Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Kā tieši bijušais aktieris un bijušais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš krāpa valsti un izmantoja blēdībās savus kolēģus un pat savu draudzeni: šodien Pietiek beidz publicēt prokurora debašu runu, kas tika nolasīta Rīgas pilsētas tiesā. Šajā krimināllietā 16. februārī gaidāma A. Kaimiņa pēdējā vārda nolasīšana.

Mikrouzņēmuma saimnieciskā darbība nenodrošināja nekādas peļņas veidošanos. To izskaidro fakts, ka mikrouzņēmums nebija veidots ar mērķi gūt tā īpašniekam peļņu tādā apmērā, kas pārsniedz izmaksāto algu. Uzņēmumam vajadzēja vienīgi nodrošināt iespēju pārskaitīt Kālim atlīdzību par video montēšanas pakalpojumu sniegšanu, bet turpmāk bija arī jānodrošina algas izmaksas Gabužai. Naudas summas, kas tika iekļautas SIA „Al de Media” rēķinos un tika izmaksātas Bērziņm, brāļiem Pokaževskiem, Muzikantei, Melbergai, Zakatistovam, bija nepamatoti iekļautas SIA „Al de Media” izrakstītos rēķinos šādu apstākļu dēļ:

1. Tās bija paredzētas turpmākai izmaksai algas veidā minētām personām.

2. Minētās personas nesniedza SIA „Suņu Būda” montēšanas pakalpojumus, par kuriem SIA „Al de Media” izrakstīja rēķinus un kurus SIA „Suņu Būda” apmaksāja.

3. Minētās personas neatradās darba tiesiskajās attiecībās ar SIA „Al de Media”, jo nesaņēma darba uzdevumus no vienīgā reģistrētā uzņēmuma valdes locekļa Kāļa un neatskaitījās viņam par padarīto darbu, bet Roberts Pokaževskis, Muzikante, Melberga ar Kāli nekad pat nav tikušies un komunicējušies.

Izdarot secinājumus, secinām, ka visas SIA „Al de Media” rēķinu iekļautās summas tika paredzētas izmaksāt fiktīviem darbiniekiem, kuras ir vērtējamas kā nepatiesas ziņas, ko atspoguļo nevis patieso atlīdzības apmēri par sniegto pakalpojumu, bet gan mākslīgi iekļauti rēķinos, lai radītu šķietamu pamatojumu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu SIA „Al de Media” turpmākai izmaksai Bērziņai, Pokaževskiem, Melbergai, Muzikantei un Zakatistovam. Savukārt summas, kuras Kaimiņš saņēma no Edgara Pokaževska, Kāļa un Gabužas skaidrā naudā vai kā maksājumus par viņa pēcapmaksā iegādāto datoru, nodrošināja VID nedeklarētu ienākumu saņemšanu pašam Kaimiņam.

Tiesa nolēma civillietā SIA „Al de Media” prasībās pret Melbergu, Bērziņu, Muzikanti par izmaksāto finanšu līdzekļu atgriešanu un tieši 2019.04.03. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedums, 2018.11.09.  Zemgales rajona tiesas spriedums, 2021.02.24. spriedums lietā nesatur ziņas, ka tas kaut daļēji atspēkotu Kaimiņam virzīto apsūdzību tālāk norādīto apsvērumu dēļ.

Pirmkārt, tiesā civillietā nebija pieejami visi tie pierādījumi, kas iegūti un tiek vērtēti šajā krimināllietā. No civillietas tiesas spriedumiem izriet, ka tie pamatā balstīti uz pušu paskaidrojumiem un Valsts darba inspekcijas lēmumiem administratīvā pārkāpuma lietā, kas bija VID EDS ziņā. Civillietā nav vērtēti citi būtiski pierādījumi, piemēram, Kaimiņa un Kāļa elektroniskā pasta sarakste, šajā krimināllietā nopratināto liecinieku liecības. Piemēram, Pokaževska un Gabužas dotās liecības, kas gan plašāk un precīzāk noskaidro uz lietas izlemšanu attiecināmos faktus un apstākļus.

Otrkārt, tiesas civillietās nav vērtējušas un pieņēmušas lēmumus par to, vai Melberga, Bērziņš un Muzikante ir atradušies darba tiesiskajās attiecībās ar SIA „Al de Media” un veikuši viņā,  kā sabiedrībā, kādu darbu. Visās trijās lietās tiesas ir vērtējušas, vai SIA „Al de Media” prasība par izmaksāto līdzekļu atgriešanu pamatoti balstītos uz civillikuma 2389. un 2321. pantu, un visas trīs tiesas civillietās noraidīja SIA „Al de Media” prasību, galvenokārt tā iemesla dēļ, ka minētās personas saņēma finanšu līdzekļus, izmaksas no SIA „Al de Media” algas veidā ar paša Kāļa ziņu un ilgstošā laika periodā. Tiesas nevarēja konstatēt, ka naudas līdzekļi atbildētājiem kontā nonākuši bez prasītāja ziņas, gadījumā pēc vai tikai ar atbildētāja rīcību. Minētā iemesla dēļ, nebija piemērojams neviens no prasītāja pamatojumiem un SIA „Al de Media” prasības tika noraidītas.

Treškārt, nevienā no minētājām lietām tiesa nav konstatējusi, ka starp Melbergu, Bērziņu vai Muzikanti un SIA „Al de Media” pastāvēja darba tiesiskās attiecības. Vēl jo vairāk lietā par līdzekļu atprasīšanu no Muzikantes tiesa norādīja, ka nevar konstatēt darba tiesiskās attiecības ar pusēm, jo šāda prasība nebija celta. Valsts apsūdzības ieskatā minētā tiesa nolēma, ka satur ziņas, kas apstiprina celto apsūdzību, piemēram, tiesas spriedums lietā fiksētās ziņās, kad Kālis iztiesāšanā sniedza paskaidrojumu, ka SIA „Al de Media” maksājot Melbergai naudu, bet tāda bija vienošanās ar SIA „Suņu būda”, kuru pārstāvēja Kaimiņš. Darba algas maksājumus veica, jo Kaimiņš lika tā darīt. Kālis nonāca pie secinājuma – ja nemaksās algu Melbergai, nesaņems atalgojumu pats.

Šādas liecības sakrīt ar izmeklēšanā sniegtajām liecībām. Iemeslu, kādēļ Kālis tomēr piekrita šādiem maksājumiem, apstākļiem, ka Melberga un citas personas faktiski nestrādā uzņēmumā, Kālis skaidroja gan civillietas izskatīšanā, gan šīs krimināllietas izmeklēšanā, proti, alga, ko viņš saņēma SIA „Al de Media”, bija viņa vienīgie ienākumi un viņš to nevēlējās zaudēt. Šāds skaidrojums ir ticams, jo apstiprinās ar citiem lietā iegūtiem pierādījumiem. Piemēram, Kāļa privātā bankas konta pārskats apstiprina, ka uz apsūdzību attiecināmajā laika periodā viņa vienīgie ienākumi bija no SIA „Al de Media”, kā arī nelieli ieskaitījumi 50 € apmērā no dažādām privātpersonām. Kāļa finanšu situāciju arī raksturo fakts, ka 2016.06.15., 2016.06.16., 2016.06.30. un 2016.08.18. viņam pat nācās ņemt aizdevumu, tā saucamo ātro kredītu.

Izmeklēšanā iegūtiem pierādījumiem neatbilst Kaimiņa civillietā sniegtie skaidrojumi, ka SIA „Al de Media” izsniegtajos rēķinos tika iekļauti ne tikai video montēšanas pakalpojumi, bet arī citi pakalpojumi – filmēšanas, veidošanas u.c. Nevienā no rēķiniem nav norādīts kāds cits pakalpojums, neskaitot video montēšanu. SIA „Suņu būda” šādus rēķinus un tajos sniegtos pakalpojuma aprakstus pieņēma un apmaksāja. Tātad tika piekrists norādīto pakalpojumu aprakstam.

Tiesas sprieduma lietā fiksēti Kaimiņa sniegtie paskaidrojumi, ka Kālis viņam katru mēnesi prasīja – cik liels atalgojums darbiniekiem izmaksājams?

Tas ir pretrunā ar krimināllietas izmeklēšanā rastajiem pierādījumiem, tas ir, ka Kālis nebija SIA „Al de Media” faktiskais vadītājs un ka nebija tā persona, kura pieņēma lēmumu attiecībā par uzņēmuma naudas līdzekļiem, viņa piederošā uzņēmuma it kā nodarbināto peronu atalgojuma apmēru. Ja Kālis būtu persona, kurai bija lēmumu pieņemšanas tiesības, viņš būtu uzņēmuma faktiskais vadītājs, tad viņš pats noteiktu rēķinā izrakstīto atalgojuma summu  un kādā apmērā algu izmaksā uzņēmumā strādājošiem darbiniekiem. Šādā situācijā nebūtu vajadzīga Kaimiņa piekrišana.

Spriedumā civillietā pret Bērziņu fiksēts pretrunīgs Bērziņa paskaidrojums. Bērziņš esot paskaidrojis, ka ar Kāli nav komunicējies, bet jau nākamajā rītā norādīts, ka Kālis esot solījis Bērziņam, ka drīz tiks noslēgts darba līgums. Bērziņš savā paskaidrojumā arī norādīja, ka darba uzdevumus esot saņēmis no Kaimiņa, nevis no Kāļa.

Pirmajā civillietā pret Muzikanti norādīts, ka naudas līdzekļi tās kontā nonākuši pušu norunas rezultātā. Tas ir pretrunā ar krimināllietā iegūtajiem pieradījumiem. Izmeklēšanā pārliecinoši pierādīts, ka Kālis un Muzikante nav vienojušies par Muzikantei un SIA „Al de Media” izmaksātām summām. To noteica Kaimiņš un vienkārši par to informēja Kālis. Tas izriet gan no Kāļa, gan no Muzikantes liecībām.

Tiesas nolēmumos vērtētas ziņas par VID EDS reģistrētajiem SIA „Al de Media” darba lēmumiem, kas tikai apstiprina, ka Pokaževski, Muzikante, Melberga, Bērziņš un Zakatistovs nebija darba attiecībās ar SIA „Al de Media” un neveica nekādus darba pienākumus uzdevumā. Šo personu reģistrācija VID EDS bija loģiski nepieciešama finanšu līdzekļu izmaksai algas veidā.

Aizstāvības pieteiktais liecinieks Niks Vizbulis neko nespēja liecināt par SIA „Al de Media” finansiālo-saimniecisko darbību. Valsts apsūdzības ieskatā Vizbuļa rīcībā nebija ziņas par kriminālprocesa pierādāmiem apstākļiem un ar tiem saistītiem faktiem un palīgfaktiem, līdz ar to Vizbuļa liecības nevarēja izteikt Kaimiņam labdarīgus izteikumus.

Grāmatvedība ir uzņēmusi saimniecisko darbību reģistrāciju. Grāmatvedes dokumentus, rakstveida rīkojumus veikt saimniecisko operāciju, apliecinājums, ka saimnieciskā operācija ir notikusi. Saimniecisko darbību noformēšana ar dokumentiem sauc par dokumentāciju. Sākotnēji tiek uzskatīts, ka dokumenti par saimniecisko operāciju, apstiprina saimniecisko operāciju faktu. To sastāda saimnieciskās operācijas laikā, un tie ir saimniecisko operāciju atspoguļojuma dokumenti, pamatojoties uz tiem, tiek izdarīti pieraksti grāmatvedības reģistrā. No šī skaidrojuma izriet, ka grāmatvedības dokumenti ir visi dokumenti, kas apliecina notikušu darījumu un tiek iekļauti uzņēmuma grāmatvedībā.

Inkriminētā pārkāpuma izdarīšanas laikā likumā par grāmatvedību 2. pantā bija noteikts, ka grāmatvedība uzskatāma kā atspoguļojums visiem saimnieciskajiem darījumiem, katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī. Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības dokumenti būtu skaidri un saprotami trešajai personai, kura varētu gūt patiesu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli lasāmajā datumā.

No minētā izriet, ka grāmatvedības informācijai jābūt patiesai. Saskaņā ar likuma par grāmatvedību 2. panta 3. daļu, par grāmatvedības kārtošanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs. Saskaņā ar šī paša likuma 2. panta 4. daļas 2. punktu kapitālsabiedrībā uzņēmu vadītājs ir valde. Krimināllikuma 217.panta 1. daļa – subjekts ir uzņēmuma vai organizācijas vadītais vai cita persona, kas saskaņā ar likumu, atbild par grāmatvedību vai statisko informāciju.

Lietā iegūtie iepriekš pierādījumi norāda uz to, ka SIA „Al de Media” grāmatvedības sniegtā informācija izmeklēšanu interesējošā laika posmā nebija patiesa. SIA „Al de Media” reģistrētais valdes loceklis bija Kālis, bet tomēr valsts apsūdzības ieskatā SIA „Al de Media” saimniecisko darbību faktiski vadīja un finanšu plūsmu kontrolēja nevis Kālis, bet Kaimiņš. Tieši tādēļ Kaimiņš ir atzīstams par SIA „Al de Media” faktisko vadītāju, kurš bija atbildīgs par uzņēmuma saimniecisko grāmatvedības kārtošanu atbilstoši likuma prasībām.

Jāņem vērā senākās atziņas līdzīgos gadījumos. Senāk praksē tiek atzīts tiesas prakses aplūkojumā tiesas prakses lietās par noziedzīgi ieņemtu līdzekļu legalizēšanu, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas secinājumos noteikts, ka par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas tieši izdarītais atdzīstams un pie kriminālatbildības saucams minētās juridiskās personas vadītājs, kurš bija atbildīgs par juridiskās personās saimniecisko darbību.

Arī mācību materiālos „Izvairīšanās no nodokļiem un to pielīdzināmajiem maksājumiem” norādīts, ka par izvairīšanos no nodokļu nomaksas pie kriminālatbildības saucama nevis persona, kura pieskaitāma pie juridiskās personas vadītāja formāli, bet gan reālais juridiskās personas vadītājs. Šāds pats viedoklis pausts LR Augstākās tiesas 2013. gada rīkojumā par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai izvairīšanās no nodokļu nomaksām, kurā teikts, ka par izvairīšanos no nodokļu nomaksām pie kriminālatbildības saucama nevis persona, kas ir juridiskās personas vadītais formāli, kas ir reģistrēta juridisko personu reģistrā, bet gan reģistrētās personas vadītājs, kurš izpilda juridiskās personas saimniecisko darbību, tas nozīmē, ka šī persona atdzīstama par nozieguma tiešo izdarītāju krimināllikuma 17.panta  izpratnē, kuras ļaundarījums kvalificējams ar krimināllikuma 17.panta izpratnē, kuras nodarījums kvalificējams saskaņā ar krimināllikuma 211. pantu.

No subjektīvās puses nodarījumu var izdarīt ar tiešu nodomu, par ko liecina darbību slēpšanas un viltošanas raksturs. Nozieguma objekts ir valsts intereses valsts ienākumu sfērā. No objektīvās puses Krimināllikuma 217. pantā 1. daļā paredzētais nodoms raksturojams darbībā. Ar viltošanu ir jāsaprot īstenībā arī neatbilstošu zīmju ierakstīšana grāmatvedības dokumentos, statistikas pārskatos vai gada pārskatos, lai sniegtu nepatiesu informāciju. Viltošana var izpausties inventarizācijas rezultāta sagrozīšanā, nepatiesā finansiāla stāvokļa atspoguļojumā, norādītās peļņas samazinājumā, attaisnojumi izdevumu palielināšanai, atspoguļojot grāmatvedībā nenotikušus darījumus.

Novērtē šo rakstu:

1
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

21

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

FotoRedzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši ar ministra demisijas pieprasījumu. Tālis Linkaits sen vairs nav ministrs. Diemžēl, iedziļinoties problēmās. regulāri nākoties atdurties pret Linkaita ministrēšanas laika neizdarībām vai varbūt pat "ļaundarībām".
Lasīt visu...

21

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

FotoBet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas, visi tik iekļāvušies kroplībā, kas pasaulē valda šobrīd, bet drīz pāries, nevieni vienacainie ilgi nevar ķeipt. Un tie mūsu pusbērni, tās sniegpārslas, iekļauj katru kroplību, grib iekļauties lielā, lielā cancelēšanā, nav svarīgi, kurā, ka tik kancelēt.
Lasīt visu...

12

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

FotoPolitiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas notiek, ja publiska komunikācija ar iedzīvotājiem, skaidrojot konkrētu lēmumu, nepastāv, to slēpj, izvairās vai noslepeno ar birku “valsts noslēpums”? Pēdējais vispār LEGĀLI piesedz ļoti lielu korupcijas apmēru valsts iestādēs un politiķu darbībā, lai tos nevarētu tiesāt pēc likuma, jo šobrīd likums NEstāv pāri noziedzīgu un korumpētu ierēdņu, iestāžu un politiķu darbībām. Tikmēr mūs, parastos, met “būrī” par vienu nočieptu makaronu paku, jo gribējās ēst.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...