājusies.

Uzskatu, ka neuzticības izteikšana šādā situācijā ir neizbēgams solis un tas ir vērsts nozares iekšējās sakārtošanas un attīrīšanās virzienā. Labai pārvaldībai ir jābūt visos valsts organizētos un finansētos uzņēmumos, un te nav vietas tolerancei un atkāpēm no likuma prasībām, pat ja ir runa par visu cienītu ārstu.

* Veselības ministrijas valsts sekretāre

Cita publikācija, kas sniedz nelielu ieskatu Indras Dreikas darbībā, - ŠEIT.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Iestājamies par tradicionālu ģimeni, mudinām parakstīties pret partnerības institūta ieviešanu

FotoCentrālā vēlēšanu komisija ceturtdien, 16. novembrī izlēma laikā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.
Lasīt visu...

3

Prasījām kultūrai 66 miljonus, nedabūjām pat trešo daļu, bet papildus piecarpus miljoni mūsu propagandoniem būs!

FotoTikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.
Lasīt visu...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

Diskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret...

Foto

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut...

Foto

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

Uzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas...

Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...