Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Esmu guvusi apliecinājumu tam, ka Latvijas ideālistu un taisnības cīnītāju radīto partiju “Likums un Kārtība” ar vēlāko nosaukumu “Katram un Katrai” šobrīd mēģina piesavināties sveši spēki. Tikai tā var izskaidrot valdes locekļu “viltīgo gājienu”, mēģinot reģistrēt Uzņēmumu reģistrā tādus statūtu grozījumus, par kuriem pat netika piedāvāts balsot  pārstāvju sapulcē 2023.gada 26.martā. 

Partijas valde vēlējās noteikt, ka turpmāk tā varēs pati lemt par partijas dalību partiju apvienībās. Partijas pārstāvju sapulcē biedriem tika paziņots tikai par to, ka statūtu grozījumi ir vajadzīgi partijas nosaukuma maiņai, nekādi citi grozījumi biedriem netika pieteikti. Tas nozīmē, ka Agrim Freifaltam, Raimondam Lazdiņam, Solvitai Zvidriņai, Katrīnai Killai un citiem valdes locekļiem bija vēlme noslēpt no publicitātes savu nodomu pa kluso pievienot mūsu partiju kādam citam politiskam spēkam – loģiski, ka, apvienojot partijas un radot kopīgu partijas apvienības valdi ar, piemēram, Aināru Šleseru, mūsu politiskais spēks kļūtu par viņa partijas piedēkli, turklāt ar valsts finansējumu. Par laimi šādi statūtu grozījumi nav atļauti ar likumu – uz to ir norādījis Uzņēmumu reģistrs, atsakoties reģistrēt valdes locekļu sagatavotos dokumentus.

Otrs Uzņēmumu reģistra konstatētais pārkāpums arī ir ievērības cienīgs: neskatoties uz to, ka pārstāvji kongresā nobalsoja par 9 valdes locekļiem, kuru sastāvā biju arī es – Karina Sprūde, mani partijas kolēģi no valdes reģistram iesniedza informāciju tikai par 8 valdes locekļiem un mana apliecinājuma, kuru es parakstīju, starp dokumentiem nav. Tas nozīmē, ka valde ir mēģinājusi iesniegt Uzņēmumu reģistram pārstāvju sapulces protokola viltojumu, sniedzot nepatiesas ziņas valsts iestādei.

Mūsu partija tika dibināta aizliegumu un komandantstundu laikā – kad partijas dibinātāji mēroja kilometrus, lai tiktu līdz notāram, starp viņiem nebija ne Raimonda Lazdiņa, ne Solvitas Zvidriņas, nedz saimnieku oligarhu. Ieraugot to, ka mūsu degsme, mūsu idejas un ideāli tomēr ir izauguši par lielu spēku, viņi sāka iznīcināt to no iekšienes, pazemojot biedrus un bez paskaidrojumiem slēdzot ārā no partijas tās dibinātājus. Partijas jaunais darbības virziens esot – kļūt par “Trojas” zirgu valdības iekšpusē. Kā gan tas būtu iespējams? Tikai un vienīgi, kļūstot par donoru kādai no Saeimā ievēlētajām partijām, kura veido vai vēl tikai veidos valdību.

Ikdienā nodarbojoties ar intrigām, ar draudiem, ar šantāžu, viņi sāka pamazām okupēt mūsu partiju un nu jau jūtas tajā kā saimnieki. Viņiem vairs nav vajadzīgi partijas dibinātāji, viņiem ir vajadzīga mūsu izveidotā un izauklētā partija kā juridiska vienība, kuru var izmantot, pārdot, pievienot un visādi citādi izrīkoties pēc patikas. Neskatoties uz to, ka no manis kā no valdes locekles tiek slēpti partijas noslēgtie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un darbiniekiem, manā rīcībā tomēr ir nonākusi informācija par iespējamiem pārkāpumiem valsts finansējuma izlietošanas kārtībā, un šodien esmu vērsusies KNAB ar lūgumu pārbaudīt informāciju un novērst nodokļu maksātāju līdzekļu ekonomiski nepamatotu izsaimniekošanu. Ja apstiprināsies informācija par to, ka no partijas kases tiek “izcelta” nauda, partija zaudēs valsts finansējumu līdzīgi, kā tas notika ar Artusa Kaimiņa “shēmām”, – un tas būs tikai pareizi un taisnīgi! No šiem piemēriem var redzēt – valsts finansējums vēl vairāk degradē negodīgus cilvēkus.

Es aicinu partijas biedrus, partijas dibinātājus nepadoties un nebaidīties, bet sākt cīnīties par savu partiju! Es vācu biedru parakstus ārkārtas kongresam, kurā mēs sauksim pie atbildības tos, kas nelietīgi izmanto cilvēku cerības uz labāku Latviju.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

FUNKCIJU IZPILDES DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000270634, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, tālrunis 67031703

e-pasts: [email protected], www.ur.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā 14.04.2023.  Nr. 10-10/31058

Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI",

vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013,

Bruņinieku iela 12 - 28, Rīga, LV-1001

Par izmaiņu ierakstīšanas politisko partiju reģistrā atlikšanu

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, konstatēja un secināja:

1. 05.04.2023. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013 (turpmāk – Partija), pieteikums un tam pievienotie dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu politisko partiju reģistrā.

2. Partijas dokumentos tika konstatēti trūkumi, kas novēršami šajā lēmumā norādītajā termiņā:

2.1. Pieteikumam par izmaiņu reģistrēšanu (P3 veidlapa, turpmāk – Pieteikums) pievienots Partijas 26.03.2023. Kopsapulces/pārstāvju sapulces protokols (turpmāk – Protokols), kurā norādīts uz Kopsapulces darba kārtību, Kopsapulces sasaukšanas kārtību, Kopsapulces kvorumu, Kopsapulces lēmumiem un balsojumiem Kopsapulcē.

Atbilstoši Partijas statūtu 6.2 punktam, Kopsapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, savukārt statūtu 6.3.punktā noteikts, ka Kopsapulces pienākumus pilnā apjomā var pildīt arī no biedru kopskaita ievēlēta Pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde.

Tādējādi kopsapulces kompetencē esošo jautājumu izlemšanai valde tiesīga sasaukt gan biedru Kopsapulci, gan Pārstāvju sapulci. Ne Politisko partiju likums, ne Partijas statūti neparedz institūciju – Kopsapulci/pārstāvju sapulci. Ja biedru sapulce tiek organizēta Kopsapulces formā, tad tās kvorumu nosaka, ņemot vērā kopējā biedru skaita, savukārt, ja sapulce tiek organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad kvorumu nosaka pēc to pārstāvju skaita, līdz ar to Protokolā skaidri un nepārprotami nosakāms, kādā formā sapulcē tiek organizēta. Ja tā ir organizēta Pārstāvju sapulces formā, tad piesakot izmaiņas statūtos un valdes sastāvā, Pieteikumam pievienojams Partijas Pārstāvju sapulces protokols vai tā izraksts un tajā jāatspoguļo Pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtība, tās darba kārtība, kvorums, Pārstāvju sapulces lēmumi un pārstāvju balsojums

Pretēji augstāk norādītajam, attiecībā uz pārstāvju sapulci Protokolā lietots  jēdziens Kopsapulce, līdz ar to minētais dokuments satur pretrunīgu informāciju par institūciju, kuras sapulce ir notikusi 26.03.2023.

2.2. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Šā likuma 37.panta 4.1 daļā noteikts ziņu apjoms, kas norādāms biedru sapulces protokolā. Saskaņā ar tās 2. un 4.punktu protokolā cita starp norāda institūciju (personu), kas sasauca sapulci, laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

Partijas Protokolā nav norādīts. Kas ir sasaucis sapulci, kā arī datums, kad biedriem paziņots par sapulci un paziņošanas veids. Protokolā ir tikai norāde uz statūtos noteikto kārtību, taču nenorādot konkrēti veidu, kā tika biedriem paziņots par konkrēto - 26.03.2023. biedru sapulci.

Tāpat Protokolā nav norādīts balsojums par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas locekļu ievēlēšanu. Minētā norādīšanu biedru sapulces protokolā nosaka   Biedrību un nodibinājumu likumu. 37.panta 4.1 daļas 9.punkts.

2.3.Saskaņā ar Protokola 7.punktu sapulce ir nobalsojusi par jaunas valdes 9 locekļu sastāvā ievēlēšanu, taču ierakstīšanai politisko partiju reģistrā pieteikti tikai 8 valdes locekļi, līdz ar to Partija nav ievērojusi Politisko partiju likuma 19.panta 2.1 daļu, atbilstoši kurai valdes locekļa ievēlēšana vai viņa pilnvaru izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai reģistrā, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu un katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli.

Partija ierakstīšanai politisko partiju reģistrā nav pieteikusi 26.03.2023. sapulcē valdē ievēlēto valdes locekli  K.Sprūdi, tāpat Pieteikumam nav pievienots biedru sapulces lēmums par minētās personas atsaukšanu no valdes locekļa amata vai personas paziņojumu par amata atstāšanu, kas būtu par pamatu nepieteikt minēto personu ierakstīšanai politisko partiju reģistrā. 

2.4. Partijas statūtu jaunās redakcijas 6.17.13. punkts, kas paredz, ka valdes kompetencē ir lemšana par partijas dalību partiju apvienībās, ir pretrunā ar Politisko partiju likuma 33.panta trešās daļas 5.puktu, saskaņā ar kuru  lēmuma pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā ir biedru sapulces kompetencē. Ņemot vērā, ka lēmuma pieņemšana par dalību partiju apvienībās attiecināma arī uz partiju apvienības dibināšanu, šāda lēmuma pieņemšanas var būt tikai biedru sapulces kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu, 2.14 pantu, 18.1 panta ceturto daļu un 18.5 pantu un Politisko partiju likuma 20. panta trešo daļu,

nolēma:

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu par politiskās partijas Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI", vienotais reģistrācijas Nr. 40008305013, izmaiņām politisko partiju reģistrā.

2) Noteikt termiņu trūkumu novēršanai - 13.07.2023. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti.

Šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 14. aprīlī.

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011.

Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - valsts notāre L.Strode

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Vai birokrāts - mūsu kungs?

FotoDomājams, katram no iedzīvotājiem kādreiz ir iezibsnījusi doma, kāpēc ir jāmaksā nodokļi? Nodokļu maksāšanas jēga būtībā ir savākt resursus tajās nozarēs, kas prasa lielus ieguldījumus. Ne velti nodokļus vispirms sāka maksāt tur, kur bija lieli apūdeņošanas darbi. Piemēram, izveidoja dambi, lai palu laikos neapplūstu lauksaimniecības zemes.
Lasīt visu...

21

Nepieciešamais ļaunums – 2. daļa: derīgie idioti un jātnieki bez galvas

FotoĻenins aktīvākos fanus partijas iekšējās sarunās nekautrējoties mēdza saukt par noderīgajiem idiotiem - poļeznije idioti
Lasīt visu...

21

Karš kibertelpā

FotoKrievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ir izmantojis ievainojamību, kas tika atklāta 2023. gada sākumā populārā Čehijas programmatūras giganta “JetBrains” produktā.
Lasīt visu...

21

Gauss – kas viņš ir? Vairāk Ostaps Benders vai Maikls O’Līrijs?

FotoPatiesības mirklis par airBaltic spējām segt obligāciju saistības arvien tuvāk. Attiecīgi arī Gausa retorika arvien nepārliecinošāka un sabiedrības uzmanība saasinātāka.
Lasīt visu...

21

Ak, eglīte...

FotoPēdējās darbdienās pirms Ziemassvētkiem netālu no manām mājām parādījās trīs hektāru kailcirte egļu mežā vietā, kur to galīgi nebiju gaidījis. Līdz likumā noteiktajam galvenās cirtes vecumam šim mežam bija jāaug vēl vairāk nekā 20 gadus, un, kā liecina Valsts meža dienesta dati, arī galvenās cirtes caurmērs (t.i., koku resnums), kas ļautu mežu nocirst ātrāk, vēl nebija sasniegts. Tātad skaidrs, ka šeit veikta sanitārā cirte[1] vai rekonstruktīvā cirte[2]. Tātad mežs nocirsts tāpēc, ka atzīts par bojātu vai neproduktīvu.
Lasīt visu...

12

Tramps esot atkal ko sliktu pateicis. Iespējams. Tomēr - kas notiek Latvijā?!

FotoKatrā valstī ir "stratēģiski svarīgas" jomas. Diemžēl, vērtējot savus kolēģus, ārstus un viņu absolūti toleranto attieksmi pret resertifikācijas procedūru, kas mūsu "de iure" demokrātiskajā valstī gadiem ilgi nav saprotama ne loģiski, ne tiesiski, var secināt, ka liberālās demokrātijas (vai tomēr maskēta totalitārisma) idejas ir pārņēmušas pat mūsu tautas it kā kritiski domājošo daļu.
Lasīt visu...

21

Saeimas deputāti pamazām sāk kaut ko nojaust

FotoRedzot grūti un ļoti dārgi risināmo problēmu apjomu Satiksmes ministrijā, deputāti beidzot nonāca pie atskārsmes, ka ir stipri nokavējuši ar ministra demisijas pieprasījumu. Tālis Linkaits sen vairs nav ministrs. Diemžēl, iedziļinoties problēmās. regulāri nākoties atdurties pret Linkaita ministrēšanas laika neizdarībām vai varbūt pat "ļaundarībām".
Lasīt visu...

21

Nu nevarēja jau cerēt, ka Latvija nesaķers šo „progresīvo” infekciju, bet gan jau pāries arī tā

FotoBet, klau, esot tādi "progresīvie". Cik lasu soctīklos, tādas sniegpārslas, visi tik iekļāvušies kroplībā, kas pasaulē valda šobrīd, bet drīz pāries, nevieni vienacainie ilgi nevar ķeipt. Un tie mūsu pusbērni, tās sniegpārslas, iekļauj katru kroplību, grib iekļauties lielā, lielā cancelēšanā, nav svarīgi, kurā, ka tik kancelēt.
Lasīt visu...

12

„Vienotība” ir kā gangrēna uz kādas no ekstremitātēm, kas ir jāamputē, atdalot to no ķermeņa - tautas

FotoPolitiskā komunikācija ļoti ietekmē sabiedrības viedokļus un uztveri. Kas notiek, ja publiska komunikācija ar iedzīvotājiem, skaidrojot konkrētu lēmumu, nepastāv, to slēpj, izvairās vai noslepeno ar birku “valsts noslēpums”? Pēdējais vispār LEGĀLI piesedz ļoti lielu korupcijas apmēru valsts iestādēs un politiķu darbībā, lai tos nevarētu tiesāt pēc likuma, jo šobrīd likums NEstāv pāri noziedzīgu un korumpētu ierēdņu, iestāžu un politiķu darbībām. Tikmēr mūs, parastos, met “būrī” par vienu nočieptu makaronu paku, jo gribējās ēst.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par jaunā „Rail Baltica” dzelzceļa tilta būvniecību: naudas nav, taču būvējam!

Vismaz uzbūvēsim trīs labā krasta balstus ar laidumiem, un tad jau redzēs, varbūt pat saimniecībā...

Foto

"Latvijas pasta" nesmukumi, jeb Linkaita saimniekošanas rezultāti Satiksmes ministrijā nebeidz pārsteigt

Nule pēc virknes skandālu atkāpās "Latvijas pasta" padome. Tā tam arī vajadzēja būt, taču kurš...

Foto

Krievu latvieši, nevis Latvijas krievi: latvietībai jākļūst par lipīgu, pievilcīgu zīmolu

Raksta beigās piedāvāšu neizmantot "Latvijas krievu" vai "Latvijas ukraiņu" terminus, kad runājam par Latvijas pilsoņiem....

Foto

Viss ir lieliski, tikai neprasiet mums neko par tiem 200 miljoniem eiro, ko mums vasarā atkal vajadzēs no nodokļu maksātāju kabatas!

Apkopojot 2023.gada nozīmīgākos statistikas datus...

Foto

Dzintars izēd Kiršteinu - un kas tālāk?

Vēl tikai slinkais nav uzrakstījis par Aleksandra Kiršteina izlingošanu no pašpasludinātās nacionālās apvienības (NA). Iespraudīšu arī savus ķešā aizķērušos...

Foto

Kāpēc LTV nespēj un nevēlas raidījumus organizēt efektīvi un operatīvi?

Latvijas televīzija aktīvi jau vairākas dienas reklamē 6.februāra raidījumu ar konkrēta "viesa" piedalīšanos. Viņš nav izcils zinātnieks,...

Foto

"Pasažieru vilciena" valde atrod "pārmijniekus"

Izcils „ViVi” valdes paziņojums! Tikai vienā teikumā ir izdevies pierādīt visu savu nekompetenci. AS "Pasažieru vilciens" jaunajai padomei laikam vairs nebūtu...

Foto

Briškena politiskās bezatbildības un profesionālās nespējas dēļ ir apdraudēta turpmākā Latvijas reģionu ekonomiskā attīstība

Nacionālā apvienība (NA) rosina izteikt neuzticību satiksmes ministram Kasparam Briškenam (Progresīvie), to...

Foto

Re, cik smuki es varu izteikties arī par skolu slēgšanu (bet tās vienalga tiks slēgtas)

Skola ir kas vairāk par ēku pagasta vai pilsētas vidū. Diskusijām...

Foto

Ja iedzīvotājiem jāgatavo sava 72 stundu soma, tad sabiedrība grib redzēt, kā savu “somu” kārto valsts

72 stundu soma un klausies radio! Mani šis nemierina. Ne...

Foto

Gulags pie apvāršņa

Krievijas Valsts domes valdošās frakcijas “Vienotā Krievija” deputāts ar ģenerāļa uzplečiem Andrejs Guruļovs neslēpj, ka jāatjauno gulaga tipa nometnes, lai tie, kas iekšzemē...

Foto

Skola, kurai paveicās

Varbūt zinošie apzinās, ka tuvojas kas neizbēgams, un tāpēc, laikus atkāpjoties, tiek "dedzināti tilti", vien žēl, ka šīs ugunis mums tiek pasniegtas kā nepieciešamība mūsu tumsonības...

Foto

Pilnmēness mistērijas

To, ka Mēnesim ir ietekme uz planētas Zemes dzīvi un arī cilvēku psihi, mūsu senči tika pamanījuši jau sen. Latvijā dzīvojošiem ir it sevišķi...

Foto

Svarīgi nekļūt atkarīgiem no svešas žēlastības!

Ir kāds vēsturisks janvāra datums, kuru parasti aizēno gan barikāžu laiks, gan, mazliet mazāk, arī 13.janvāra nemieri. Gan nesenie, gan...

Foto

Par atbildību pašreizējā haosa un nebūšanu sakarā pasažieru vilcienu satiksmē

Tā kā 15 gadus nostrādāju VAS "Latvijas dzelzceļš" atbildīgā amatā, tad man ir gana daudz pieredzes...

Foto

Krišjānis Kariņš kļūst par apkaunojumu Latvijas politikai un arī savai partijai

Saeimas deputātu grupas vizīte Ķīnā un Krievijas graudu tranzīts caur Latviju pēdējās nedēļās ir politiskās...

Foto

Atkal

Atkal zobens pacēlies pār dažām skolām, šoreiz Kurzemes pusē. Aizķēra, jo vienā no tām savlaik esmu strādājusi. Laikam vēršot ciet. Nē, vēl jau nekas neesot...

Foto

Īss komentārs par uzņēmēja Guntara Vītola izteikto viedokli “airBaltic” un tā nulles vērtības sakarā

Viss ir pareizi, un žetons Guntaram par drosmi, tikai jebkuram cilvēkam, kuram...

Foto

Kas mums pieder?

Valsts esot mēs, mēs esot bagāti - mums pieder meži, vien koku cenas mums ir augstākas kā Norvēģijā un Zviedrijā, mums pieder spēkstacijas,...

Foto

Vienu sabiedrisko mediju mums būs daudz vienkāršāk kontrolēt un komandēt nekā divus!

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā gandrīz vienprātīgi atbalstīja Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas apvienošanu no...

Foto

Tā kā KNAB Straume ir piebarots, Kariņš bez bažām var par nodokļu maksātāju naudu doties priekšvēlēšanu braucienā uz Valmieru

2024. gada 17. janvārī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš dosies reģionālajā...