Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pagājušas trīs nedēļas kopš 7. oktobra Izraēlā. Kamēr uz “bezkaislīgu analīzi” pretendējošie turpina atskaņot “viss-nav-tik-viennozīmīgi” un “abas-puses” iecietības naratīvus, Hamās savā komunikācijā neminstinās atkārtoti skaidri paust, ka plāno atkārtot 7. oktobra slaktiņiem līdzīgus teroraktus tik ilgi, līdz Izraēla beigs pastāvēt.

Tikmēr drošībā no sekām un atbildības ir komentētāji, politiķi un politiskie spēki, kas no “augstiem plauktiem” spekulē ar tādiem jēdzieniem kā “proporcionalitāte” un “starptautiskās tiesības”, aiz tiem mēģinot noslēpt pozīcijas trūkumu, gļēvumu vai ignoranci. Jo šie jēdzieni paši par sevi ir ne tikai izprotami – tie pat nav īpaši strīdīgi, ja vien neesat dziļi filozofiski pārliecināts, ka Izraēlai vajadzētu vienkārši “sagremot” savu pilsoņu slepkavības tā, kā to nedarītu neviena cita pasaules valsts.

Realitāte ir tāda, ka karš ir šausminošs, postošs un asiņains un mūsdienu iespējas to vērot tiešraidē un no dažādiem leņķiem rada šausmas un spēcīgu līdzjūtību pret
cietušajiem tā, kā tas nebija iespējams iepriekšējām paaudzēm. Katrs no drupām izceltais bērns, katra smagi cietusī pilsēta vai rajons, katrs cilvēks ir nepamatots, neattaisnojams upuris, noziegums pret visu dabisko un cilvēcisko.

Mēģinājumi spekulēt ar ciešanām, ar upuriem un iznīcību, lai tā pamatotu savu pozīciju vai attaisnotu citu, ir zemiski un kaitnieciski. Runāsim par juridisko pusi, atbildot tiem, kuru rekomendācijas Izraēlai kopsavelkot varētu formulēt šādi: Izraēlai būtu preventīvi jāpadodas, lai izvairītos no jebkāda veida sliktām interpretācijām.

Hamās un starptautiskās normas

Skaidrības labad: kas tad ir Hamās – pēc būtības? Liela daļa Rietumu valstu, tai skaitā Austrālija, Kanāda, Japāna, Apvienotā Karaliste, ASV, Kanāda un ES, ir pasludinājušas Hamās par teroristisku organizāciju. Šis apzīmējums ir pamatots ar metodēm, ko Hamās izmanto savu mērķu sasniegšanai.

Hamās, uzbrukumā Izraēlai nogalinot vismaz 1400 Izraēlas civiliedzīvotāju (arī bērnus), pārkāpa starptautisko tiesību normas, kuru mērķis ir aizsargāt civiliedzīvotājus un to īpašumu karadarbības laikā.

Būtiskākās no šīm normām: 1949. gada Ženēvas konvencijas 3. pants, kas paredz humānu izturēšanos pret civiliedzīvotājiem un personām, kas nav kaujinieki; Ženēvas konvenciju I protokola 51. pantu, kas aizsargā civiliedzīvotājus no uzbrukumiem, kā arī virkni normu, kas skar kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci, kas ietverti Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu 7. un 8. pantā. Hamās īstenotie nepārtrauktie neselektīvie raķešu uzbrukumi mērķiem Izraēlā apdraud civiliedzīvotājus un civilās struktūras, kas arī pārkāpj iepriekšminētās starptautiskās normas. Nav ne mazāko šaubu, ka Hamās darbības 7. oktobrī vien atbilst kara noziegumu juridiskajiem kritērijiem.

Izraēlas galvenie mērķi ir pašaizsardzība, reaģējot uz Hamās uzbrukumiem, un Izraēlas kā valsts un tās pilsoņu drošības nodrošināšana nākotnē – tiesības uz to paredz ANO Statūtu 51. pants, kurā noteiktas neatņemamas tiesības uz pašaizsardzību. Prioritāra ir arī ķīlnieku atbrīvošana – Izraēlas bruņotie spēki ir paziņojuši, ka Hamās gūstā šobrīd atrodas 240 cilvēki, to vidū civiliedzīvotāji, karavīri, cilvēki ar invaliditāti, bērni, seniori, arī deviņus mēnešus vecs bērns. Daži no viņiem ir aktīvisti, kas aktīvi darbojušies pie Gazas robežas un iestājušies par mieru un palestīniešu tiesībām. Starp ķīlniekiem ir cilvēki no vairāk nekā 40 valstīm un vismaz viens Izraēlā dzīvojošs palestīnietis, autobusa šoferis, kurš pavadīja nakti netālu no brīvdabas festivāla Nova norises vietas pēc tam, kad bija turp nogādājis festivāla apmeklētājus.

Neatņemamās tiesības uz pašaizsardzību

Pragmatiski raugoties, starptautisko tiesību normas, jo īpaši Ceturtā Ženēvas konvencija, pastāv primāri kā vienošanās starp civilizētām pasaules valstīm ar nolūku pēc iespējas mazināt kara šausmu ietekmi uz civiliedzīvotājiem, vienlaikus nesamazinot valstu spēju aizsargāties. Šīs normas lielākoties ievēro tikai Rietumvalstis, tai skaitā Izraēla, kas, starp citu, šo tiesību aktu piemērošanā ievēro augstākus standartus nekā vairums citu Rietumvalstu.

Ar Izraēlas pašaizsardzību tiešā veidā ir saistīts Izraēlas paustais nodoms pilnībā likvidēt Hamās. Starptautiskās tiesības nepārprotami neaizliedz militāra spēka pielietošanu, lai likvidētu tādu organizāciju kā Hamās; vienlaikus, šo mērķu sasniegšanas laikā Izraēlai jādarbojas saskaņā ar ANO Statūtiem un citām starptautisko tiesību normām.

Samērīgumu nemēra matemātiski

Samērīgums ir viens no pēdējā laikā plaši staipītajiem jēdzieniem. Nezin kāpēc gan šaurā kontekstā – kā ievads tālāk sekojošam apgalvojumam, ka Izraēlas rīcība ir nesamērīga, kā pierādījumu izmantojot jebkuru izdevības nolūkā piemeklētu skaitli. Tā, it kā starptautiskajās tiesībās definētais proporcionalitātes princips nozīmē reakciju, kas pēc apjoma šķiet līdzvērtīga (teroristu) uzbrukumam, kas to izprovocējis.

Skaidrības labad jāatkārto zināmais. Proporcionalitātes princips aizliedz tādus uzbrukumus militāriem mērķiem, kas “varētu izraisīt civiliedzīvotāju zaudējumus, civiliedzīvotāju ievainojumus, civilo objektu bojājumus vai to kombināciju, kas būtu pārmērīgi salīdzinājumā ar paredzamo konkrēto un tiešo militāro ieguvumu”. Citiem vārdiem sakot, ir jāizvērtē, vai veicamo darbību prognozētie militārie ieguvumi atsver potenciālos zaudējumus jeb riskus saistībā ar civiliedzīvotājiem.

Proporcionalitāte attiecas ne tikai uz militāro mērķi, bet arī uz sagaidāmo rezultātu. Vienlaikus šīs normas neprasa, lai visi iesaistītie būtu spējīgi paredzēt nākotni. Runa ir par saprātīgu izvērtējumu un prognozi. Jāpiebilst, ka samērīguma novērtējums nav matemātisks uzdevums – pretēji tam iespaidam, ko reizēm rada diskusijas sociālajos tīklos vai komentāri medijos. Proporcionalitāte neprasa vienādu upuru skaitu abās pusēs. Svarīgs ir sākotnējais lēmums novērst acīmredzamu neatbilstību starp militāro mērķi un zaudējumiem civiliedzīvotāju vidū.

Īsāk sakot: samērīguma vai – drīzāk – pārmērīguma piesaukšana būtu vietā tad, ja Izraēla nekavējoties un masveidā bombardētu Gazas pilsētu, kas, kā zināms, ir arī
Hamās cietoksnis. Izraēla to nav darījusi. Tā vietā tā ir aicinājusi evakuēt civiliedzīvotājus no Gazas ziemeļu daļas un veikusi precīzus gaisa triecienus pa iepriekš identificētiem objektiem, papildus pielietojot taktiku “klauvējiens pa jumtu”, kas brīdina Gazas iedzīvotājus par gaidāmajiem triecieniem.

Asimetriskais normu svars

Proporcionalitātes principa piemērošanu Izraēlas militāro darbību pret Hamās kontekstā sarežģī fakts, ka civiliedzīvotāju kā dzīvo vairogu izmantošana ietilpst Hamās piekopto taktiku arsenālā. Militārās operācijas tiek veiktas no civilajiem objektiem, piemēram, privātmājām, skolām, slimnīcām un mošejām.

Šī ir asimetriskas karadarbības pieeja, kuras ietvarā viena puse (šajā gadījumā Hamās) izmanto starptautisko tiesību normas un to palielināto ietekmi uz pretinieku (šajā gadījumā Izraēlu), lai gūtu no tā labumu – piemēram, no tā, ka, sekojot starptautisko tiesību normām pēc to gara un būtības, pretinieks uz šīs puses darbību reaģēs ierobežotākā mērogā. Šī pieeja rada nepatīkamu dilemmu: cīņa pret ienaidnieku, kas uzbrūk no civiliem objektiem un slēpjas aiz civiliedzīvotājiem, valstij vai nu nav iespējas reaģēt vispār vai arī tās reakcija ir neizbēgami saistīta ar upuriem, kas savukārt izraisa sabiedrības un citu valstu nosodījuma lavīnu pret valsti kā starptautisko (humāno) tiesību normu pārkāpēju. Nosodījums teroristiskās organizācijas pastrādātajiem noziegumiem, ja tāds vispār izskan, ir daudz ierobežotākā apjomā un tonalitātē.

Hamās palestīniešu sievietes un bērnus uzskata par propagandas aktīviem, kas ir visvērtīgākie tad, kad ir miruši. Tas ir veids, kādā Hamās cenšas pavērst Izraēlas saistības un centienus ievērot cilvēktiesības un starptautiskās normas pret pašu Izraēlu. Tas ir nicināms, bet iedarbīgs propagandas triks. Par spīti tam joprojām saistošs paliek Ceturtās Ženēvas konvencijas 28. pantā noteiktais, ka ar aizsargājamo personu (civiliedzīvotāju) klātbūtni nedrīkst izmantot, lai pasargātu noteiktas teritorijas vai punktus no militārām operācijām. Atbildība par kā dzīvo vairogu izmantoto civiliedzīvotāju upuriem gulstas uz tās puses pleciem, kas tos izmantojusi šādam nolūkam. Civiliedzīvotāju upuri, kas kļūst neizbēgami, jo Hamās tos izmanto kā “dzīvos vairogus”, ir kara noziegumi, par kuriem pilna atbildība gulstas uz Hamās pleciem.

Izraēlas saistības un pienākumi karā pret Hamās

Protams, Izraēlai tās karā pret Hamās arī ir būtiski pienākumi, kas izriet no starptautiskajām normām. Izraēla nedrīkst izmantot badu kā ieroci – t.i., pārtikas, ūdens un citu izdzīvošanai nepieciešamo resursu atņemšanu Gazas civiliedzīvotājiem kā ieroci pret Hamās vai jebkādu citu iemeslu dēļ. Tāpat Izraēlai jāveic visi iespējamie pasākumi, lai visas tās militārās darbības būtu mērķētas tikai uz Hamās kaujinieku un Hamās militārās infrastruktūras iznīcināšanu, lai līdz minimumam samazinātu civiliedzīvotāju upurus un civilās infrastruktūras iznīcināšanu. Izraēlas gaisa spēkiem, artilērijai un visai sauszemes karadarbībai ir jāvadās pēc nemainīgiem humānisma, izšķirības, proporcionalitātes un militārās nepieciešamības juridiskajiem principiem.

Kopš 21. oktobra Gazā caur Rafahas robežpunktu teritorijas dienvidos no Ēģiptes ļauts iebraukt kravas automašīnām ar starptautisko humāno palīdzību. Kā norāda
ANO amatpersonas, katru dienu Gazas teritorijā iebrauc vidēji 14 palīdzības kravas automašīnas ar pārtiku, ūdeni, medikamentiem un citiem resursiem. Izraēla aizvien liedz ievest Gazas joslā degvielu, lai novērstu tās nokļūšanu Hamās rīcībā – un ne velti, jo Hamās turpina glabāt lielus degvielas krājumus tā vietā, lai šo degvielu nodotu humāno organizāciju darbiniekiem vai citām civilām vajadzībām. Jau iepriekš izskanējušas ziņas par iespējamu humānās palīdzības piesavināšanos no Hamās puses – par to ziņojusi ANO Palestīnas bēgļu palīdzības un darba aģentūra.

Savukārt pēc konflikta beigām Izraēlai ir jānodrošina pārvietoto civiliedzīvotāju atgriešanās. Lai gan Izraēlai ir likumīgas tiesības pieprasīt civiliedzīvotāju pagaidu
evakuāciju no karadarbības vietas, civiliedzīvotāju pastāvīga izraidīšana no viņu mājām būtu nelikumīga. Jāpiemin, ka, jā, pašreizējie apstākļi Gazā rada milzīgas grūtības tūkstošiem palestīniešu civiliedzīvotāju izpildīt šīs prasības par evakuāciju un Izraēlai būtu jāveic pasākumi, lai šos apstākļus padarītu vieglākus. Nesen tika atvērts Rafahas robežšķērsošanas nelielam ārvalstu pilsoņu un ievainoto skaitam. Šīs robežšķērsošanas vietas turpināta pieejamība gan ir uz jautājuma zīmes.

Kara miglā – skaidrība

“Kara miglas” biezumu palielina pušu un to atbalstītāju apzinātas dezinformācijas kampaņas, kur juridisku analīzi aizstāj vai nopietni iekrāso ideoloģijas, pasaules
uzskati, politiskās simpātijas un tieksme relativizēt notikumus, tā it kā tiecoties uz objektivitāti.

Dažreiz ir nepieciešams satricinājums, lai atskurbinātu un noskaidrotu prātu. Domāju, ka neviens saprātīgs cilvēks nevar nesaprast, cik svarīgi Izraēlai ir aizsargāt savus pilsoņus no Hamās izvērstās masveida slepkavošanas, no izvarošanām, nolaupīšanām, spīdzināšanas. Tālākais – Izraēlas lēmumi un rīcība, lai pasargātu sevi
no šo notikumu atkārtošanās, iespējams, var radīt ciešanas un civiliedzīvotāju upurus, bet tikpat iespējams, ka tā ir vienīgā cerība novērst vēl lielākas ciešanas ilgtermiņā. Viennozīmīgu situāciju vēsturē ir visai maz. Arī šobrīd, pēc 7. oktobra uzbrukumiem, neviens no ceļiem uz atrisinājumu nav “skaists”.

Pasaule vispār, cienījamie progresīvi noskaņotie kolēģi – lēmumpieņēmēji, nemēdz būt viennozīmīga. Norādes uz neviennozīmīgumu ir tikai un vienīgi slinki mēģinājumi atrunāties no nostājas ieņemšanas – kas arī ir lēmums pats par sevi. Politika vairāk tomēr ir par lēmumiem, nevis referēšanu par apstākļiem.

* 14. Saeimas deputāts, Nacionālā apvienība

Novērtē šo rakstu:

8
6

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

12

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

FotoNesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka Saeimas vīri un sievas dzīvo pasaku valstībā. Vairums runātāju kaismīgi klāstīja, kas būtu jādara, bet neviens nerunāja, kas to traucēja paveikt jau, piemēram, pagājušajā gadā.
Lasīt visu...

pietiek_postit

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

FotoIgauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas nodrošinās ērtu tramvaja savienojumu ar Tallinas lidostu, pilsētas centru un ostu. Ülemiste termināla pabeigšana plānota 2028. gadā."
Lasīt visu...

21

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

FotoPartiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās “aizmirst” paziņot dažādus svarīgus sīkumus, piemēram – kur ņemt naudu savu ideju finansēšanai. Tomēr tajās reizēs, kad saruna ir garāka par pusminūti, sāk parādīties interesantas idejas. Uzmanībai daži momenti, kurus ne katrs lasītājs vienmēr redz.
Lasīt visu...

21

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

FotoLikumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā Saeima apstiprināja ieturējamu summu 10% no parāddnieka ienākumiem, kas nepārsniedz minimālās algas apmēru neatkarīgi no piedziņas veida. Tātad no minimālās algas 300 EUR mēnesī parādnieka ieturējamā summa sastādītu: 59,74 EUR/mēnesī (aprēķins: 700 - 10,5% Soc.nod. - 500 neapliek.summa - 23% IIN * 10% = 59,74).
Lasīt visu...

21

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

FotoPiecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā ar unikālu atklāsmi: nevis pašu saraksta biedri esot tie labākie, bet gan viņa galvenais politiskais konkurents.
Lasīt visu...

21

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

FotoEs jums izstāstīšu kaut ko, ko LTV Ivo Leitāns jums neteica. Un viņš arī to nezina. Mans ģimenes uzņēmums pirms dažiem gadiem ir maksājis naudu portālam Delfi par manu dokumentālo filmu reklāmu. Abas reizes portals Delfi ziņoja saviem lasītājiem, ka ir skatāmas žurnālista Anša Pūpola dokumentālās filmas. Es ticu, ka portāls ļoti rūpīgi seko likumiem, kas aizliedz melīgas reklāmas izplatīšanu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...