Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Biedrība „Latvijas Tirgotāju asociācija’’ (LTA) dibināta 1995.gada 26.septembrī un pašlaik reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40008042591. Par valdes priekšsēdētāju no tās dibināšanas brīža ir Henriks Danusēvičs. Vērotājam no malas rodas jautājums, kā panākama tāda ilglaicība. Lūk, dažas piezīmes iespējamai atbildei.

LTA ir H.Danusēviča servisa uzņēmums, vienlaicīgi radot ilūziju par LTA kā sabiedriski koleģiālu veidojumu

Vispirms H.Danusēvičs rūpējas par to, lai juridiskā ziņā izslēgtu jebkādu situāciju, kad jebkurš cits cilvēks līdz ar viņu varētu konkurēt uz valdes priekšsēdētāja amatu, kā rezultātā viņš varētu to arī zaudēt, un vienlaicīgi saglabātos ilūzija par Latvijas Tirgotāju asociāciju kā sabiedrisku koleģiālu veidojumu.

Tā nepārtraukti tiek sludināts, ka svarīgākais biedrības orgāns ir Padome, kas izlemj visus nozīmīgākos nozares un iekšējās dzīves jautājumus. Uz it kā Padomes lēmumiem atsaucas sarakstē ar ministrijām un parlamentu un citām korporatīvajām organizācijām. Patiesībā Padomes locekļus izvēlas pats H.Danusēvičs, kurus liek priekšā uz apstiprināšanu tai pašai Padomei un kam arī vienmēr tiek dota piekrišana.

Pēc biedrības statūtiem tāds orgāns kā Padome jau daudzus gadus nemaz nepastāv, tāpat nav prezidenta amata, kādā H.Danusēvičs pats mēdz dēvēties. Biežākiem sēžu dalībniekiem kā īpašu aplaimojumu pelnījušiem H.Danusēvičs ir piešķīris viceprezidenta nosaukumu, lai arī šādi nosaukumi vai amati pēc statūtiem nav paredzēti. Uzņēmumu vadītāji, kas apzinīgi reizi mēnesī pulcējas uz Padomes sēdēm, vienkārši tiek maldināti par savu īsteno statusu.

Izdomāts un statūtos neparedzēts ir arī Padomes priekšsēdētāja amats, kuru ik pa laikam kāds no aktīvākiem sēžu apmeklētājiem tiek pierunāts uzņemties. H.Danusēviča mērķis ir panākt, lai šis cilvēks uz brīvprātības pamatiem strādātu viņa vietā, kamēr pats viņš atradīsies savās it kā publiskās darīšanās ārzemēs. Parasti jaunizceptais padomes priekšsēdētājs, noskaidrojis reālo situāciju, drīz vien „atsalst’’ darboties, un atkal jāpierunā cits kandidāts. Tādā veidā Padome un tās dalībnieki ar savu ikmēneša pulcēšanos kalpo par dekorāciju, izkārtni H.Danusēviča faktiski individuālam jeb ģimenes uzņēmumam, par ko pakavēsimies zemāk.

Lai uzturētu iespaidu par Latvijas Tirgotāju asociāciju kā pilnvērtīgu sabiedrisku organizāciju, H.Danusēvičs piesegumam izmanto vēl citus veidojumus kā, piemēram, Nozīmīgo tirgotāju savienība. Tās sūtība ir tāda, ka H. Danusēviča izraudzīti atsevišķi uzņēmumu vadītāji caurmērā reizi mēnesī pulcējas uz biznesa pusdienām un aprunājas par viņa paša izvirzītajiem jautājumiem. Ar to mēģināts radīt iespaidu, ka H.Danusēvičs ar savu faktiski servisa uzņēmumu, kas saucas Latvijas Tirgotāju asociācija, cītīgi strādā šo uzņēmumu interesēs, lai gan pats lielu darba laika daļu atrodas ārzemēs.

Vairāk prombūtnē nekā darbā asociācijā

Asociācijas biedriem tiek iestāstīts, ka H.Danusēvičs esot aizņemts ārzemju projektos un esot pašsaprotami, ka nozares vajadzībām viņš varot pieslēgties epizodiski un ka viņa vietā strādājot izpilddirektore. Taču pie šādiem apgalvojumiem nav ņemtas vērā biedrības statusa atšķirības no kapitālsabiedrības, kuras dalībnieki (investori) var nestrādāt ikdienas darbā, bet veic vispārēju uzraudzību. Savukārt persona, kas nepiedalās biedrības darbā, bet tiek uzturēts no tās finanšu līdzekļiem, kā amatpersona vispār nav vajadzīga. Mūsu gadījumā biedriem jālemj, cik lielā mērā H.Danusēvičs atbilst biedrības vadītāja amatam.

Viens no biežākiem ceļojumu mērķiem līdz pat pēdējam laikam bija Briselē izvietotā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, kurā uz pilnvaras pamata H.Danusēvičs pārstāvēja Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidentu Vitāliju Gavrilovu, kamēr viņa pastāvīgie komandējumi uz Kijevu un Minsku ir grūti izprotami un, vēl jo vairāk, cik attaisnojamas ir to izmaksas, kas tiek segtas no Latvijas Tirgotāju asociācijas biedru naudām un konkursu naudām.

H.Danusēvičs mīl bieži atgādināt, ka, strādājot par prezidentu, nekādu atalgojumu nesaņem, bet visapšaubāmākās ir tieši viņa pastāvīgās „ārzemju viesizrādes’’. Par tām tiek maksātas komandējuma naudas, un tajās par dažādiem izklaides pasākumiem, piemēram, masāžas saloniem, H.Danusēvičs norēķinās ar LTA kredītkarti. Vispār par naudas plūsmu Asociācijas ietvaros ir zināms tikai pašam H.Danusēvičam. Lai labāk izskatītos biedru acīs, H.Danusēvičs ik pa laikam nosauc kaut kādus ciparus par ieņēmumiem un izdevumiem, un ir jāšaubās par to atbilstību patiesajai situācijai.

Līdzšinējās kopsapulces un valdes pārvēlēšanas neatbilda likumam

Lai izskatītos, ka H.Danusēvičs regulāri tiek pārvēlēts uz priekšsēdētāja amatu, ik gadu rīko sanākšanas, kas nosauktas par kopsapulcēm vai konferencēm. Tās organizē kā izbraukumu ārpus galvaspilsētas, un piedalās jau minētie Padomes locekļi jeb viceprezidenti, parasti ne vairāk par 15 cilvēkiem, taču tas vienmēr ir bijis mazāk par likumā noteikto pusi no visiem biedrības dalībniekiem. Pēc darba kārtības konferences īpaši neatšķiras no Padomes sēdēm, tikai piedevām ar izklaidējošo daļu. Kā vienu no apspriežamajiem jautājumiem H.Danusēvičs izvirza sevis pārapstiprināšanu par Latvijas Tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāju jeb prezidentu, kas arī sekmīgi notiek ar vienbalsīgu piekrišanu.

H.Danusēviča darbības stilu raksturo arī dažādu sanāksmu un sapulču protokolu novilcināšana un pēc tam to papildināšana un “uzlabošana” ar sev vēlamām lietām, kas sanāksmēs nav ne spriestas, ne lemtas, ne balsotas. Lieki teikt, ka pēc tam protokoli netiek izsūtīti ne Padomei, ne biedriem. Manipulācija ar protokoliem ir neatņemama H.Danusēviča darbošanās prakse, jo vienmēr ļauj sasniegt sev nepieciešamo rezultātu.

H.Danusēvičs ir vēl daudzu citu biedrību prezidents, bet LTA ir vienīgā ar finanšu apgrozījumu

H.Danusēviča uzņēmums ne tikai iemiesojies Latvijas Tirgotāju asociācijā, bet kopumā sastāv no vēl daudzām tā sauktajām kabatas firmām jeb biedrībām, kurās viņš skaitās valdes priekšsēdētājs – prezidents un kas ļauj viņam darboties, izmantojot to izkārtnes, vajadzīgo jautājumu rosināšanai gan dialogā ar valsts pārvaldi, gan savās personīgās interesēs, savukārt korporatīvajam sektoram radot iespaidu par savu vispusību un neaizstājamību.

Tālāk sniedzu šo sabiedrisko organizāciju kaut nepilnīgu uzskaitījumu: Latvijas Tirgotāju kamera, Latvijas Tirdzniecības institūts, Barona biedrība, Ata Kronvalda fonds, Latvijas mazo un vidējo un amatniecības darba devēju konfederācija, Autortiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzības biedrība, Blakustiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzības biedrība, Latvijas Patērētāju tiesību aizgādniecības savienība, “Euro Trade ETC”, Latvijas poļu biedrība.

Tajā pašā laikā Latvijas Tirgotāju asociācijai H.Danusēviča vadībā ir izveidojušies nodokļu parādi, un tas kavē LTA attīstību, jo organizācija ar nodokļu parādiem netiek pielaista konkursos uz dažādu projektu naudām.

Latvijas Tirgotāju kamera – LTA finanšu “melnais caurums”

No minētajām organizācijām īpaši jāatzīmē biedrība „Latvijas Tirgotāju kamera’’, reģ. Nr.40008034113, kuras nosaukums ne velti izraudzīts līdzīgs Latvijas Tirgotāju asociācijai, tāpat stipri lielākai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.

Latvijas Tirgotāju kameras dalībnieku sastāvs ir ierobežots, pārsvarā tās ir fiziskas personas – H.Danusēviča ģimenes locekļi. Latvijas Tirgotāju kamerai pieder dzīvoklis Rīgā, Bruņinieku ielā 12 – 9, kadastra numurs 0100 022 0004, platība 93,30 m2, kas ir juridiskā adrese Latvijas Tirgotāju asociācijai un vairākumam H.Danusēviča kabatas biedrību. Minēto dzīvokli H.Danusēvičs nopirka 2002.gadā par Latvijas Tirgotāju asociācijas finanšu līdzekļiem (jo parējām viņa organizācijām tikpat kā nebija kāda apgrozījuma), bet noformēja kā Latvijas Tirgotāju kameras īpašumu, tādējādi nodrošinoties pret to, ka, ja arī ar Latvijas Tirgotāju asociāciju viņam kaut kas nepaveiksies, piemēram, zaudēs amatu, tad dzīvoklis tomēr paliks viņa un ģimenes īpašumā.

Šo pašu iemeslu dēļ preču zīmes dažādiem zem Latvijas Tirgotāju asociācijas izkārtnes rīkotajiem pasākumiem - kā konkurss „Latvijas Labākais tirgotājs’’, „Gada prece’’, „Latvijas Labākais ražotājs-izplatītājs’’ - piereģistrētas Patentu valdē uz biedrības „Latvijas Tirgotāju kamera’’ vārda.

Katru mēnesi LTA pārskaita Latvijas Tirgotāju kamerai vismaz 4000 EUR – gan par telpu Bruņinieku 12 – 9 īri, gan mistiskām LTA biedru naudām kamerai vairāku tūkstošu apmērā (ir mēneši, kad šīs summas ir daudz lielākas). Vienpersoniski, bez kādas ārējas kontroles rīkojoties ar finanšu līdzekļiem, H.Danusēvičam zudusi sāta sajūta un spēja atšķirt, kur beidzas personīgā nauda un kur sākas sabiedriskā nauda.

No LTA biedru naudām tiek maksāti H.Danuseviča ģimenes locekļu automašīnu remonti, telefona rēķini, telpu apsardzes pakalpojumi, komunālo pakalpojumu rēķini, fiktīva alga asociācijā H.Danusēviča dēlam utt. Tikmēr nedaudzajiem algotajiem LTA biroja darbiniekiem H.Danusēvičs var atļauties aizturēt jau tā pieticīgā atalgojuma izmaksu, kaut arī viņi ir nodarbināti visu LTA pasākumu un arī personīgi H.Danusēviča apkalpošanā.

Biroja darbiniekiem tiek stāstīts, ka viņi nepietiekami nodrošina jaunu biedru piesaisti un viņu zemās algas ir viņu pašu sliktā darba rezultāts, piebilstot, ka, ja tā turpināsies, LTA prezidents būs spiests kādu no darbinieku amata vietām birojā likvidēt. Kamēr biroja darbinieki tiek turēti “badā un stresā”, H.Danusēvičs caur Latvijas Tirgotāju kameru LTA biedru un konkursu naudas izlieto savām izklaidēm ārzemēs un ģimenes locekļu atbalstīšanai.

Jāatceras, ka H.Danusēviča sievai savulaik bija brīva pieeja H.Danusēviča izveidoto biedrību naudas līdzekļiem, jo abiem bija noformētas kopīgas maksājumu kartes (Hipotēku bankas ziņojums). 2009.gadā Danusēviča sievai, atrodoties Polijā, neuzmanīgas rīcības dēļ ar maksājuma karti, tika radīta iespēja krāpniekiem no Latvijas Tirgotāju kameras konta noņemt vairāk nekā 5000 latu, ko tā arī nesanāca atgūt pat piesaistot banku un tiesību sargājošās iestādes.

H.Danusēviča biedrība pretlikumīgi izveidojusi komercsabiedrību, ieguldot tajā LTA biedru naudas

Tā H.Danusēviča ģimenes uzņēmums – biedrība „Latvijas Tirgotāju kamera’’, uz kuru pastāvīgi tiek pārsviesta arī Latvijas Tirgotāju asociācijas nauda, vēl no 2013.gada 17.jūlija ir dalībnieks Ukrainas valsts piederīgo dibinātā uzņēmumā SIA „Greentehnika.eu’’, vienotais reģistrācijas numurs 40103691658. Pirmkārt, pēc Biedrību un nodibinājumu likuma noteikts, ka biedrības vispār nedrīkst veidot komercsabiedrības ar peļņas gūšanas raksturu, bet, otrkārt, Latvijas Tirgotāju kameras vārdā SIA „Greentehnika.eu’’ pamatkapitālā ieguldīti 5000.00 EUR, kuru viens no avotiem ir Latvijas Tirgotāju asociācijas biedru naudas.

Kādu nākotni LTA izvēlēties?

H.Danusēviča darbošanās tā saucamajā nevalstiskajā sektorā parāda, ka biedrības ir pietiekami ērta forma, kā nodrošināt savu faktisku komercdarbību, nepastāvot nekādai kontrolei no valsts puses. Tādā veidā H.Danusēviča individuālais jeb ģimenes uzņēmums var netraucēti darboties daudzus gadus, uz ārpusi uzturot ilūziju par sevi kā tirdzniecības nozares interešu aizstāvi un aktīvu cīnītāju.

Latvijas Tirgotāju asociācijai šobrīd ir divas iespējas.

Pirmā – neko nemainīt, ievēlēt H.Danusēviču vai viņa virzītus cilvēkus LTA valdē, ļauties ilūzijai, ka LTA, kā Danusēviča servisa uzņēmums, aizstāv Latvijas tirgotāju intereses un turpināt maksāt biedru naudu, lai finansiāli uzturētu H.Danusēviča ģimenes intereses un viņa paša biežās un regulārās izklaides ārzemēs.

Otrā – pielikt H.Danusēviča ērai LTA punktu un valdē ievēlēt ar H.Danusēviča biznesu nesaistītus cilvēkus, kas izbeigs LTA biedru naudu pārpumpēšanu uz Latvijas Tirgotāju kameru, kas domās par LTA attīstību un, kas savā ikdienas darbā, koncentrēsies uz Latvijas tirgotāju interešu pārstāvību un aizstāvību visos līmeņos. Tikai ar godīgu un caurspīdīgu LTA vadīšanu ir iespējams sabiedrības apziņā veidot un nostiprināt tirgotāja profesijas tēlu kā cienījamu un prestižu.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

12

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

FotoAr nelabu sajūtu sekoju medijos publicētajām ziņām par Zolitūdes traģēdijas tiesvedību. Esmu būvinženieris, absolvējis Venecuēlas Centrālo universitāti, un man ir Kārnegija un Melona Universitātes (ASV) maģistra grāds būvinženierijā (ar iespējami augstāko atzīmi).
Lasīt visu...

21

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

FotoANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti publiskajā sektorā, bet labākā proporcija esot Austrijā – 4%. Ieliku šo ziņu Twitter, un tas sāka vārīties. Esot sajaukti āboli ar bumbieriem, un vispār, kas tā tāda par organizāciju?
Lasīt visu...

12

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

FotoŠis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts! Mēs runājām, aicinājām apstāties un pārtraukt LATVJU TAUTAS iznīcināšanas politiku. Taču viss veltīgi. Jūs nevēlējāties mūs sadzirdēt, ieklausīties un saprast - PIETIEK! Tad runāsim citā "valodā" ! Jums saprotamajā!
Lasīt visu...

21

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

FotoSaistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra un hibrīdkara apdraudējuma apstākļos steidzami izvirzot “partnerības” likumprojektu pieņemšanu, paužam savu nostāju.
Lasīt visu...

21

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

FotoMēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu.
Lasīt visu...

pietiek_nokluset

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

FotoRailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst ~6 miljardu eiro Latvijas posmam (~puse Latvijas budžeta) un Eiropa visu naudu 100% nedos. Ko darīt?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...

Foto

Vai šodien jau esi ļāvis sevi apmuļķot? Ja ne, ņem vērā šo rakstu!

Nevienam nepatīk, ka viņu apmuļķo. Pēc Eirobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāju jūtas pārliecināti,...

Foto

Elektrības cenu līkloči – vai Latvijas iedzīvotāji izmanto savas iespējas?

Ir pagājis gads kopš Nord Pool biržas vairumtirdzniecības cenas Latvijā uzrādīja prātam neticamus rekordus, vidējai mēneša cenai pārsniedzot...

Foto

Man ir cits viedoklis!

Ģenerālās Asamblejas 1948. gada 10. decembra 217. A (III) rezolūcijas preambulā teikts - ņemot vērā to, ka visiem cilvēku sabiedrības locekļiem piemītošās...

Foto

Nevajag ņaudēt!

Visa nauda tiek izsaimniekota caur valsts konkursiem, sadārdzinot visu 5x utt. Vajag pieņemt tikai pareizu likumu par visu konkursu auditu un konkursus auditēt no...

Foto

Vai privātie mežu īpašnieki šobrīd saredz ilgtspējīgas mežsaimniecības jēgu?

Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd pret mežsaimniecības nozari valda sarežģīta un bieži vien pretrunīga sabiedrības attieksme. Vairāku...

Foto

„Rail Baltica” skandalozais iepirkums – kas tālāk?

„Rail Baltica” - uzņēmumu apvienība no Turcijas, kuras sastāvā ir kompānijas "IC Içtaş Inşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş." un...

Foto

Helmanis publiski sašutis par... Puntuļa rīkoto konkursu?

Ir tāda anekdote: “Zvēru mazuļi pagalmā lielās ar saviem vecākiem. Vienam tētis tādā amatā, otram mamma tur strādā. Lācēns...

Foto

Cilvēku viedoklis SIF ekspertiem nerūp!

Ir tāda anekdote: “Eksperti norāda, ka valsts attīstās, iedzīvotāji apgalvo, ka viņi to nejūt, bet iedzīvotāji jau nav nekādi eksperti!” Līdzīgi...

Foto

Piesakos uz pirmo vietu konkursā par vistukšākajām frāzēm

Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir viena no mūsu vissvarīgākajām kultūras tradīcijām. Ir nepieņemami, ka mākslinieki un...

Foto

„airBaltic” - varbūt viss ir stipri vienkāršāk

Lai aizmuktu ar „airBaltic” lidmašīnām nav jātaisa slēgtas Ministru kabineta (MK) sēdes. Tā ir valstij piederoša kompānija un pietiks...

Foto

Kādēļ vairs nenotiks neviena mana intervija ar “Latvijas Avīzes” žurnālisti Egli?

Galvenais iemesls ir – es nevēlos piedalīties iestudētās izrādēs, kas aiz žurnālistikas maskas nolaupa mums...

Foto

Enerģijas pašpietiekamības nozīme Latvijas nākotnei

Saeimas deputātiem nodoti izskatīšanai Klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātie un iepriekšējās valdības atbalstītie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā....

Foto

Tautas kustība "Veselais saprāts"

Šorīt, kad pasaule dejo virs bezdibeņa, kad mūsu dzīvei tiek sisti pamati zem kājām, kad pašsaprotamas lietas tiek apšaubītas, kad sabiedrībai un...

Foto

Vēlreiz brīdinām – neaiztieciet mūsu peļņu!

Ir skaidrs, ka priekšlikumi palēninās vai daļēji apstādinās kreditēšanu, kā arī negatīvi ietekmēs Latvijas reputāciju un kredītreitingu, kas sadārdzinātu valsts...

Foto

Valdība parādīja visa veida migrantiem, ka mēs esam mīkstie

Vakar bija ļoti svarīgs tests mūsu valdībai, prezidentam, drošības iestādēm, kuru tie neizturēja....

Foto

Izraēlai ir jāizdara pareizā izvēle

23.oktobrī Pietiek tika publicēts mans raksts ar nosaukumu ”Izraēla pret “Hamās””, kurā izklāstīju savu redzējumu par notikumu attīstības scenāriju un lēmumiem, kas būtu...

Foto

Nediplomātiskais un nekorektais Kariņš nav visa Latvija

Diena sākās ar ziņu par Latvijas ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa izraisīto skandālu. Katalonijā viena no centrālajām mediju ziņām ir...

Foto

Piederība Rietumiem nav tikai ērtības un iespējas

Diemžēl var prognozēt, ka Eiropā pieaugs naida noziegumu skaits. Diemžēl mazāka, manuprāt, ir izpratne, ka tā nav specifiski ebreju...

Foto

Komentārs par to, ka Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas valsti

Pārlasīju rakstu vairākas reizes un tā arī nesapratu, kāpēc Latvijai jākļūst par bezskaidras naudas norēķinu valsti...

Foto

Kad divi latvieši savā starpā runā angliski vai krieviski, tie faktiski noliedz savu tēvu un māti

Sveicu jūs Valsts valodas dienā! Latvijas valstiski un nacionāli domājošās...

Foto

Kāpēc VAS "Latvijas dzelzceļš" neveicas ar ES projektu realizāciju

Divi vienkārši iemesli. Pirmais: uzņēmuma padomes nekompetence. Izjaucot koncerna vadības procesus, kas sekmīgi un izmaksu ziņā arī...

Foto

“Saskaņai” ir vieta Latvijas politikā, jo tās misija ir svarīga un mērķi ir aktuāli kā nekad iepriekš

Ir pagājis gads, kopš partija “Saskaņa” zaudēja vietu politiskajā...

Foto

Kas kopīgs Baznīcai ar LGBT, un kas uzsauc mūziku?

Skolās māca, kā naudu pelnīt, augstskolās, kā to ekonomēt un radīt, bet kāpēc skolās nemāca, kā nauda...

Foto

Laimes māti un naudas koku meklējot, jeb „Global Animal Law organisation” likumdošanas datubāze un tās interpretācija

Salīdzināt Latviju ar Nigēriju, tādējādi norādot uz Latvijas neiedomājamo atpalicību,...

Foto

Hosams paņem rokās mietu. Ar s...diem

Stradiņa slimnīcas – jeb saīsinājumā PSKUS – padomes zibenīgā patriekšana no amatiem liecina, ka jaunais veselības ministrs Hosams Abu Meri...

Foto

Atklāta vēstule “Swedbank” vadītājam Laurim Mencim

Sveicināts Jūsu jaunajā amatā kā „Swedbank” valdes priekšsēdētājs! Es rakstu Jums saistībā ar konkrētu situāciju, kurā esmu nonācis kā Jūsu...

Foto

Cik īsti vērta biļete uz Džordanu Pītersonu?

Par mūsdienu mesiju dēvētajam Toronto profesoram Džordanam Pītersonam pošoties uz Rīgu ar priekšlasījumu, interesentiem nenāktu par ļaunu tomēr piedomāt...

Foto

Nākamgad daļa pašvaldību var nespēt pildīt pamatfunkcijas!

Valsts budžeta pieņemšanas procesā gandrīz neievērots palicis jautājums par pašvaldību budžetiem, bet tas ir ļoti svarīgs. Tieši no pašvaldību rocības...

Foto

Kolektīvais saprāts ir vājprātu summa

Ja reiz dzīvnieku pasaules kolektīvie saprāti mums ir pašsaprotami, kas mums liek uzskatīt, ka tāda, līdzīga kā dzīvnieku pasaulēm kolektīvā saprāta,...

Foto

Mēs nogalinām tikai tik daudz dzīvnieku, cik vajag!

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB) šodien, 10.oktobrī informēja Zemkopības ministrijas Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvo padomi par dezinformāciju un...