Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

1. Kāds tieši ir tiesiskais pamatojums, kāpēc netiek dota iespēja pārbaudīt “anonīmās biedru kopas” iesnieguma atbilstību partijas statūtiem, proti, joprojām nav zināmi biedru vārdi, jo īpaši ņemot vērā zemāk izklāstītos apstākļus, kas grauj uzticēšanos valdei un Revīzijas komisijai šajā lietā?

a. Statūti neparedz slepenību biedra izslēgšanas procesā. Tas ir biedra politiskās atbildības izvērtēšanas process, par kuru atgriezeniski visi procesā iesaistītie biedri nes savu personisko politisko atbildību. Personiskās atbildības mehānisms ar biedru vārdu noslepenošanu tiek izslēgts.

b. Ja arguments ir “iespējama iespaidošana” (Dr. Jana Simanovska, DelfiTV), tad kādus konkrētus iespaidošanas riskus un no kuras personas puses valde ir izvērtējusi un pie kāda slēdziena nonākusi, pieņemot lēmumu par biedru vārdu slepenošanu (izraksts no valdes sēdes protokola)?

c. Kā citādi valde var neitrāli pierādīt, ka vismaz 20 paraksti juridiski saistošā formā tai ir bijuši iesniegti uz izslēgšanas procesa uzsākšanas dienu 8.jūnijā?

d. Kāpēc iesniegums visā pilnībā un ar iesniedzēju parakstiem pretēji statūtiem nav ticis uzrādīts Ētikas komisijai?

2. Kāpēc, pārkāpjot statūtus, Ētikas komisija nav tikusi iesaistīta izslēgšanas procesā?

3. Ar kādām tiesībām PROGRESĪVO valde jau pirms valdes lēmuma sagatavoja paziņojuma medijiem par biedra izslēgšanu, proti, vai jau pirms sēdes ar biedru uzklausīšanu, Dr. Jana Simanovska prezentāciju un valdes pozīcijām iesaistīto starpā pastāvēja vienošanās par gala lēmumu?

4. Ar kādām tiesībām un ar kādu partijas komunikācijas stratēģisko mērķi valde uzskatīja par nepieciešamu informēt medijus par savu lēmumu pirms izslēgtā biedra? Kādā veidā valde bija iecerējusi ar šādu rīcību samazināt lēmuma komunikācijas un reputācijas riskus partijas tēlam?

5. Ar kādām tiesībām, mērķi un apsvērumiem par partijas reputācijas riskiem izslēgšanas procesa organizators valdē līdzpriekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, apzinoties kļūdas iespējamību procesa organizācijā (kā norāda sarakstē ar izslēdzamo biedru), tomēr izvēlējās šos riskus neņemt vērā un turpināt procesu? Kādi bija viņa konkrētie apsvērumi pasargāt partiju no secīgi izrietošajiem reputācijas apdraudējumiem?

6. Kāpēc izslēgtais biedrs par viņa izslēgšanu tika informēts tikai 22.jūnija rītā, kamēr mediji par šo faktu tika informēti jau 21.jūnija vakarā?

7. Vai pirms informatīvās vēstules parakstīšanas par biedra izslēgšanu līdzspriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa pārliecinājās par lēmuma procesuālo un materiālo tiesiskumu, un kā viņa to darīja, ja valdes sēdē viņa esot teikusi, ka “neskatām interviju pēc būtības, bet kā statūtu pārkāpumu”? Vai šis apsvērums ir ieprotokolēts valdes sēdes

8. Ar kādām tiesībām un kādu pamatojumu partija kā politiska organizācija konkrētā juridiskā biedra izslēgšanas procesā paziņojumā medijiem par biedra izslēgšanu iekļāva šādus biedra reputāciju aizskarošus subjektīvus emocionālus vērtējumus un kādi bija valdes apsvērumi šādā veidā efektīvi pārvaldīt iespējamos riskus partijas reputācijai un biedra reputācija (saskaņā ar partijas Ētikas kodeksu sargāt biedra reputāciju kā viņa politisko kapitālu ir partijas institūciju uzdevumus):

a. “Jau iepriekš Roberts Putnis savos izteikumos un rīcībā ir bijis aizskarošs gan individuāli pret partijas biedriem, gan arī pret partijas darbību”’;

b. “2020. gada rudenī Roberts Putnis publiski paziņoja, ka vairs nejūtas piederīgs valstij un pamet Latviju.”

9. Kādā veidā kā tiesisks un politiski atbildīgs arguments ir traktējams partijas valdes medijiem izplatītā deklarācija “taču pēdējos gados mums ir bijis arvien grūtāk redzēt Robertu kā daļu no partijas komandas” – kāds tieši ir šīs deklarācijas juridiskais svars un nozīme saistībā ar izslēgšanu?

10. Kādā veidā valde tika izvērtējusi sava interešu konflikta situāciju lemt izslēgšanas lietā, ievērojot, ka izslēgšanas pamatojums ir par valdes darbu izteiktā kritika un valdes politiskās atbildības prasīšana saistībā ar slikto pašvaldību vēlēšanu rezultātu (valdes sēdes protokola izraksts)?

11. Kādā veidā valde tika izvērtējusi sava interešu konflikta situāciju lemt izslēgšanas lietā, ievērojot, ka izslēgšanas pamatojums ir arī “priekšvēsture konfliktam ar valdi”, bet valde nav atsaukusies Ētikas komisijas ne 2020.gada 11.marta, ne 2020.gada 25.maija konfliktu risināšanas aicinājumiem?

12. Kādā veidā šie valdes locekļi ir izvērtējuši savu individuālo interešu konfliktu, lemjot par biedra izslēgšanu, ievērojot, ka valde publiskajā komunikācijā atsaucas uz “personiskiem konfliktiem”, kas pastāvējuši ar izslēdzamo biedru:

a. Dace Kavasa – konflikts ar biedru pēc viņa paustās kritikas par EP vēlēšanu sabotēšanu, valdes locekles pienākumu nepildīšanu un Ētikas komisijas ignorēšanu / to sēžu neapmeklēšanu, samērīguma problēma – valdes locekle, kas ar publiskiem izteikumiem veikusi nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda rupju noniecināšanu lemj par biedra izslēgšanu par kritiku, ko tas izteicis par valdes darbu;

b. Mārtiņš Kossovičs – konflikts ar biedru kopš viņa paustās kritikas par valdes pienākumu nepildīšanu;

c. Ervins Labanovskis – konflikts ar biedru par viņa kritiku par interešu konfliktu, atrodoties divu dažādu organizāciju valdēs vienlaikus un ietekmējot partijas politiskās izvēles, vadoties no citas organizācijas interešu pozīcijām;

d. Viesturs Kleinbergs – konflikts ar biedru par homofobisku argumentāciju saistībā ar iespējamo biedra kandidēšanu uz Rīgas domi un iepriekšējiem homofobiskiem izteikumiem biedram;

e. Igors Kļaviņš – konflikts ar biedru saistībā ar iepriekšēju nepatiesas liecības došanu biedra kā partijas priekšsēdētāja vadītā cita biedra izslēgšanas procesā?

13. Kādā veidā valde ir vērtējusi “anonīmās biedru kopas” pārstāves Dr. Janas Simanovskas interešu konfliktu, ņemot vērā iepriekšējos rupjos ētikas pārkāpumus, viņai esot Ētikas komisijas locekles amatā un vēlāk neētiski rīkojoties ar “bijušās ĒK locekles autoritāti”?

14. Kādā veidā valde un Revīzijas komisija ir izvērtējusi un novērsusi Revīzijas komisijas locekļu interešu konfliktu:

a. Māris Graudiņš – konflikts ar biedru par politisku ietekmēšanu ar ziedojumiem un valdes kolektīvo lēmumu neievērošanu priekšvēlēšanu kampaņā;

b. Zane Pūpola – kādā veidā valde, zinot šīs RK locekles duālo lomu, esot bijušajai jaunatnes organizācijas Protests vadītājai, kas kopā ar valdes locekli D. Kavasu iepriekš mobēja biedru, ir pret biedru publiski nepieklājīgi izturējusies un partijā ir radījusi personiskās atriebības cīnītājas tēlu attiecībās ar biedru, uzskata par iespējamumu nodrošināt RK atzinuma, kas tapis ar Zanes Pūpolas līdzdalību, uzticamību biedru lokā?

15. Kāpēc valde Ētikas komisiju pat neinformēja par izslēgšanas sēdi?

16. Ar kādu pamatojumu valde nelūdza Ētikas komisijas vērtējumu situācijai uz 21.jūnija valdes sēdi? Ja valde uzskata, ka tādu valdes pienākumi partijas statūti neparedz statūti, tad kādi bija valdes apsvērumi, kas lika domāt, ka ĒK iesaiste būtu pretēja labai pārvaldībai un biedriskai konflikta risināšanai?

17. Kāpēc valde izsludināja valdes sēdi tikai 20 stundas pirms valdes sēdes, kāpēc tas netika darīts ar biedru vēstkopas starpniecību, bet tikai Facebook grupā, kuru, kā valde apzinās, lieto absolūts biedru mazākums?

18. Kāpēc valde 3 dienas ignorēja biedra lūgumu sniegt rakstiskus paskaidrojumus lietā?

19. Valde biedriem apgalvoja, ka esot sazvanījusies ar biedru, mēģinot vienoties par sēdes laiku? Kurš un kad no valdes vai valdes vārdā tika runājis pa telefonu ar biedru un saņēmis atteikumu vienoties par sēdes laiku vai citu paskaidrojumu iespēju?

20. Kādi valdei ir dokumentāli pierādījumi publiskajam apgalvojumam, ka biedrs ir “atteicies vienoties par sēdes datumu”? Kāds ir pamatojums valdes sēdes sasaukšanai tieši 21.jūnija vakarā, ja tā tiek sasaukta tik spontāni kā 20 stundas iepriekš un pirms tam 3 dienas no valdes puses nav komunikācijas ar biedru? Kāpēc netika apsvērtas citas - procesuālajai drošībai un partijas reputācijai piemērotākas - alternatīvas?

21. Ar kādu pamatojumu valde uzskatīja par neiespējamu uzklausīt biedru, lai gan biedrs skaidri norādīja, ka ir gatavs aizstāvēties, ja viņam tiek dotas iespējas pārbaudīt procesa tiesiskumu un ja viņam tiek darīti zināmi konkrēti pārkāpumi (izraksts no protokola par valdes apsvērumiem saistībā ar iespējamu procesuālu kļūdu – uzklausīšanas tiesību pārkāpumu izslēgšanas procesā)?

22. Kurā starplaikā notikušā valdes sēdē pirms 2021.gada 5.jūlija, kad valde publicēja jaunu paziņojumu par biedra izslēgšanu, valde ir lēmusi mainīt izslēgšanas pamatojumu un vai attiecīgais lēmums ir nosūtīts biedram viņa tiesisko interešu aizsardzības iespējai?

23. Ar kādu juridisku pamatojumu un reputācijas menedžmenta un sabiedrisko attiecību / komunikācijas apsvērumiem partijas valde izvēlējās sniegt jaunu paziņojumu 2021.gada 5.jūlijā ar izslēgtā biedra negatīvu personisku raksturojumu? Kādu sabiedrības un biedra reakciju uz šo paziņojumu valde bija ieplānojusi? Kāds bija valdes komunikācijas plāns?

24. Kādi ir valdes apsvērumi publiskajā komunikācijā un kāds ir tie juridiskais pamatojums, publiski ārpus partijas medijus informējot par pirms gadiem skatītām lietām Ētikas komisijā?

25. Kuri konkrēti biedra pride.lv intervijā paustiem apgalvojumi valdes ieskatā ir “cita starpā satur arī nepatiesus faktus un partijas reputācijai kaitējošus apgalvojumus” (2021.gada 5.jūlja partijas paziņojums medijiem)?

26. Kurā vietā un kad partijas iekšējā Facebook grupā Emīls Ozoliņš publicēja aicinājumu parakstīt iesniegumu par biedra izslēgšanu (2021.gada 5.jūlja partijas paziņojums medijiem)?

27. Kā ar partijas augsto politiskās ētikas standartu un deklarētājam politiskajām vērtībām ir savienojams valdes vērtējums, ka politiskās korupcijas aizdomu ēna, kas gulstas un partiju PROGRESĪVIE saistībā ar NEPLP konstatētajiem pārkāpumiem Rīgas domes vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijā ir “tikai attiecīgā medija atbildība” (2021.gada 5.jūlja partijas paziņojums medijiem)?

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Nomenklatūras valsts un nomenklatūras vara

FotoJau sākumā teicu, ka Juris Stukāns ar prokuratūru galā netiks. Precīzi un pamatīgi aprakstīta viņa darbība šajā rakstā, bet nekad nevar uzrakstīt tik labi, lai nevarētu papildināt vai uzrakstīt labāk.
Lasīt visu...

12

Varbūt arī mēs tāpat kā Kariņa valdība varam sākt uzskatīt, ka likums ir nevis likums, bet ieteikums?

FotoLIKUMU IGNORANCE ir SASNIEGUSI APOGEJU! Ministru kabinetā skata likumprojektu, kur visciniskākajā veidā valsts varu nozagušies demonstrē, kā NELIKUMĪGU lietu PADARĪT PAR LIKUMĪGU!
Lasīt visu...

12

Priesteru padome: ja garīdznieks aicina izvairīties no vakcinācijas, tad viņš šķeļ Baznīcu no iekšienes

Foto2021. gada 22. jūlijā attālināti notika Rīgas arhidiecēzes Priesteru padomes un dekānu tikšanās par vakcinācijas jautājumu, kas šobrīd tik ļoti šķeļ sabiedrību un arī draudzes. Saskaņā ar novērojumiem, vairumam ticīgo vakcinācija ir morāli pieņemama, bet tajā pašā laikā ir daļa katoļu kas aktīvi ieņem negatīvu nostāju pret vakcināciju. Nepieņemamu antivakcinācijas nostājas izpausmju dēļ, kuru rezultātā ir atsevišķas draudzes ir sašķēlušās, Rīgas arhibīskaps metropolīts uzskatīja par nepieciešamu sasaukt Priesteru padomes sēdi.
Lasīt visu...

15

Uzklausiet tikai mūsu pareizo propagandu, nevis citu, nepareizo propagandu!

FotoLaikā, kad pasaulē straujos tempos izplatās Covid-19 vīrusa delta variants, Latvijas Zinātņu akadēmija vēršas pie visiem Latvijas iedzīvotājiem ar aicinājumu nepakļauties pseidozinātniskiem skaidrojumiem par vakcīnu drošību un efektivitāti, bet ieklausīties pierādījumos balstītās zinātnes atziņās.
Lasīt visu...

15

Neadekvāta dzejdaru nīgri ieskābena nepatika pret lielisko prezidentu Levitu

FotoRakstnieks Kārlis Skalbe Satversmes sapulces 4. sesijas 9. sēdē 1921. gada 7. oktobrī teicis: “No šī katedra ir daudz runāts par mūsu neatkarības cīņām, par mūsu valsti. Par ko gan mēs cīnījāmies? Vai par formu, vai par saturu? Es domāju, kungi, mēs cīnījāmies par saturu, un šis saturs, mūsu valsts saturs, nav nekas cits kā mūsu nacionālā kultūra. Mūsu nacionālā kultūra ir tās saturs un valsts – viņas ārējā forma.”
Lasīt visu...

21

Pētera Stučkas idejas dzīvo un uzvar Ekonomisko lietu tiesā?

FotoLasot pēdējā laikā publiskajā telpā pieejamo informāciju par jaunās Ekonomisko lietu tiesas (ELT) darbu, kur tiek uzskaitīti ELT panākumi, konfiscējot par noziedzīgi iegūtiem uzskatītos līdzekļus (skat., piemēram, 08.07.2021. publikāciju www.tiesas.lv), neviļus rodas déjà vu sajūta, t.i. sajūta, ka kaut kas līdzīgs jau kādreiz, senā pagātnē piedzīvots. Proti, arī pēdējos padomju varas gados itin bieži tika publicēta statistika par sasniegumiem cīņā ar bezstrādes ienākumu guvējiem, spekulantiem un sociālistiskā īpašuma izlaupītājiem.
Lasīt visu...

20

Satiksmes drošība vai asfaltbetona seguma iznīcināšana

FotoKā sēnes pēc lietus gan Rīgā, gan uz valsts ceļiem parādās gumijas stabiņi. Šķiet, šī projekta autori ir tik ļoti iemīlējuši šos falliskos simbolus, ka vairs nespēj iedomāties savu ikdienu vai pat dzīvi bez tiem. Dīvainā kārtā autovadītāji nespēj saprast šo mīlestību un tā vietā, lai toleranti pieņemtu kārtējo seksuālo minoritāti, apvelta gan stabiņus, gan to uzstādītājus ar nešpetniem lamuvārdiem. Tomēr uz brīdi aizmirsīsim emocijas, un padomāsim loģiski, cenšoties izvērtēt plusus un mīnusus.
Lasīt visu...

21

Vai tiešām vakcinācija Izraēlā ir cietusi fiasko vai pilnīgu izgāšanos?

FotoPraktiskais piemērs ātrai datu analīzei "uz salvetes", lai varētu analītiski novērtēt apgalvojumu, kas kļuvis par vienas no "nometnēm" jājamzirdziņu, ka vakcinācija Izraēlā ir cietusi fiasko vai pilnīgu izgāšanos (atkarībā no lapas vai rakstītāja).
Lasīt visu...

Apstrīdēsim “Reira reformas” atbilstību Satversmei

FotoPartija PROGRESĪVIE gatavojas vērsties Satversmes tiesā pret finanšu ministra Jāņa Reira (Jaunā Vienotība) ieviesto regresīvo minimālo sociālo iemaksu sistēmu. Partija sāk publisku kampaņu jaunā interneta vietnē, lai apzinātu izmaiņu ietekmētos, un aicina strādājošos iesūtīt savus stāstus.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Mums nav valstsvīru, ir tikai politiķi

Par kovidu rakstīts daudz un dažādi. Par kovidu fano un pret kovidu cīnās. Vienaldzīgo nav. Runā gan par miljoniem mirušo,...

Foto

Kā būtu, ja šis parlamentārais negadījums izbeigtu apsaukāt un pazemot cilvēkus?

Kā būtu, ja šis parlamentārais negadījums izbeigtu apsaukāt un pazemot cilvēkus? Levita kungs, ja Jums...

Foto

Vēstule ārstiem

Cienījamie kolēģi, ar šo jūsu steidzamai uzmanībai ir nodotas četras nesenas zinātniskas atziņas. Tās maina visu Covid-19 pandēmijas ainavu, un tās liek mums pārvērtēt...

Foto

Robežas plūstošās smiltīs

Lemjot par Ilūkstes novada iekļaušanu jaunajā Augšdaugavas novadā, likumdevējs nav ievērojis administratīvi teritoriālās reformas (ATR) mērķi un kritērijus un ir rīkojies patvaļīgi -...

Foto

Asins upes

Kāpēc tu domā, ka sludina tikai Dievs? Velns arī sludina, un viņam ir bezgala daudz izpalīdzīgu apustuļu, kuri neatlaidīgi popularizē sātanismu. Velnam arī ir...

Foto

Otro reizi tik sāpīgi uz grābekļa kāpt nevajadzētu

Tas, ka mūsu valdības lēmumi nereti atgādina to pašu bardaku, par ko bieži smejam lielajā kaimiņvalstī, un reizēm...

Foto

Par Rīgas domes plāniem pārcelt bezpajumtnieku patversmes un atskurbšanas telpas no Rīgas centra uz Iļģuciemu

Saistībā ar izskanējušo ieceri pārcelt bezpajumtnieku patversmes un atskurbšanas telpas no...

Foto

Kāpēc tautai jāatbild par valdības “murgiem”?

Valsts kancelejas direktors, pandēmijas ierobežošanai izveidotās  Starpinstitūciju koordinācijas grupas vadītājs Jānis Citskovskis (attēlā) COVID-19 krīzes pārvaldību nosaucis par “murgu”....

Foto

Aktīvāko personību iznīcināšana un sabiedrības kontrole – “Zersetzung” Latvijā

Stāsts nav tikai par VDR, Zersetzung metodi izmantoja visā PSRS un arī tagad izmanto Latvijā. Zersetzung ir cēlonis, kāpēc Latvijas skolās...

Foto

Samaksā man rublīti, es tev parādīšu "īstās vērtības"!

"Ja jau Ogres Helmanim tik loti patīk Ungārija un nepatīk geji, kāpēc viņa pilsētā ir Zilie kalni?" Vairākas...

Foto

Mārcis Bendiks: Pleca sajūta ir atpakaļ! Prātojums par žesta spēku, deputātu Lagzdiņu atceroties

Kad pagājušo nedēļu interneta duļķainajos viļņos ieraudzīju jaunumu par Veselības ministrijas (VM) jauno...

Foto

Iesniegts pieteikums tautas nobalsošanai par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē

16. jūlijā “Latvijas vīru biedrība” valdes priekšsēdētājs Andars Ignacs iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā likumprojektu, lai ierosinātu tautas nobalsošanu...

Foto

Es uzticos oficiālajai informācijai par vakcīnām un to nepieciešamību

Arī nevakcinētie nonāks debesīs. Tikai krietni ātrāk. (Autors - Māris Antons.) Es esmu ļoti nogurusi no vakcīnu...

Foto

Ķīna un ķīnieši nez kāpēc neuzvedas tā, kā mums gribētos

Latvija pauž bažas par nepārtrauktām ļaunprātīgām kiberdarbībām, kas gan valsts, gan privātu uzņēmumu un organizāciju līmenī...

Foto

Singapūra prezentē jaunu politiku, kas pilnībā maina pieeju, kā cīnīties ar televīrusu

Singapūra izturēsies pret COVID-19 tāpat kā pret jebkuru citu pastāvīgu slimību. Piemēram, pret gripu...

Foto

Esam globālo korporāciju sistēmas pakalpiņu varā un varam to viņiem pateikt tieši acīs

Visu laiku gribas teikt – ko ņemamies? Covids ir globāla – nē, neteiksim...

Foto

Rīkojums par naida aizliegšanu

Kādi tik mums iekšlietu ministri nav bijuši! Kas visus atcerēsies, tikai spilgtākie paliek prātā. Savādnieks Māris Gulbis pats skrēja uz tirgu...

Foto

NBS priekšniecība šauj pār strīpu

Globālā konglomerāta NATO Latvijas meitasuzņēmums Nacionālie bruņotie spēki (NBS) šauj pār strīpu. Jau prasības pamest dienestu militārpersonām, kas atsakās no vakcinācijas...

Foto

"Olainfarm" obligātais akciju atpirkums ir prettiesisks un tiks apstrīdēts

Čehijas investīciju uzņēmums Black Duck Invest, kas šī gada 27.aprīlī ir noslēdzis 42,56% AS Olainfarm akciju pirkuma darījumu ar SIA Olmafarm,...

Foto

Četras vakcīnas, trīs mutācijas, divi pianisti, tik viena nelaime

Ažiotāžu sacēlušie Vestarda Šimkus izteikumi no skatuves par savu klausītāju nedalīšanu vakcinētajos un nevakcinētajos parāda, līdz kam...

Foto

Covid-19 vakcinācijas jautājums: aicinām pārtraukt agresiju pret nozarē strādājošajiem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) turpina iestāties par brīvprātības principu vakcinācijas jautājumā, lai gan valdība...

Foto

Vēl cīņa nav galā un nebeigsies – „Progresīvie” ir neapmierināti, un viena velojosla Aleksandra Čaka ielā ir sāpīgs pagaidu kompromiss

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu...

Foto

Mēs atnācām paskatīties, ko tas Šimkus prot, nevis klausīties viņa sprediķus

2019. gadā “Oskara” balvu par gada labāko filmu ieguva režisora Pītera Farelija “Zaļā grāmata”. Filma...

Foto

Kā var zināt, ka tik ātri izstrādātas vakcīnas ir efektīvas un drošas?

Runājoties ar radiem un draugiem par aktuālo tēmu, ik pa brīdim gadās dzirdēt jautājumu:...

Foto

Rīgas infrastruktūra ir jāveido tā, lai velobraukšana kļūst par patiešām nopietni apsvērtu izvēli

Satiksmes organizēšana Aleksandra Čaka ielā, kas ir viena no Rīgas maģistrālajām ielām, šobrīd...

Foto

Ko Latvijas iedzīvotājiem ar šo žestu cenšas pateikt Daniels Pavļuts?

Veselības ministrs Daniels Pavļuts nolēmis pie mums vērsties ar jaunu reklāmas kampaņu, kā pats saka, „ar...

Foto

Mīļo Lotār, diskriminē, lūdzu, d...st!

“Neesmu ne par, ne pret vakcināciju, bet tūlīt pastāstīšu, kādēļ man ir kruta imunitāte un visi vakcinētie ir aitas!” nosprieda Lotārs,...

Foto

Rokas nost no mūsu stabiņiem – Tērbatas ielā negadījumos cieš vidēji veseli divi gājēji gadā

Šogad aprit jau trešais gads, kad Rīgā beidzot tiek domāts par...

Foto

Stabiņu invāzija Rīgas ielās

Pēdējās dienās daudzi rīdzinieki noteikti ir pievērsuši uzmanību apstāklim, ka vairākās Rīgas ielās veiktas dažādas satiksmes organizācijas izmaiņas, turklāt, šķiet, ir sākusies...

Foto

Loterija uz dzīvību un nāvi

Zināt krievu ruletes principu? Tev tiek iedota pistole ar tikai vienu lodi, un tev nav ne jausmas, kurā brīdī tā vienīgā...

Foto

„Progresīvo” virtuve kļūst izvien smirdīgāka un smirdīgāka: jautājumi kārtējai aizmuguriskai “Atklātai sarunai par Roberta Putņa izslēgšanu”

1. Kāds tieši ir tiesiskais pamatojums, kāpēc netiek dota iespēja...

Foto

Ja runāšu – “mazgāšu netīro veļu", būs “nesmuki”: šo argumentu esmu dzirdējis neskaitāmas reizes savā pretkorupcijas darbā

Politiķe, kura par pašas sastrādātajām cūcībām lūdz neuzlikt viņai...

Foto

Attopieties!

Vakcinēšanās būšot obligāta ārstniecības, sociālās aprūpes, izglītības un citās iestādēs. Darba devējiem būšot tiesības atlaist darbinieku, kurš nevarēs uzrādīt Covid-19 sertifikātu. Tā vienojusies valdība. Tas...

Foto

Nav pieļaujama piespiedu vakcinācijas pret Covid-19 noteikšana

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valde neatbalsta valdības ieceres īstenot pedagogu vai citu jomu darbinieku piespiedu vakcinēšanu pret Covid-19, tā vietā...

Foto

Lielā nauda – „koalicionāru” vai visas sabiedrības atbalstam?

Latvijai uz galvas tuvākajos piecos gados uzkritīs milzīga nauda. Gandrīz divi miljardi eiro no Eiropas Atveseļošanas un noturības...

Foto

Īstenojot savu „satiksmes mierināšanas” eksperimentu, Staķis un Ķirsis bojā Rīgas vēsturiskā centra pilsētvides tēlu

Esam veikuši Tērbatas ielas apsekošanu un konstatējuši satiksmi norobežojošu elementu nesaskaņotu izvietošanu,...

Foto

Palīdziet! Pret mums veselam saprātam neiedomājamā veidā un apjomos tika izplatītas nomelnojošas, falsificētas, neslavu ceļošas, godu un cieņu aizskarošas nepatiesas ziņas

Pašvaldību vēlēšanu laiks ir noslēdzies...

Foto

Mūsu satiksmes mierināšanas pārvērtības ir lieliskas un būs vēl lieliskākas, jums tikai jāizturas cieņpilni

Rīgas centrs ir pārvērtību priekšā. Un šīs pārvērtības ir jau sākušās. Pakāpeniski...

Foto

Juraša un Bordāna sapņi par sev pakļāvīgu tiesu sāk aizvien biežāk piepildīties

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 22. jūnijā attaisnoja par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu apsūdzēto...

Foto

Naudas kripatiņas

Pirms dažiem gadiem man kāds draugs jautāja par kriptovalūtu (naudas kripatiņām). Nopratu, ka viņš grib tajā, tā teikt, investēt. Pirms to darīt, viņš tomēr...

Foto

Andrejs Ēķis izkalpojas varnešiem

Latviskais un inteliģentais Andrejs Ēķis, lietojot vārdu “atpakaļ” laika nozīmē, kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP 5” sūrojas: “Bet man kaut kādas trīs, četras...

Foto

Paturot apcietinājumā Ādamsonu, tiesa uzņemas atbildību riskēt ar viņa dzīvību

Paturot apcietinājumā Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu, tiesa, manuprāt, uzņemas atbildību riskēt ar viņa dzīvību. Vienā svaru...

Foto

Mēs tikām cauri Covidam, bet es nezinu, vai mēs tiksim cauri Reiram vai Kariņa cinismam

No rīta VID telefons vienkārši pīkstēja aizņemto pīkstienu. Beidzot pēc pusstundas...

Foto

Stājas spēkā mans lieliskais likums ar pietiekamiem horizontālās politikas instrumentiem

Atbilstoši Satversmes ievadam viens no Latvijas valsts uzdevumiem ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu...

Foto

Jūlija man pievienojās pēdējā naktī un tagad lielisko mani pamet par labu Aināram, ar kuru viņai ir saites

„Likuma un kārtības” valdes vārdā vēlos sniegt izvērstu...

Foto

Gobzems ar mani nepareizi un nelabi komunicēja, tāpēc es no viņa eju prom

Mīļie draugi! Ar smagu sirdi paziņoju, ka esmu spiesta izbeigt savu darbu partijā...

Foto

„Repharm” kontroli „Olainfarm” pārņēmusi pretlikumīgi

Čehijas investīciju uzņēmums Black Duck Invest, kas šī gada 27.aprīlī ir noslēdzis 42,56% AS Olainfarm akciju pirkuma darījumu ar SIA Olmafarm, uzsver, ka Repharm grupas paziņojums par...

Foto

Ir īstais brīdis, lai es jums atkal kaut ko pastāstītu – šoreiz par vīrusu

Vai kovids atgriezīsies? Īsā atbilde ir – jā. Turklāt tas jau nekur nav...

Foto

„Facebook” mani ir pilnībā banojis

Tātad - Facebook mani ir pilnībā banojis*. Kas interesanti, bans ir pēc raksta par to, ka valdībai būtu jāpiedāvā apdrošināšana tiem, kuri vakcinējas,...

Foto

Brīvības simbols diemžēl būs dzeltena zvaigzne, jo viss sākas ar šķietamu sīkumiņu

Vakar tvitera pseidointelektuāļi un varas apoloģēti uzsprāga, jo mans piemērs ar dzelteno zvaigzni [publicēts...

Foto

Čekas ziņotājs, kolaborants, LU katedras vadītājs: brīvības ierobežošana ir dabisks [normāls] process

“Es domāju, ka šajā situācijā brīvības ierobežošana ir dabisks process, ne lai kādam nodarītu...

Foto

Viss ir daudz vienkāršāk

Kāds ir cilvēka materiālās vajadzības? Īstenībā nemaz tik daudz mums dzīvē nevajag. Mums vajag ērtu mājokli, kur varam labi justies, kādu personīgo...

Foto

Ceļš uz nekurieni

Daudzi brīnās, arī es, par to, ka cilvēkus nav iespējams pārliecināt, viņiem ir grūti izskaidrot, un viņi bieži nespēj saprast pat vienkāršas un...

Foto

Nē, cilvēki Latvijā nav dīvaini un neizvairās no vakcinēšanās!

Par spīti masīvai antivakcinācijas kampaņai soctīklos, ko uzkurina Kremļa troļļi kopā ar visādiem vietējiem dīvainīšiem, un par...

Foto

Viena mācība gan, ja jebkad “ejat politikā” – rūpējieties par sevi!

PROGRESĪVO valde aizmuguriski un negaidīti ir izslēgusi mani no partijas par neseno interviju. Manuprāt, lēmums...

Foto

Omega vēlētāja vilšanās

Aizritējušajās Saeimas vēlēšanās balsoju par KPV LV, pieliekot plusiņu Aldim Gobzemam. Diemžēl, nokļūstot Saeimā, partija neattaisnoja lolotās cerības. Tās suņu būdas cerbers kļuva par Šveices...

Foto

Ja jums ir tikai gurķis, tad nevar uztaisīt gurķu un tomātu salātus

Dārgā Latvijas tiesu vara! Vai arī man jūs tagad jāsauc par likumdevēja varu? Rakstu,...

Foto

Joku diena Evri Dej, teicēnieši gardi smej

Teikas likumdošanai ir jāsoļo soli solī ar Dievzemītē notiekošajām nejēdzībām. Kad savulaik izdevu dekrētus, man prātā nevarēja ienākt, ka...

Foto

Kariņš un Pavļuts ir diskreditējuši vakcinācijas procesu un tagad grasās vakcināciju diskreditēt vēl vairāk

Vispirms valdība politiskas konjunktūras dēļ neiepirka vakcīnas un vakcinācija Latvijā tika novilcināta...

Foto

Izejiet ielās, Levita kungs, sajutīsiet, ko tauta par jums domā

Levits šodien runāja Saeimā. Runa bija tukša. Jautājums ir par redzējumu, Levita kungs. Par adekvātu redzējumu....