Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

2023.gada 10.maijā Vidzemes apgabaltiesa, apelācijas kārtībā izskatot manai sievai Ilzei B. celto apsūdzību kriminālprocesa Nr.11352014018 iztiesāšanas gaitā, apmierināja prokurores A.Indriksones lūgumu izsaukt mani uz nākošo tiesas sēdi kā liecinieku.

Cik man zināms, minētais kriminālprocess bija uzsākts 2018.gada 28.decembrī pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas KL177.panta 3.daļā. 2020.gada 2.jūlijā šis kriminālprocess tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 179.panta 3.daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, kas izdarīts pret manu bijušo darbinieku Nauri K.

2020.gada 2.jūlijā mani atzina par aizdomās turēto šajā kriminālprocesā, bet savu vainu es neatzinu, jo nekādu noziedzīgu nodarījumu nebiju izdarījis. 2020.gada 26.novembrī šo kriminālprocesu kvalificēja pēc Krimināllikuma 177.panta 3.daļā un 275.panta 2.daļā paredzēto noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, bet 2020.gada 8.decembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākā inspektore pieņēma lēmumu par kriminālprocesa pret mani izbeigšanu, jo pirmstiesas izmeklēšanas laikā netika iegūti neapšaubāmi pierādījumi un nebija iespējams savākt papildus pierādījumus tam, ka es kopā ar savu sievu Ilzi B. un Ivaru G. būtu izdarījis piesavināšanos attiecībā pret Nauri K., kā nav pierādījumu, ka es kopā ar savu sievu Ilzi B. un Ivaru G. būtu izdarījuši krāpšanu pret Nauri K., un neesot iespējams pierādīt, ka es personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās mantkārīgā nolūkā būtu viltojis kādu dokumentu, kas piešķir tiesības.

No lēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu izriet, ka tika veikts ievērojams procesuālo un izmeklēšanas darbību apjoms ar mērķi nodrošināt efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. Kriminālprocesa gaitā tika veiktas darbības, kas vērstas vispusīgu apstākļu pārbaudi un to objektīvu izvērtēšanu, bet iegūt vēl kādus citus pierādījumus šajā kriminālprocesā neesot iespējams, jo esot izsmelts to izmeklēšanas darbību klāsts, ar kura palīdzību konkrētajā lietā var iegūt kādas jaunas ziņas par faktiem.

Minētajam lēmuma piekrita, un to apstiprināja arī kriminālprocesu uzraugošā prokurore Agnese Indriksone.

Neraugoties uz augstāk minēto, šajā kriminālprocesā par noziegumu, ko nav darījusi, nepamatoti apsūdzēta un jau pirmās instances tiesā ar reālu cietumsodu netaisnīgi notiesāta mana sieva Ilze B., kurai prokurore A.Indriksone bija izsniegusi krimināllietas materiālus.

Pēc tam, kad uzzināju par savu aicināšanu uz apelācijas instances tiesu, palūdzu sievai, lai parāda man viņai izsniegtos kriminālprocesa Nr.11352014018 materiālus. Iepazīstoties ar tiem, konstatēju, ka manas sievas vainas pierādīšanai prokurore tiesā izmanto ne tikai tos pierādījumus, kurus viņa uzskatīja par nepietiekamiem manas vainas pierādīšanai izbeigtajā kriminālprocesā, bet arī manas sarunas ar manu un sievas advokāti Inesi Šulti.

2021.gada 28.maija lēmumā par krimināllietas Nr.11352014018 nodošanu tiesai prokurore A.Indriksone norādījusi, ka manas sievas Ilzes B. vaina ne tikai KL177.panta 3.daļā, bet arī KL275.panta 2.daļā tiek pierādīta ar ziņām par faktiem, kas izriet no 2020.gada 10.jūnija Rīgas rajona tiesas izmeklēšanas tiesneses lēmumos par speciālās izmeklēšanas darbības – sakaru līdzekļu kontroles, veikšanu, no pārskatos par speciālām izmeklēšanas darbībām – sakaru līdzekļu kontrole, fiksētā, kā arī ziņām par faktiem, kas izriet no manu – Gunta B. sarunu atšifrējumos fiksētajām ziņām. Lēmumā norādīts, ka šīs ziņas izmantojamas tiesā kā pierādījumi.

Man ir tiesības ne tikai neliecināt pret sevi, bet arī ir tiesības iebilst, ka manas sievas apsūdzībā kriminālprocesā Nr.11352014018 tiek izmantotas ziņas, kas iegūtas, nelikumīgi klausoties manas telefona sarunas ar manu un sievas advokāti. Ne pirmstiesas procesā, ne arī pirmās instances tiesā neviens nav uzskatījis ar vajadzīgu pievērst vērību šim faktam, arī atbildīgā prokurore lietā A.Indriksone ignorējusi telefonsarunu noklausīšanās un tā rezultātā iegūto ziņu izmantošanas tiesiskumu un pieļaujamību.

Uzskatu, ka šādi veikta telefonsarunu noklausīšanās ir nepieļaujama demokrātiskā sabiedrībā un tiesiskā valstī.

No manas 2020.gada 29.jūnija sarunas ar Ivaru G. redzams, ka Inese Šulte jau bija mana advokāta uz to brīdi. Neraugoties uz to, noklausītas manas sarunas ar manu un manas sievas Ilzes B. advokāti Inesi Šulti ne tikai 2020.gada 30.jūnijā, bet arī 2020.gada 1.jūlijā un 8.jūlijā. Savukārt, 2020.gada 7.jūlijā policijas darbinieki noklausījās un pievienoja krimināllietas materiāliem manas sarunas ar advokātu, kurš strādā ar manu un manas sievas advokāti Inesi Šulti vienā birojā, uz ko pat norādīts arī noklausīto telefona sarunu pārskatā. Tātad policijas darbiniekiem un kriminālprocesu uzraugošajai prokurorei nevarēja nebūt zināms, ka tiek noklausītas klienta un advokāta sarunas, tomēr nekas netika darīts, lai šo pārkāpumu novērstu, izpildot Kriminālprocesa likuma 12.panta ceturtajā daļā amatpersonai, kura veic kriminālprocesu, noteikto pienākumu aizsargāt personas privātās dzīves noslēpumu.

Faktu, ka advokāte Inese Šulte bija mana un manas sievas Ilzes B. advokāte kriminālprocesā Nr.11352014018, pierāda lietas 6.sējuma 23.lpp.esošais Ineses Šultes orderis Nr.202/67 par Gunta B. aizstāvību, un 28.lpp.esošais Ineses Šultes orderis Nr.2020/68 par Ilzes B. aizstāvību. Minētie dokumenti liecina, ka uz noklausīšanās un pārskata par speciālajām izmeklēšanas darbībām sastādīšanas laikā Inese Šulte jau bija mana un manas sievas Ilze B. aizstāve, un šīs advokāta - klienta attiecības bija priviliģētas, neatkarīgi no sniegtās juridiskās palīdzības veida. Turklāt, kā redzams, no noklausītajām sarunām, tās bija acīmredzami saistītas ar krimināllietu pret mani, Gunti B. un manu sievu Ilzi B., jo saruna notiek par manu vizīti policijā šajā lietā, par manā dzīvesvietā un citur notikušajām kratīšanām, par manu liecību saturu un mūsu aizstāvības taktiku nepatiesi celtās apsūdzības lietā.

Latvijas Advokatūras likuma 6.pants paredz, ka saziņa starp praktizējošu advokātu un viņa vai viņas klientu, sniedzot juridisko palīdzību, nevar tikt uzraudzīta. Jebkura informācija, kas iegūta laikā, kad praktizējoši advokāti sniedz profesionālos pakalpojumus, būtu nekavējoties jāiznīcina. Šādas informācijas saglabāšana būtu pieļaujama tikai ar ģenerālprokurora vai viņa speciāli pilnvarota prokurora atļauju, ja ir pazīmes, ka tiek plānots vai ir izdarīts, vai ja kā citādi tiek apdraudēta sabiedriskā drošība. Lieki piebilst, ka lietā nav ziņu par šādas atļaujas esamību, noklausītā informācija nav iznīcināta. Nav arī ievērots  Kriminālprocesa likuma 233.panta otrajā daļā noteiktais, ka procesa virzītājs lieto visus likumā paredzētos līdzekļus, lai ierobežotu speciālās izmeklēšanas darbības rezultātā iegūto tādu ziņu izplatīšanu, kurām ir pierādījuma nozīme kriminālprocesā, ja tās aizskar personu privātās dzīves noslēpumu vai skar citu ar likumu aizsargātu ierobežotas pieejamības informāciju.

Neraugoties uz minēto, šāda manu un telefonsarunu ar manu un manas sievas advokāti noklausīšanās kriminālprocesā Nr.11352014018 veikta vairākkārt, noklausīšanās rezultātā iegūtās ziņas pievienotas lietai, no tām izdarīti pieņēmumi un uz tām balstīta manai sievai Ilzei B. nelikumīgi un nepamatoti celtā apsūdzība noziegumā, ko viņa nav izdarījusi.

Neraugoties uz to, ka manu sarunu ar advokāti Inesi Šulti konfidencialitāti aizsargā advokāta‑klienta sarunas privilēģija, par ko ne reizi uzsvērusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa(skatīt lietu Campbell pret Apvienoto Karalisti, 1992.gada 25.marts, 46.-52. rindkopa, sērija A Nr. 233; lietu Michaud pret Franciju, Nr. 12323/11, 117. rindkopa, ECTK 2012.gads un tajā citēto judikatūru), kriminālprocesā Nr.11352014018, valsts amatpersona, prokuratūras prokurore A.Indriksone nav izpildījusi savus prokurora amata pienākumus, un nav novērsusi cilvēktiesību pārkāpumus lietā, nav nekavējoties dzēsusi telefona sarunu ierakstus, nav arī saukusi pie atbildības tos policijas darbiniekus, kuriem bija uzdots kontrolēt telefona sarunas, bet tieši otrādi – uz telefona sarunās iegūtajām ziņām balsta un uztur tiesā manai sievai Ilzei B. celto apsūdzību noziegumā, ko viņa nav darījusi.

Pie šādiem apstākļiem, valsts vārdā kriminālprocesā Nr.11352014018 uzturot tiesā apsūdzību manai sievai Ilzei B. un uzturot tiesā lūgumu aicināt mani uz tiesas sēdi kā liecinieku pret manu sievu prokurore A.Indriksone pieļāvusi ne tikai bezdarbību un nekompetenci, bet arī turpina ignorēt manas tiesības, tai skaitā personu tiesības uz taisnīgu tiesu, kas garantētas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.pantā.

Minētie fakti dod man pamatu apšaubīt konkrētās valsts amatpersonas kompetenci, kā arī dod iemeslu lūgt pārbaudīt, vai prokurores A.Indriksones darbībās nav saskatāmas Krimināllikuma 319.panta pirmajā daļā un 290.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu pazīmes.

Uzskatu, ka ar minētajām darbībām Latvijas valsts attiecībā uz mani un manu sievu Ilzi B. ir pieļāvusi rupju Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta (tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību) pārkāpumu. Lai gan Konvencijas 8.pants aizsargā visa veidu saziņu starp indivīdiem, tas sniedz papildus aizsardzību tieši saziņai starp advokātu un viņa klientu. Šo telefonsarunu noklausīšanās rezultātā ir rupji pārkāpts klienta-advokāta sarunu konfidencialitātes princips, kā arī rezultātā iegūtā informācija ir sagrozīta un tiek izmantota prettiesiskiem mērķiem.

Pamatojoties uz teikto, lūdzu pārbaudīt minētos faktus par Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8.panta prasību un citu normu pārkāpumiem, norādīt prokurorei A.Indriksonei uz nepieļaujamību šādos apstākļos aicināt mani lietā kā liecinieku pret manu sievu Ilzi B., un pie konstatētajiem faktiem kriminālprocesā Nr.11352014018 izvērtēt pret manu sievu Ilzi B. uzturētās apsūdzības likumību un pamatotību, uzdodot prokurorei A.Indriksonei atteikties no apsūdzības lietā, pretējā gadījumā būšu spiests vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā ar sūdzību pret Latviju.

Novērtē šo rakstu:

1
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

20

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

FotoRīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie Rīgas rātsnama no 6. jūnija līdz 15. jūnijam.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...