Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šajās dienās daudz dzirdam par latviešu valodu kā sargājamu un vairojamu labumu. Latviešu valodai kā salīdzinošus sliktumus pretstata krievu un angļu valodas ar to nesamērīgo spiedienu uz knapi 1.5 miljonus nelielo latviešu valodas telpu. Latviešu valoda ir baltais degunradzis, krievu un angļu valodas ir parastās skudras.

Ģeogrāfiskā novietojuma, vardarbīgas vēstures un koloniālās politikas dēļ pārsimts miljonus lielā krievu valodas telpa pārskatāmā nākotnē vienmēr būs “sliktāka” salīdzinājumā ar labo latviešu valodu un “mazāk slikto” angļu valodu, kuras pārstāvjiem nav teritoriālu pretenziju pret Latviju. Slikti lietota latviešu valoda arī izpelnās pamatotu nosodījumu.

Valodu vērtēšana pēc labuma un sliktuma norāda uz kādu mērauklu, pēc kuras mēs varētu izspriest, kāpēc viena valoda, mana, savējo valoda ir labāka nekā sveša valoda. Šī mēraukla ir labums, ko noteiktas valodas lietošana sniedz noteiktai tautai.

Valodā mēs aprakstām apkārt notiekošo, raksturojam lietas, sakām patiesību, atklājam savas jūtas vai domas, rakstām atskaites. Kā saprātīgas būtnes valodā mēs izsakām sevi. Valoda mums ļauj saprast apkārtni un orientēties tajā. Valoda ir laba, jo tā ļauj cilvēkam labi dzīvot. Dzīve bez valodas cilvēkam vienmēr būs nepilnīga un sagādās lērumu neērtību.

Labs ir tāds cilvēks, kurš ir izcils cilvēcības īstenotājs – kurš runā, raksta, rīkojas un uzvedas krietni, t.i., labi. Valoda palīdz cilvēkam apjēgt darāmo un teikt labas lietas. Labs ir tas, kas piedienas labam cilvēkam. Bet, tā kā valoda nav privāta, tā vienmēr būs kādas lielākas cilvēku kopības lietota valoda. Tās nekad nebūs tikai manas latviski izteiktās domas un jūtas, jo, tiklīdz atdalītas no mana iekšējā cietokšņa, tās kļūst par publisku īpašumu, kopīgi uztveramu un lietojamu labumu. Turklāt, sakopojot un latviski izsakot savas domas, es jau lietoju šo noteiktai tautai piederošo kopīpašumu, kopējo labumu, kura vēsture sniedzas daudz senākā tautas kolektīvajā pagātnē par manu individuālo piedzimšanu.

Laba ir tāda tauta, kura var labi un netraucēti lietot savu dzimto valodu, to, kurā tauta jau kopš aizlaikiem ir ieaugusi, kurā tauta domā, sapņo, sacer epus, apsūdz un jūt. Ja kāds tautai traucē labi lietot savu valodu, tāds ir uzskatāms par sliktu, jo viņš kavē tautas pilnības jeb, gluži vienkārši, tautas labās dzīves īstenošanos. Ja kādas svešas tautas valoda traucē manas tautas valodai sasniegt tās mērķus – brīvi savstarpēji sazināties un aprakstīt lietas –, tad šī svešā valoda ir slikta attiecībā pret manu, savējo valodu.

Valodas nav gāzveidīgi bezmiesas mākoņi, valodas nav kaut kas izplūdis un abstrakts. Valodas nerunā pašas sevi. Tajās runā cilvēki. Turklāt nevis kāda līdz debesīm un okeāniem izplesta “cilvēce”, bet gan konkrētas tautības runā noteiktās valodās. Vairumā gadījumu – dzimtajās vai mātes valodās. Līdz ar to, izceļot latviešu valodas neatkārtojamo un centrālo lomu, uzsverot latviešu valodas labumu, neizbēgami nākas runāt par konkrētām tautām, kuru identitātē, piederībā, pašapziņā, pasaules uztverē dzimtā valoda sastāda izteiksmes spēju apvārsni.

Ja kāds atzīst, ka latviešu valoda ir labums, tad dzelžainai likumsakarībai jāspiež viņu atzīt, ka arī latviešu tauta, līdz ar to tautība ir labums, jo nav tādas Latvijas kā ģeogrāfiskas vai politiskas vienības valodas, ir tikai latviešu kā noteiktas šo zemi apdzīvojošas tautības valoda, no kuras arī pati zeme un valsts saņēmusi savu vārdu.

Kāpēc Latvija? Jo te dzīvo latvieši. Latvieši ir Latvijas pamata tauta, aborigēni, iedzimtie. Tiesībnieki pazīs arī tādu vārdu kā “valstsnācija”. Tādējādi no valodas nacionālisma jeb noteiktas valodas labuma aizsargāšanas un vairošanas mēs ātri esam nonākuši pie etnonacionālisma jeb noteiktas tautības labuma vairošanas.

Labi ir tai tautai, kura var savu valodu lietot labi. Bez savas valodas dotā tauta būtu mazāk “pati”, tā būtu sliktāka sevis izpausme, nepilnīgāka tauta. Bezvalodas tautai ir atņemts kaut kas būtisks, to izteikti raksturojošs, tās kopīgās domas, jūtas, darbus un atmiņas sevī glabājošs. Tauta bez savas valodas valodas ir kā bez rokām. Tauta, kura svešu tautu vēsturisku ļaundarību dēļ vairs nerunā savā dzimtajā valodā ir kā tauta, kurai būtu piešūtas svešas rokas. Dzimtās valodas aplaupīta tauta, kura runā svešā mēlē, ir Frankenšteins, nedabisks savstarpēji svešādu daļu sačupojums, kopā sašuvums.

Slikti ir tai tautai, kurai svešas tautas mēģina atņemt tās valodu. Šādas tautas rīkojas slikti. Tās ir sliktas tautas. Tauta, kurai nolaupīta sava valoda, ir slikta tādā ziņā, kā mēs runātu par māju, kurai kāds izļodzījis pamatus. Tā ir nepilnīga māja un nepilnīga, aplaupīta tauta. Savukārt daudz sliktāka ir tā tauta, kura otrai tautai atņem tās valodu, jo, alkatības vai tīšas postītkāres vārdā pārkāpjot sev nospraustās robežas, tā rada pretdabiskus izdzimumus, mākslīgus veidojumus, kuriem laupīts to sākotnējais dabiskais labums.

Zaglis un varmāka ir slikti. Tikpat slikta ir tauta, kas citai tautai vēlas atņemt tās valodu vai, vēl ļaunāk, nogalināt tās valodu, tās “sevi”, tautas piederības un pašizpratnes kopīgo labumu. Ja latvietis runā latviski, tad viņš dara labi. Ja latvietis aizmirst savu valodu un runā, piemēram, krieviski, tad viņš vai nu savas vai krievu vainas dēļ rīkojas slikti. Ja krievi kā noteikta tauta vēlas aplaupīt vai nogalināt citas valodas, piemēram, latviešu valodu, tad viņi rīkojas slikti, jo vēlas laupīt latviešu tautas labumu. Katrs krievs, kurš Latvijā rauc degunu par latviešu valodu, vēl latvietim sliktu. Jo, nievājot vienu no pašiem galvenajiem latviešu tautas labumiem, šāds krievs vēlas liegt latviešiem būt viņiem pašiem.

Vispirms ir tauta, pats runātāju kopums, vispirms ir cilvēki ar viņu vārdiem, atmiņām, vēsturi, dzimtu, piederību, paražām, savdabībām un tikai pēc tam mēs no malas pamanām, ka šie cilvēki, šī tauta runā skaidri saklausāmā un atšķiramā valodā. Lolojot valodu, jūs lolojiet tautību. Piesaucot valodu un saliedēšanos ap valodu it kā samiernieciskos nolūkos, jūs nevarēsiet izbēgt no tautības piesaukšanas. Jo latviešu valodā runā latvieši, un caur latviešu valodu izsakās šīs konkrētās tautas gadu simtu un, iespējams, tūkstošu pieredze, paražas, pēctecība, dzimtas, vēsture, darbi, amati, un, galu galā, arī pati latviešu zemes skaistā un miermīlīgā daba, tās lēnās upes, tālās pļavas, klusie meži, miglainie pakalni, biklie zvēri un rāmi gremojošie mājlopi, ap kuriem mitinās latvieši.

Ja jūs sargājat un – šodienas ārkārtējā apdraudējuma un izaicinājumu apstākļos drīzāk jāsaka – saudzējat latviešu valodu kā retu labumu, tad jums jāsaudzē arī paši latvieši – šīs vienreizējās valodas neatkārtojamie, iemiesotie runātāji. Valoda ir tautas dvēsele, tās dzīvā, pukstošā sirds. Ja svešu tautu slikto darbu un pašu nolaidības dēļ nākotnē būs tikai krieviski, angliski, arābiski vai ķīniski runājoši latvieši, līdzīgi kā šodienas īri, vai baltkrievi, tad pasaule būs zaudējusi kārtējo Sarkanā grāmatā ierakstīto dzīvības daudzveidības izmirstošo eksemplāru, īpatnu labumu, kas sevī glabā veselu pasauli un neskaitāmu savstarpējas saziņas mirkļu pārmantoto pieredzi. Nemaldieties un neatslābstiet – latviešu valoda, šis vienreizējais seno baltu un somugru valodu mikslis šodienas imperiālo karu, tautu staigāšanas un vienaldzīgi skaitļojošās mašinērijas laikmetā ir tikpat apdraudēta kā baltais degunradzis vai, tuvāk mums, – mežirbe vai smilšu krupis.

Jūs esat dzirdējuši: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” Patiesi, pirms latvieši ķeras pie pasaules lāpīšanas un svešu tautu lološanas, vispirms ir jāiemācās mīlēt pašiem sevi, un tikai tad jūs iegūsiet patiesas un principiālas mīlestības mērauklu saskarsmē ar citiem, svešajiem vai viesiem. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu! – kas var būt tuvāks sev pašam par savu dzimto valodu? Tā turklāt nav “mana valoda”, privāta valoda ir savtības vai neprāta izpausme, valoda vienmēr ir mūsu valoda, tautas valoda, valoda ir pirmās personas daudzskaitlis, kurā mēs piedzimstam un ieaugam.

Mīlot latviešu valodu, tu tai vēli un dari visu to labāko, un tādējādi tev viss labākais ir jāvēl un jāgādā šīs tautas dzīvajiem, pakāpeniski izmirstošajiem runātājiem – latviešiem. Ja tu vēli latviešu valodai labumu, tad vēl jāvēl labums arī latviešu tautai. Valoda tev ir gandrīz pats tuvākais. Viņpus tavas ģimenes tev vistuvākie ir latvieši kā liela, paplašināta ģimene ar kopīgu valodu, kopīgu zemi, kopīgām paražām un dziesmām, kopīgu izcelsmi un radniecību, līdzīgiem dzimtu stāstiem un kopīgu cīņu pieredzi pret visiem tiem daudzo gadsimtu ienaidniekiem, kuri latviešiem gribējuši laupīt tautas lielāko un tuvāko kopējo labumu – latviešu valodu. Ja tu mīli tuvāko kā sevi pašu, ja tu sev un tuvākajam vēli un dari lielāko labumu, tad tev taisnīgā aizsardzības cīņā būs jāatvaira visi tie, kuri tev, tavam tuvākajam, tavai tautai un valodai vēlas nodarīt ļaunumu. Labais jāmīl, ļaunais jānīst. Labais jātur sev pēc iespējas lielākā tuvumā, ļaunais jātur pa gabalu.

Šajās dienās esam dzirdējuši, ka latviešu valodu apdraud divas svešas valodas – vai nu krievu vai angļu. Mēs vēlamies pasargāt latviešu valodu kā labumu no krievu vai angļu valodas sliktās ietekmes. Latviski esot “labi”, bet krieviski vai angliski esot “slikti” vai salīdzinoši “sliktāk”. Un te, sekojot līdzšinējai likumsakarībai, mums jāatzīst nenovēršamais – tā kā valodas nerunā pašas sevi, mums nākas nosaukt vārdā šo apdraudošo valodu runātājus: krievus vai visas dažādās angliski runājošās tautas. Taču pēdējo gadu, nē, pēdējo pāris gadsimtu notikumi mūsu apkaimē skaidri parādījuši, ka ne jau angļu, pat ne vācu valoda ir galvenais vietējo tautu un tās daudzo skaisto, sarežģīto, seno valodu apdraudējuma avots.

Krievu valoda ir lielais instruments, ierocis, pātaga, ar kuras palīdzību Krievijas imperiālā vara neskaitāmām tautām atņēmusi pašu tuvāko, kas tām. Krievu valoda, bet patiesībā tās runātāji un pātagotāji krievi tautai pēc tautas nav ļāvuši mātes valodā izteikties par savu zemi, paražām, dzimtu, atmiņām. Krievi ar savu valodu ir nogalinājuši veselas tautas. Krievu impēriskās valodas sliktums kaitē ņencu, čuvašu, karēļu, ingru, baltkrievu, ukraiņu, jā, arī lībiešu, latviešu, leišu un igauņu valodu labumam. Krievu valoda vēlas ievainot visas šīs tautas, šo raibo dzīvības daudzveidības musturu tā iekšējākajā un sev tuvākajā vietā, atņemot šīm tautām balsi, visdārgāko kopējo labumu, vienu no būtiskākajām pazīmēm, kas ļauj kādai tautai būt tieši šai, nevis kādai citai.

Tā kā valodas nerunā pašas sevi, jāsecina, ka aiz krievu valodas radītā lielā apdraudējuma slēpjas, nē, lepni stāv pavisam konkrēta tauta ar pavisam konkrētu vārdu – krievi. Latviešiem, saudzējot savas valodas un tautas labumu, nevajadzētu kautrēties nosaukt vārdā galvenos vaininiekus, to svešo tautu, kas gandrīz divsimts, ja ne vairāk gadus mūsu zemē mērķtiecīgi izmanto šo svešo krievu valodu, lai piesavinātā īpašumā iezīmētu pavisam svešas tautas – krievu tautas – imperiālās atpazīšanas zīmes. Protams, visos laikos ir bijuši arī latvieši, kuriem svešu tautu svešās valodas sajauc galvu, tā liekot noliegt savas tautas radniecības saites. Taču šo latviešu galvas un mēles nebūtu sajauktas, ja uz latviešu zemes nebūtu ieradušies uzbāzīgi, neaicināti sveštautieši, kuri pārkāpuši sev nolikto robežu mēru un tiesu.

Sargājot latviešu tautas lielo labumu – latviešu valodu, latviešiem nevajadzētu kautrēties novilkt skaidru robežšķirtni starp draugiem un ienaidniekiem. Ja krievu valoda, t.i., krievi kā neaicināti svešinieki apdraud latviešu valodu, tad nav jākaunās viņi saukt par ienaidniekiem, jo to paģēr sava labuma, sava dārguma lološana un sargāšana. Krievijas, nē, krievu iebrukums Ukrainā ar savu brutalitāti un nebeidzamo noziegumu postu ir radījis pietiekami skaidru un pārskatāmu morālās izšķiršanās laukumu, lai latvieši reizi par visām reizēm varētu novilkt skaidru robežu starp saudzējamu savējo labumu un atvairāmu uzbāzīgi svešu sliktumu. Latvieši šajā cīņā nav vientuļi, pasaule nav tikai ienaidnieku jūra: latviešu valodai kā sabiedrotās blakus stāv ukraiņu, mordviešu, jakutu, tatāru, gruzīnu, armēņu, lībiešu valodas. Valodas nerunā pašas sevi – tajās noteiktas tautas, stāvot uz savas zemes, izsaka spēka vārdus pret svešajām tautām, kuras savu valodu izmanto kā līdzekli iekarotās teritorijas iezīmēšanai un citu tautu iekšējākā labuma nomākšanai.

Latviešu tautas labumam citas krievu apspiesto un nīcināto tautu valodas ir lielākie draugi. Tā no valodas nacionālisma caur etnonacionālismu nonākam pie etnoplurālisma – pēc iespējas lielāka dažādu tautību labumu gādāšanas ar mērķi sagraut dzīvības daudzveidību smacējošo krieviski imperiālo vienveidību. Latviešiem sava labuma vārdā jāvēl un jādara viss labais tām tautām, kurām krievi ar savu valodu darījuši sliktu. Mīlot sevi un savu valodu, latvietis drīkst mīlēt sev tuvākos latviešus, igauņus, leišus, somus, ingrus, komiešus, čerkesus. Šādi draugi savā kopībā, gādājot par savu labumu, ienīdīs visu krievisko, kas tik lielam skaistu un brīvu tautu pulkam tik ilgi darījis un vēlējis visu to sliktāko. Kas stipri mīl, tas stipri ienīst visu, kas dara ļaunu mīļākajam.

Kā vairot latviešu valodas labumu šodien un šeit?

Vispirms, atmetot veltīgās ilūzijas par vardarbīgi uzspiestu sveštautiešu asimilāciju uz “latviešu valodas pamata”. Palestīniešu teroristu simpatizētāju masu mītiņi vecās Eiropas lielpilsētās ir pietiekami skaudra liecība, ka “asimilācijai” ar valodu vien nepietiek. Iemācoties kādu valodu, tu brīnumainā kārtā pēkšņi nekļūsti par dotās tautas locekli. Nepietiek pat ar “kopēju eiropeisko vērtību apzināšanos”, jo gan islāmisti, gan krievu kara noziegumu attaisnotāji Eiropā izlīdzas ar “vārda brīvības”, “viedokļu dažādības” un “minoritāšu tiesību” aizsardzības birkām.

Bet, ja ar valodu nepietiek, ja politisko vērtību piesaukšana ir tikai pašaizsardzības taktika, tad grūti saprast, cik lieli un kādi valsts līdzekļi jāiegulda, lai nepiekāpīgus un dumpīgus svešiniekus pārkausētu godīgos frančos, angļos, zviedros vai nīderlandiešos. Kāpēc vēl bez valodas atņemt cilvēkiem viņu tautību, paražas un ticību? Tā būtu šo svešinieku spīdzināšana, nevajadzīga vardarbība un pilnīgi bezjēdzīga valsts aparāta audzēšana. Nav iekalts akmenī, ka dusmīgiem svešiniekiem vienmēr būs jādzīvo tajā zemē, kur cinisku politekonomisku vai ģeopolitisku mahināciju dēļ viņi diemžēl nokļuvuši.

Turklāt padomju okupantu un kolonistu “asimilācija” Latvijā vienmēr nozīmējusi pašu latviešu sabīdīšanos, lai iebraukušie svešinieki justos labi zemē, kurā viņi (vai viņu vecāki) ieradās pilnīgi prettiesiskā ceļā un uz kuras viņi joprojām atrodas tikai pašu latviešu gļēvuma, nenovīdības, varbūt arī nepelnītās laipnības dēļ. “Asimilācijas” kā mantras skaitīšana praksē ir radījusi veselu “sociālo zinātnieku” un dažādu iekļaušanas ekspertu kastu un NVO tīklu, kuru vienīgais uzdevums ir latviešu pašizpratnes, pašnoteikšanās un identitātes vājināšana, lai, lūk, krievi Latvijā justos labi un neapcelti.

Tāpēc arī kā asimilācijas mērķis (dažubrīd pat kā līdzeklis) tiek piedāvāta “vienotas politiskās nācijas veidošana”, kas galu galā atkal nozīmētu latviešu identitātes, latviešu labuma tehnokrātiski menedžētu mazināšanu krieviskās dažādības iekļaušanai. Kādā valodā savā starpā runās ķiļķens ar klimpu? Ne jau latviešu. Latviešu valoda svešajiem liek justies slikti, neērti. Latviešu valoda atgrūž. To impēriski audzinātie sveštautieši saprot pareizi – latviešu valoda tiešām ir dzelzu robeža, kas novilkta ap latviešu tautu un tās dzimto zemi, lai svešinieki tajā nedz varētu tik viegli ielauzties, nedz iejusties. Līdz ar to latviešu valodai lielu labumu gādātu veltīgu ilūziju atmešana par valodu kā izšķirošo “asimilācijas” līdzekli.

Otrkārt, jāpārtrauc valoda nošķirt no tajā runājošās tautības un atklāti jāsaka, ka iestāšanās par latviešu valodu Latvijā nozīmē publiskās, un, vēlams, arī privātās vides pēc iespējas lielāku latviskošanu. Ja krieviem (nevis “krievvalodīgajiem” vai “krievu tautības pārstāvjiem”) vai citiem sveštautiešiem (uzbeku vai pakistāņu kebabu kurjeriem, t.i., “cilvēkkapitāla attīstības” nesējiem[1]) Latvijas latviskošana liek justies slikti, tad pašiem jāizdara attiecīgie secinājumi par atrašanos svešā zemē, ko gadu tūkstošiem apdzīvo cita tauta, kas publiskajā vidē vēlas sazināties savā dzimtajā valodā ne tikai tāpēc, ka tā ir ērtāk, bet arī tāpēc, ka latvietim runāt latviski savā zemē ir labi, tas viņam ļauj būt labākam latvietim, labāk īstenot piederību savai tautai.

Savā zemē Latviski runājošs latvietis ir pilnīgs, krieviskā vai angliskā pidžinā runājošs latvietis ir nepilnīgs, deformēts latvietis. Pret deformāciju cīnās ar formas jeb veidola atgūšanu, skaidru un asu robežlīniju iezīmēšanu. Viens no latvietības sētas galvenajiem apveidiem jeb norobežojumiem pret meža zvēriem ir tieši latviešu valoda. Tādi saukļi kā “Latvijas atkrieviskošana” iegūst jēgpilnumu tikai tad, ja apzinās, ka šāda darbība vispār ir nepieciešama tāpēc, ka Latvija okupācijas varas tīšas koloniālās etnopolitikas rezultātā savulaik kļuva “mazāk latviska” (jeb “vairāk krieviska”). Tāpēc nav brīnums, ka latviešu tuvākmīlestība, laba vēlēšana un laba darīšana vienam pret otru pieprasa latviešu zemes atkrieviskošanu, kas ir tikai viens no dažādiem soļiem plašākos Latvijas latviskošanas centienos. Krievu agresijas kara dēļ atkrieviskošana kā viena no plašākas latviskošanas atsevišķām izpausmēm šobrīd ir tikai ieguvusi lielāku steidzamības pakāpi.

Vēlreiz – valodas nerunā pašas sevi. Kas Latviju tur piesietu “krievu pasaulei”? Paši krievi un viņu latviskie iztapoņas, kuri pilnībā pārpratuši cilvēkmīlestības pienākuma hierarhisko pakāpenību. Tu nevari saprātīgi mīlēt tālu svešo, ja vispirms nezini, ko nozīmē mīlēt tuvāko sevi un savējos. Ja cītīgākas atkrieviskošanas kampaņas rezultātā uz padomju kolonistiem no dažādām pusēm tiek izdarīts pietiekami liels sabiedriskais spiediens, lai viņi beidzot paši pamanītu, ka atrodas svešā zemē, tad atkrieviskošanas kampaņa būs gādājusi latviešu tautai lielu labumu. Pret latviešu valodas aktīvistiem regulāri vērstie draudi un zākāšanās krievu sociālajos tīklos un medijos tikai lieku reizi parāda to, ko nesaprot daudzi naivi, labu vēloši latvieši – uzbrukumu krievu valodai šie sapīkušie krievi uztver kā vērstu tieši pret sevi, pret krieviem kā tautu.

Šāds slēdziens ir visnotaļ pareizs, jo valodas nerunā pašas sevi, valodās runā noteiktas tautas. Tāpēc pašreizējos apstākļos atkrieviskošanas kampaņa ir lietderīgs apzīmējums plašākam sabiedrisko spiedienu uzturošam pasākumu kopumam, kurā iekļaujas arī krievu skolu latviskošana, krievu valodas prasību izskaušana no publiskā vai privāta darba vides, dažādi ierobežojumi vai darbības liegumi milzīgajam publisko un privāto krievu mediju skaitam, kā arī pārkrievoto vai krieviem iztopošo latviešu publiska kaunināšana. Krievu imperiālisti vēl ļaunu visām kaitinošajām mazajām valodām, jo viņi klusībā zina, ka krieviskuma milzis stāv uz māla kājām.

Šī apziņa mūs noved pie trešā punkta – krievu impēriskās identitātes stratēģiskas irdināšanas ar valodiska un kulturāla etnoplurālisma palīdzību. Jo vairāk dažādu atšķirīgu tautību labuma, jo mazāk krievu dzelžainā tvēriena un nepamatotās iedomības sliktuma. Sākot ar mājām, tas nozīmētu jebkāda finansējuma pārtraukšanu “Sabiedrības integrācijas fondam”, līdzekļus novirzot dažādām kultūras programmām un jauniem medijiem (slēgtā LSM.RU un LR4 vietā), kuros veicinātu Latvijā dzīvojošo pārkrievoto baltkrievu, ukraiņu, poļu, armēņu tautiskās pašapziņas mošanos.

Atsakoties no dažādām bezjēdzīgām (un latviskumu ārdošām vai pārdefinējošām) kultūras, sociālajām vai zinātniskajām programmām, atbrīvotos arī līdzekļi, lai Latvijas valsts beidzot varētu pienācīgi izkopt, aizsargāt un lolot otras Latvijas pamattautas – lībiešu identitāti. Lībiskuma jaunatklāšana pavērtu ceļu uz plašāku dažādu krievu apspiestu vai nīcinātu somugru tautu nacionālo centienu pasauli, kurā iesaistoties, latvieši piedalītos plašākā krievu impēriskās identitātes noārdīšanas projektā. Tas Eirāziju beidzot ļautu uzlūkot kā daudzu īpaši aizsargājamu tautu neatkārtojamu, koši izrakstītu seģeni, nevis nospiedošu krievu blokmāju pelēcīgās vienveidības tautu cietumu. Dzīvība mīl formu daudzveidību, nevis noplicināšanos.

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu – mīli savu latviešu valodu un savus tautiešus, kuri runā latviski, mīli visas latviešiem tuvākās draudzīgās tautas ar viņu valodām, un pamatoti ienīsti tās tautas, tos svešos, naidniekus, kuri tavas skaistās valodas pļavas vai kalnu puķes mīda ar dzelžotiem pazemojuma zābakiem.

[1] https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/cilvekkapitala-attistibas-padome-diskute-par-darbaspeka-piesaisti-un-administrativo-skerslu-mazinasanu?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Pārpublicēts no austsaule.lv

Novērtē šo rakstu:

1
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...