Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pirmdiena Rīgas pilsētas tiesā būs ne tikai ļoti izšķirīga diena skandalozā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavības prāvā, bet arī īsts lakmusa papīrītis visai nelustrētajai Latvijas tiesu un tiesībsargāšanas iestāžu sistēmai: vai tiesnese Sigita Dolniece pakļausies policijas, prokuratūras un organizētās noziedzības „hiēnu” spiedienam un noraidīs visus aizstāvības lieciniekus? Nododu Pietiek lasītāju zināšanai vienu no aizstāvības pieteikto liecinieku sarakstiem (tādi ir vairāki), kurus visus kā vienu ir noraidījis Jura Stukāna vadītās prokuratūras pārstāvis Aldis Lasmanis, un aicinu ikvienu aizdomāties - kāpēc prokuratūrai tik ļoti bail no "nepareiziem" lieciniekiem?

„Rīgas pilsētas tiesas tiesneses S.Dolnieces tiesvedībā atrodas krimināllieta Nr.11511001018, kurā Aleksandram Babenko celta apsūdzība pēc Krimināllikuma 118.panta 1.punkta un 5.punkta, 20.panta trešās un ceturtās daļas. Krimināllieta šobrīd atrodas tiesas izmeklēšanas pierādījumu pārbaudes stadijā

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 455.pantu tiesas sēdē apsūdzētajam, viņa pārstāvim un aizstāvim, cietušajam un viņa pārstāvim, kā arī kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, un prokuroram ir vienādas tiesības pieteikt noraidījumus, pieteikt lūgumus un iesniegt pierādījumus, norādot, kādēļ lūgumi vai pierādījumi nebija iesniegti tiesā līdz šim, piedalīties pierādījumu pārbaudē, iesniegt tiesai rakstveida paskaidrojumus, piedalīties tiesas debatēs, kā arī citu jautājumu izskatīšanā, kuri radušies krimināllietas iztiesāšanas gaitā.

(I) Pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir nopratinātas vairākas personas, kuru liecības atrodas lietas materiālos. Šo liecinieku liecības ir būtiskas un nozīmīgas aizstāvības realizēšanai, līdz ar to aizstāvība lūdz zemāk norādītās personas aicināt uz tiesu kā lieciniekus, lai aizstāvība varētu šīs personas nopratināt, uzdodot jautājumus par aizstāvībai nozīmīgiem faktiskajiem lietas apstākļiem.

Egīls Krūmiņš (28. sējums 133 lpp. sniedza paskaidrojumu - aculiecinieks specialām izmeklēšanas eksperimentam), persona var sniegt ziņas par apstākļiem, kas notika 2022.gada 23.maijā Katlakalna ielā 1, Rīga.

Viktors Maļejevs (28. sējums 135 lpp. sniedza paskaidrojumu - aculiecinieks speciālām izmeklēšanas eksperimentam, var liecināt par apstākļiem, kas notika 2022.gada 23.maijā Katlakalna ielā 1, Rīga, var liecināt par A.Babenko uzvedību sarunas laikā ar eksperimenta veicējiem un citiem nozīmīgiem apstākļiem.

Nataļja Badjonova (liecības 28.sējums 74-78.lpp.), A.Babenko sieva, lieciniecei uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdoti pirmstiesas nopratināšanas laikā par 2022.gada 23.maijā notikumiem un apstākļiem, par kuriem kļuva zināms minētajā datumā no A.Babenko, par to, ka pret viņu notika naudas izspiešana.

Emīls Dimetrovs (liecības 49.sējums 22-23.lpp. - pildīja arī A.Babenko vadītāja funkcijas) lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdoti pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai pārbaudītu A.Babenko sniegtās liecības. Ņemot vērā, ka liecinieks pildīja arī A.Babenko vadītāja funkcijas, viņa rīcībā var atrasties informācija par A.Babenko dienas kārtību, ja A.Babenko dienas laika izbrauca no sava biroja; par visiem transportlīdzekļiem, kuri bija A.Babenko; par faktu vai A.Babenko laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam apmeklēja vai neapmeklēja teritoriju “Jaunie Dzelzkalni”. Liecinieks var sniegt arī A.Babenko raksturojošās ziņas.

Vladimirs Petrovs (liecības 49.sējums 39.-42.lpp. - pildīja arī A.Babenko vadītāja funkcijas). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdoti pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai pārbaudītu A.Babenko sniegtās liecības. Ņemot vērā, ka liecinieks pildīja A.Babenko vadītāja funkcijas, viņa rīcībā var atrasties informācija par A.Babenko dienas kārtību, ja A.Babenko dienas laika izbrauca no sava biroja; informācija ar kādiem transportlīdzekļiem pārvietojās Aleksandrs Babenko; informācija par faktu vai A.Babenko laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam apmeklēja vai neapmeklēja teritoriju “Jaunie Dzelzkalni”; informācija par faktu vai kādreiz bija vedis A.Babenko uz Akas ielu, Rīga.

(II) Lūdzam aicināt uz tiesu un nopratināt kā lieciniekus policijas darbiniekus, kuri veica šai lietā procesuālās darbības, sastādīja ziņojumus un pārskatus. Visām zemāk minētām amatpersonām aizstāvība vēlas uzdot jautājumus par viņu sastādītiem dokumentiem, to sastādīšanas apstākļiem, procesuālām darbībām, ziņojumu un pārskatu saturu.

Personu amati un darba vietas nosaukums ir minēts uz krimināllietas pirmstiesas izmeklēšanas laiku.

Larisu Doņinu, VP GKrPP ONSSNAP 1.nodaļas darbiniece, (ziņojumi pamatlietā 4.sēj. 43.lpp., 16.02.2022 pārskats 27.sēj. 51.lpp.29.sēj. 1.lpp., pārskats 29.sēj. 13.lpp.,), (ziņojumi arhīva lietā, 2.sēj. 96.lpp., 13.06.2018. ziņojums 15.sēj.50.lpp., ziņojums 15.sej. 64.lpp., 18.09.2019. ziņojums 49.sēj.103.lpp., 19.04.22. pārskats 79.sēj. 133.lpp., ziņojums 79.sej. 198.lpp., 17.09.2019. uzziņa 80.sēj. 119.lpp., 08.09.2020 ziņojums 84.sēj. 88.lpp.)

J.Kāpostiņu, 2018.-2022.gadā VP GKrPP ONSSNAP 1.nodaļas darbinieks, izmeklēšanas grupas dalībnieks. (26.sēj. 46.lpp. J.Kapostiņa parakstīts pieprasījums (07.06.2022) ar lūgumu izdarīt divus dublikātus videofailiem ar specialās izmeklēšanas darbības – speciālā izmeklēšanas eksperimenta rezultātiem), nepieciešams noskaidrot informāciju par speciāla izmeklēšanas eksperimenta audio/video ieraksta oriģinālu. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi par minēto audi/video ieraksta modificēšanu, par personam, kurš lēma par ieraksta modificēšanu, to nepieciešamību un apjomu. Informācija ir nepieciešamā, lai pārbaudītu pierādījuma iegūšanas likumību un pieļaujamību.

(III) Iepazīstoties ar arhīva lietas materiāliem, A.Babenko un viņa aizstāvji konstatēja, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā ir nopratinātas vairākas personas, kuru liecības atrodas arhīva lietas materiālos. Vairāku šo liecinieku liecības ir būtiskas un nozīmīgas aizstāvības realizēšanai, tāpēc aizstāvība lūdz tālāk norādītās personas aicināt uz tiesu kā lieciniekus, lai aizstāvība varētu šīs personas nopratināt par aizstāvībai nozīmīgiem faktiskajiem lietas apstākļiem. Aizstāvības ieskatā, šo liecinieku liecības ir attiecināmas uz izmeklējamiem lietas apstākļiem, ziņām par faktiem un ar tiem saistītiem palīgfaktiem, tādēļ aizstāvība vēlas šos lieciniekus nopratināt.

Šo personu dati atrodas arhīva lietas materiālos, līdz ar to zemāk norādītas arhīva lietas materiālu sējumi un lietas lapās.

Andrejs Sozinovs, 2.sējums 76.lpp. strādāja Pasta Bankā. Arhīva lietas materiālos atrodas viņa liecības. Ņemot vēra, ka uz šo personu, ka uz personu kuras rīcībā var atrasties informācija par M.Bunkus slepkavības apstākļiem, norādīja cietušie liecībās, būtu nepieciešams uzdot jautājumus, kuri netika uzdoti pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai pārbaudīt cietušo paustās informācijas ticamību, iegūt ziņas par pieradāmajiem apstākļiem.

Aleksandrs Latiševs,( 4.sējums 20.-31.lpp - apsargs teritorija “Jaunie Dzelzskalni”) Uz minēto personu savās tiesā sniegtajās liecībās norādīja liecinieks A.Judins, ka minētās personas rīcībā ir informācija par notikumiem teritorija “Jaunie Dzelzskalni” 2015.-2018.gados, par personām, kuras apmeklēja šo teritoriju, par cilvēku kustību teritorijā, teritorijas apmeklēšanas un caurlaides kārtību, par transportlīdzekļiem, tai skaitā motocikliem, baltiem busiem un oranžās krāsas busu ar tentu. No liecinieka būtu noskaidrojami minētie apstākli un fakti, lai pārbaudītu liecinieku A.Citavičus, A.Bezpalovas, A.Lielkalnieka un apsūdzētā V.Krivošeja sniegto liecību ticamību.

Edgars Grišāns, 6.sējums 35.-46.lpp (detektīvs, pie kura bija vērsies M.Bunkus). No liecinieka būtu noskaidrojama informācija, pret kurām personām pirms savas nāves M.Bunkus lūdza ievākt informāciju, slepeni noklausīties telefonsarunas un veikt videonovērošanu.

Elita Salgrāve, 6.sējums 144.-145.lpp - M.Bunkus fizioterapeite. Lieciniecei būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdoti pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai noskaidrotu informāciju par M.Bunkus stāstīto, par viņam izteiktiem draudiem, iespējams arī par citu informāciju ko stāstīja M.Bunkus, kas var būt noderīga kriminālprocesa apstākļu noskaidrošanai.

Džina Grundmane, 6.sejums 146.lpp. (M.Bunkus slepkavības aculieciniece, 2018.gada 30.maijā plkst. 8:40 atradās Aizsaules ielā pie ziedu tirdzniecības vietām). Liecinieces rīcībā ir informācija no notikuma vietas, tai skaitā par šāvienu skaitu. Aculieciniecei būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu būtisku un svarīgu informāciju, kurai ir nozīme kriminālprocesa apstākļu noskaidrošanai.

Dierk Reymer, 65.sējums 198.-250.lpp ( a/m VW LT 35 īpašnieks Vācijā). Liecinieka rīcībā ir informācija par automašīnas izskatu, kravas nodalījuma izskatu, to iekšējo aprīkojumu, tehniskiem parlamentiem. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par personām, kurām pārdeva automašīnu. Šīs personas rīcībā ir informācija, kurai netika pievērsta uzmanība pirmstiesas izmeklēšanā, līdz ar to ir uzdodami papildus jautājumi par faktiem, kuriem ir nozīme patiesības noskaidrošanā kriminālprocesā.

Romas Giedraitis, 60.sējums 197.- 203.lpp( persona, kura nopirka no Reimera a/m VW LT). Liecinieka rīcībā var atrasties informācija par personām, kuras interesējas un nopirka automašīnu. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par automašīnas pārdošanas apstākļiem, tai skaita cik daudz degvielas bija automašīnas bakā uz pārdošanas brīdi, noskaidrojamie apstākli ir arī par to vai pircējam pašam bija nepieciešams uzpildīt automašīnu. Liecinieka nopratināšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A. Citavičusa sniegto liecību ticamību.

Donatas Bendoraitis, 60.sējums 204.lpp. (persona saistīta ar a/m VW LT pirkšanu-pārdošanu). Liecinieka rīcībā var atrasties informācija par personām, kuras interesējas un nopirka automašīnu. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par automašīnas pārdošanas apstākļiem, tai skaita cik daudz degvielas bija automašīnas bakā uz pārdošanas brīdi, noskaidrojamie apstākli ir arī par to vai pircējam pašam bija nepieciešams uzpildīt automašīnu. Liecinieka nopratināšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A. Citavičusa sniegto liecību ticamību.

Nikolajs Jeršovs, 63.sējums 1.-19.lpp (persona, kurai pieder a/m VW LT Latvijā, N.Jeršovam piederošās automašīnas numuri tika viltoti un izmantoti, realizējot slepkavību). Šīs personas rīcībā ir informāciju, kura netika noskaidrota pirmstiesas izmeklēšanā un ir uzdodami papildus jautājumi par apstākļiem, kur N.Jeršovs pārvietojās ar savu transportlīdzekli, kur novietoja, vai ir manījis kādas aizdomīgas personas, kuras novēroja viņa automašīnu. Būtu uzdodami papildjautājumi par ar viņu veiktam izmeklēšanas darbībām, to saturu un norises kārtību.

Staņislavs Samohvalovs , 63.sējums 78.-82.lpp (pieder dzīvokļi mājā, kuras pagalmā it kā stāvēja oranžā a/m VW LT). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par oranžā busa ar tentu novietošanas vietu, par to pārvietošanu, redzētām personām, par busa un kravas nodalījuma izskatu. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Mārtiņš Mašēns , 103.sējums 1.lpp (Ozolu ielas iedzīvotājs, redzējis oranžu a/m VW LT). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par oranža busa ar tentu novietošanas vietu, par to pārvietošanu, redzētām personām, par busa un kravas nodalījuma izskatu. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Madara Odnorale, 103.sejums 7.-8.lpp., (lieciniece redzēja oranžo busu ar kravas nodalījumu netālu no adreses Ozolu iela 4). Lieciniecei būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par oranža busa ar tentu novietošanas vietu, par to pārvietošanu, redzētām personām, personu skaitu. Lieciniecei zināma informācija ir nepieciešama, lai noskaidrotu nozīmīgus un būtiskus apstākļus kriminālprocesā, jo lieciniece jau pirmstiesas izmeklēšanā sniegtajās liecībās norādīja, ka redzēja oranža busa salonā cilvēkus.

Agris Upenieks, 104.sējums 1.-3.lpp (aculiecinieks, kurš redzēja degošo busu 2018.gada 30.maijā). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par pie degošā busa redzētām personām, personu skaitu, par šo personu izskatu, apģērbu, gaitas īpatnībām, augumu.

Vilnis Šlars, 104.sējums 5.-8.lpp (aculiecinieks, kurš 2018.gada 30.maijā plkst. 8:30 brauca no krematorija puses apļa virzienā (domājams Gaujas ielu). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par apstākļiem 2018.gada 30.maijā notikuma vietā, dzirdētiem šāvieniem, šavienu skaitu un intensitāti. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību daļā par šaušanas veidu.

Aldis Mucenieks, 104.sej. 20-24.lpp. ( 2018.gada 27.maijā redzēja oranžo busu pie Gaujas ielas, ka arī vīriešus pie minētā busa). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par apstākļiem pie kādiem liecinieks ir redzējis oranzo busu, personu skaitu un izskatu, kuras atradās pie oranža busa. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai noskaidrotu nozīmīgus un būtiskus apstākļus kriminālprocesā.

Sergejs Jegorovs, 104.sējums 25.-31.lpp ( redzējis oranžu a/m VW LT 2018.gada 29.maijā ar diviem vīriešiem). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju kurā vietā liecinieks ir redzējis oranzo busu, par busa esošam personām, to vecumu, augumu, ārējo izskatu, nodarbošanos. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai noskaidrotu nozīmīgus un būtiskus apstākļus kriminālprocesā.

Jeļena Suvorova, 104.sējums 36.-38.lpp (aculieciniece, vadīja savu automašīnu 2018.gada 30.maijā par Varoņu ielu, bija notikuma vietā Aizsaules ielā). Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par apstākļiem 2018.gada 30.maijā notikuma vietā, dzirdētiem šāvieniem, šāvienu skaitu un intensitāti. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību daļā par šaušanas veidu.

 Aleksandrs Haritonovs, 104.sēj. 44.-60.lpp. (liecinieks sniedz informāciju, ka pēc adreses “Kalnrozes” Olaines novads teritorija atrodas angārs, kurā izjauc un remontē automašīnas, ar to nodarbojas Dans Bērziņš, Nikolajs Demidovs un Mihails Tverdovskis. Liecinieks, sniedzot liecības 2018.gadā 05.jūnijā norādīja, ka, apsaucoties uz policijas sludinājumu, atcerējās, ka tieši tādu automašīnu viņš redzēja mēnesi atpakaļ minētajā teritorijā. Liecinieks norādīja, ka valsts numura zīmes šai automašīnai neredzēja. Liecinieks savai nopratināšanai ir pievienojis zvērinātā tiesu izpildītajā fakta fiksācijas aktu, ka norādītajā teritorijā tiek izjauktas un remontētas automašīnas. Akta fotogrāfijās ir redzami arī baltie kravas busi. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par apstākļiem un faktiem, kas ir saistīti ar oranža busa atrašanos pēc adreses “Kalnrozes” Olaines novads teritorijā, par personām, kuras nogādāja oranžo busu minētajā teritorijā, kādam nolūkam, kur vēlāk palika minētais transportlīdzeklis.

Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai noskaidrotu nozīmīgus un būtiskus apstākļus krimināllietā.

Dace Budreviča, 104.sējums 68.-71.lpp, (lieciniece 2018.gada maijā mēneša beigās redzēja pie savas mājas novietotu a/m oranžā krāsā, kravas furgonu ar tentu, 2018.gada 30.maijā ap plkst. 9:00-10:00 dzirdēja bļaušanu no sliežu puses un trīs skrejošus vīriešus). Liecinieces rīcībā ir informācija par automašīnas izskatu, kravas nodalījuma izskatu. Informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību. Lieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu informāciju par 30.05.2018 rīta notikumiem, lai noskaidrot apstākļus kuriem ir nozīme lietā, proti, noskaidrot liecinieces noradīto personu ārējo izskatu, personu skaitu, skriešanas virzienu, priekšmetus un citus faktus.

Krišs Varis, 104.sējums 91.-92.lpp, (liecinieks 2018.gada 30.maija notikumiem, darba vieta ir Aizsaules ielā 1A, bija notikuma vietā). Liecinieka rīcībā ir informācija no notikuma vietas, tai skaitā par šāvienu skaitu un intervālu. Aculieciniekam būtu uzdodami papildjautājumi, kuri netika uzdotie pirmstiesas nopratināšanas laikā, lai iegūtu būtisku un svarīgu informāciju, kurai ir nozīme M.Bunkus slepkavības apstākļu noskaidrošanai. Liecinieka rīcībā ir informācija par automašīnas izskatu, kravas nodalījuma izskatu. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

(IV) Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 455.pantu tiesas sēdē apsūdzētajam, viņa pārstāvim un aizstāvim, cietušajam un viņa pārstāvim, kā arī kriminālprocesā aizskartajam mantas īpašniekam, kura mantai uzlikts arests, un prokuroram ir vienādas tiesības pieteikt iesniegt pierādījumus. Aizstāvība, analizējot lietas materiālus, nopratināto personu liecības un citus ar lietu saistītus apstākļus, konstatēja, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā netika nopratinātas personas, kuru rīcībā ir informācija par nozīmīgiem faktiskajiem lietas apstākļiem. Līdz ar to, lūdzam uz tiesas sēdi aicināt iepriekš nenopratinātas personas, lai veiktu šo personu pratināšanu.

Svetlanu Vasjakinu (personas dati arhīvā materiālos 77.sējums 207.-209.lpp) – G.Vaļaģina dzīves biedrene . Pirmstiesas izmeklēšanā tika iesniegts pieteikums par šīs personas nopratināšanu, taču tika noraidīts. Aizstāvībai ir nepieciešams šo personu nopratināt, jo saskaņā ar celto apsūdzību A.Babenko noziedzīgais nodarījums ir izdarīts organizētā grupā, kur viens no grupas dalībniekiem, proti organizātors ir Genādijs Vaļagins. S.Vasjakinai uzdodami jautājumi par G.Vaļagina draugiem un paziņām, ar kuriem viņš tikās, par G,Vaļaģina saistību ar teritoriju “Jaunie Dzelzkalni”, par transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvietojās G.Vaļaģins, kādus transportlīdzekļus bija iegādājies 2015.-2018.gados.

Kļimu Vaļaginu (personas dati arhīvā materiālos 77.sējums 193.-197.lpp viņa personas dati) – G.Vaļaģina dēls. Pirmstiesas izmeklēšanā tika iesniegts pieteikums par šīs personas nopratināšanu, taču tika noraidīts. Aizstāvībai ir nepieciešams šo personu nopratināt, jo saskaņā ar celto apsūdzību A.Babenko noziedzīgais nodarījums ir izdarīts organizētā grupā, kur viens no grupas dalībniekiem, proti organizators ir Genādijs Vaļagins. K.Vaļaginam uzdodami jautājumi par G.Vaļagina draugiem un paziņām, ar kuriem viņš tikās, par G,Vaļaģina saistību ar teritoriju “Jaunie Dzelzkalni”, par transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvietojās G.Vaļaģins, kādus transportlīdzekļus bija iegādājies 2015.-2018.gados.

Ruslans Avlasjonoks – G.Vaļaģina draugs. Ziņas par šo peronu savās liecības sniedza liecinieks A.Judins, būdams nopratināts pirmstiesas procesā (7.sēj 106.lpp.), gan arī tiesas sēdē. Lieciniekam uzdodami jautājumi par G.Vaļaģina draugiem un paziņām, ar kuriem viņš tikās, par G.Vaļaģina saistību ar teritoriju “Jaunie Dzelzkalni”, par pasākumu svinēšanu, par transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvietojās G.Vaļaģins, kādus transportlīdzekļus bija iegādājies 2015.-2018.gados. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieku A.Citavičus, A.Bespalovas, A.Lielkalnieka, A.Judina un apsūdzetā V.Krivošeja sniegto liecību patiesumu un ticamību.

Volodimir Marčuk – liecinieks A. Bespalova gan pirmstiesas izmeklēšanas laikā, gan arī būdams nopratināts tiesas sēdē, sniedza ziņas, ka V.Marčuka rīcībā ir plaša informācija par M. Bunkus slepkavības plānošanas un izpildes apstākļiem. Lieciniekam uzdodami jautājumi par M.Bunkus slepkavības plānošanas, organizēšanas un izpildes apstākļiem. Ņemot vērā, ka liecinieks A.Bespalovas sniedza ziņas, ka V.Marčuk atrodas brīvības atņemšanas iestādē Ukrainā, lūdzam tiesu vērsties ar tiesiskās palīdzības lūgumu pie Ukrainas tiesībsargājošām instancēm, nodrošināt šīs personas nopratināšanu. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Bespalovas liecību ticamību. Lai pārbaudītu G.Vaļagina saistību ar M.Bunkus slepkavību.

Valērijs Mandrikovs – krimināllietā ir rakstveida pierādījumi (37. un 38. sējumā), no kurām izriet, ka V.Mandrikova rīcībā var būt informācija saistība ar G.Vaļagina saistību ar M.Bunkus slepkavību. V.Mandrikovs ir persona, par kuru Marius Marijošius sniedz liecības citos kriminālprocesos, kuru liecības pievienotas šim kriminālprocesam. Turklāt pamatojoties uz Marius Marijošius citos kriminālprocesos sniegtajam liecībām VP GKrPP ONSSNAP 1.nodaļas darbiniece Olga Semenko 16.12. 2021. sastāda uzziņu (38.sējumā 126.lpp), ka G.Vaļaģins, iespējams, ir viena no personām, kas saistīta ar zvērināta advokāta M.Bunkus slepkavības organizēšanu. V.Mandrikovam uzdodami jautājumi par to kāda liecinieka rīcība ir informācija par G.Vaļagina saistību ar slepkavības organizēšanu.

Artjoms Babenko - Aleksandra Babenko dēls. Var sniegt personas raksturojušās ziņas. Tai skaita var sniegt informāciju, kas viņam kļuva zināma no Natāljas Badjonovas par A.Babenko uzvedību speciālā izmeklēšanas eksperimenta dienā. Var sniegt ziņas par informāciju, kas viņam kļuva zināma no A.Babenko sekretāres Reģīnas Peņtjušas aizturēšanas dienā. Var sniegt informāciju par sava tēva A.Babenko draugiem un paziņām, tai skaita arī par G.Vaļaģinu, par viņu tikšanas biežumu un vietām.

Igors Radulanovs (kontakttālrunis - XXX) - ziņas par šo peronu, būdams nopratināts tiesas sēdē, sniedza liecinieks A.Judins, kā par personu, kura īrēja voljērus suņiem teritorijā “Jaunie Dzelzkalni” 2016.-2018.gadā un vairākkārtīgi apmeklēja minēto teritoriju katru dienu. Turklāt arī pirmstiesas izmeklēšanas laikā nopratinātais Aleksandrs Latiševs (arhīva lietas materiāli 4.sējums 20.-31.lpp., sniedza informāciju, ka I.Radulanovs īrēja voljērus suņiem teritorijā “Jaunie Dzelzkalni” 2016.-2018.gadā un apmeklēja minēto teritoriju katru dienu. Lieciniekam uzdodami jautājumi par teritorijā redzētiem cilvēkiem, to nodarbošanos, redzētiem transportlīdzekļiem, tai skaita motociklu un oranžo busu, teritorijas izvietojumu, apsargiem, caurlaides kartību teritorijā. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus, A.Bespalovas, A.Lielkalnieka, A.Judina un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Artūrs Žalobstins, (kontakttālrunis – XXX) ziņas par šo peronu, būdams nopratināts tiesas sēdē, sniedza liecinieks A.Judins, kā par personu, kura regulāri apmeklē šo teritoriju. Turklāt arī pirmstiesas izmeklēšanas laikā nopratinātais Aleksandrs Latiševs ( arhīva lietas materiāli 4.sējums 20.-31.lpp.,) norādīja, ka A.Zabotinskis teritorija “Jaunie Dzelzkalni” 2016.-2018.gadā glabāja kuteri, bieži apmeklēja minēto teritoriju. Lieciniekam uzdodami jautājumi par teritorijā redzētiem cilvēkiem, to nodarbošanos, redzētiem transportlīdzekļiem, tai skaita motociklu un oranžo busu, teritorijas izvietojumu, apsargiem, caurlaides kartību teritorijā. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus, A.Bespalovas, A.Lielkalnieka, A.Judina un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Aleksejs Kostjušins (XXX) ziņas par šo peronu, būdams nopratināts tiesas sēdē, sniedza liecinieks A.Judins, kā par personu, kura teritorijā “Jaunie Dzelzkalni” novietoja un glabāja smagās automašīnas, līdz ar ko bieži apmeklēja minēto teritoriju. Lieciniekam uzdodami jautājumi par teritorijā redzētiem cilvēkiem, to nodarbošanos, redzētiem transportlīdzekļiem, tai skaita motociklu un oranžo busu, teritorijas izvietojumu, apsargiem, caurlaides kartību teritorijā. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus A.Bespalovas, A.Lielkalnieka, A.Judina un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Larisa Maniševa – V.Krivošeja māte. Lieciniekam uzdodami jautājumi par iespējamo V.Krivošeja alibi. Būti noskaidrojama lieciniecei zināmā informācija par apstākļiem un faktiem, uz kuriem savās liecībās norādīja apsūdzētais V.Krivošejs. Lieciniecei zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Vladimirs Osmolovskis – persona uz kuru savās liecībās norāda apsūdzetais V.Krivošejs. Lieciniekam uzdodami jautājumi par naudas nodošanas faktu V.Krivošeja vecākiem. Pratināšana nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja pēc 2022.gada augusta sniegto liecību patiesumu un ticamību.

Lilija Orlova – V.Krivošeja sieva. Lieciniecei uzdodami jautājumi par apstākļiem, pie kādiem apsūdzētais V.Krivošejs 2022.gada martā bija devies uz Latviju “padoties”. Liecinieces rīcībā ir informācija par notikumiem par kuriem savās liecībās pēc 2022.gada augusta norādīja V.Krivošejs, proti, vai V.Krivošejam bija kredīti, vai šie kredīti tika dzēsti pirms viņa braukšanas uz Latviju “padoties”, no kādiem līdzekļiem tie tika dzēsti. Lieciniecei uzdodami jautājumi par apstākļiem, kuri viņai zināmi sakarā ar V.Krivošeja vaļsirdīgās atzīšanās rakstīšanu.

Dmitrijs Blonovs V.Krivošeja darba kolēģis. Šīs personas rīcībā ir informācija, kurai netika pievērsta uzmanība pirmstiesas izmeklēšanā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par V. Krivošeja nodarbinātību, par V.Krivošeja darba atstāšanas apstākļiem, par V.Krivošeja braucienu uz Stambulu, par V.Krivošeja kredītiem un to segšanas apstākļiem, par V.Krivošeja došanos uz Latviju. Lieciniekam zināmā informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja alibi un liecību ticamību.

Žanis Šmits, persona kuras rīcībā ir informācija par naudas nodošanas faktu un apstākļiem V.Krivošeja vecākiem. Lieciniekam uzdodami jautājumi par naudas nodošanas faktu V.Krivošeja vecākiem. Pratināšana nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja pēc 2022.gada augusta sniegto liecību patiesumu un ticamību.

Gļebs Dejevs, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Daniels Markovs, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Roberts Gēmis, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Arvis Biezums, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Ilvars Zīverts, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Martiņš Putniņš, (persona (ieslodzītais), kurš atradās Rīgas Centrālcietumā vienlaicīgi ar A. Babenko). Personas rīcībā ir informācija par A.Bespalovas sarunu ar A.Babenko Rīgas Centrālcietumā. Lieciniekam uzdodami jautājumi par sarunas vietu, laiku, apstākļiem, par sarunas saturu. Minētās sarunas faktu apstiprināja arī tiesas sēdē nopratinātais liecinieks A.Bespalovas, taču nenorādīja sarunas saturu. Turklāt, personas rīcībā var būt informācija par Vladimira Petuhova un Denisa Trofimova darbībām pret A.Babenko Rīgas Centrālcietumā.

Vitautas Zigmantavičus, persona, par kuru pirmstiesas izmeklēšanas laikā liecības sniedza liecinieks D.Grečnevs. No masu informācijas līdzekļiem ir zināms, ka persona ir tiesāta par G.Vaļagina slepkavību. Lieciniekam uzdodami jautājumi par viņa pazīšanos ar G.Vaļaginu. Iespējams V.Zigmantavičus rīcībā ir informācija par M.Bunkus slepkavību. Nepieciešams noskaidrot faktus un ziņas, ko V.Zigmantavičus ir sniedzis cita kriminālprocesā, kas iespējams attiecināmas un ir svarīgas šim kriminālprocesam, patiesības noskaidrošanai.

Jurijs Guiva, liecinieks A.Bespalovas, būdams nopratināts tiesas sēdē, noradīja, ka sarunas par M.Bunkus slepkavības organizēšanu notika Jurija Guivas vai Oļega Guivas klātbūtnē, līdz ar to personai ir informācija par slepkavības apstākļiem. Būtu noskaidrojami apstākli, uzdodot jautājumus, par M.Bunkus slepkavības plānošanas, organizēšanas un realizācijas apstākļiem.

Oļegs Guiva, liecinieks A.Bespalovas, būdams nopratināts tiesas sēdē, norādīja, ka sarunas par M.Bunkus slepkavības organizēšanu notika Jurija Guivas vai Oļega Guivas klātbūtnē, līdz ar to personai ir informācija par slepkavības apstākļiem. Būtu noskaidrojami apstākli, uzdodot jautājumus, par slepkavības plānošanas, organizēšanas un realizācijas apstākļiem.

Valērijs Ivanovs, (apsargs Katlakalna iela 1), Rīgā. Par šo personu, būdama nopratināta tiesas sēdē savās liecībās norādīja lieciniece R.Pentjuša, ka uz personu, kura var sniegt informāciju par minētajā adresē izvietotām video kamerām, par iespēju redzēt un kontrolēt ēkai un ēkas ieejai pieguļošo teritoriju, par caurlaides režīmu ieejai A.Babenko biroja telpās. Var sniegt informāciju par personām, kuras apmeklēja A.Babenko biroja telpās. Informācija ir nepieciešamā apsūdzētā A.Babenko sniegto liecību ticamības pārbaudei.

Pavels Šaronins, (apsargs Katlakalna iela 1, Rīgā). Par šo personu, būdama nopratināta tiesas sēdē sava liecībās norādīja lieciniece R.Pentjuša, ka uz personu, kura var sniegt informāciju par minētajā adrese izvietotām video kamerām, par iespēju redzēt un kontrolēt ēkai un ēkas ieejai piegulošo teritoriju, par caurlaides režīmu ieejai A.Babenko biroja telpās. Var sniegt informāciju par personām, kuras apmeklēja A.Babenko biroja telpās. Informācija ir nepieciešamā apsūdzētā A.Babenko sniegto liecību ticamības pārbaudei.

Igors Kurčenkovs, liecinieces Kurčenkovas dēls. Par šo personu liecības tiesas sēdē sniedza lieciniece Kurčenkova, norādot, ka tieši viņas dēls nodarbojās ar dzīvokļa izīrēšanu, tai skaitā slēdza un sastādīja īres līgumus. Lieciniekam uzdodami jautājumi par apstākļiem, laiku un datumiem, kad un kuras personas ir īrējušas dzīvokli, kā arī noskaidrojams fakts vai viņa rīcībā ir un dzīvokļa īres līgums ar V.Krivošeju un citām personām.

 Sofija Isačenkova (aculieciniece no notikuma vietas, kura nav nopratināta, liecinieces Darjas Isačenkovas meita). Lieciniece Darja Isačenkova, būdama nopratināta gan pirmstiesas izmeklēšanā, gan tiesas sēdē norādīja, ka notikuma dienā un vietā (Aizsaules liela 30.05.2018.) bija kopā ar meitu. Lieciniecei uzdodami jautājumi par redzēto notikuma vietā, par dzirdētiem šāvieniem, šāvienu skaitu un intervālu, kas ir ļoti būtiski un svarīgi, jo ir iespējams lieciniece ir redzējusi personas, kuras pārvietojās ar oranžo busu. Liecinieces rīcībā var būt informācija par automašīnas izskatu, kravas nodalījuma izskatu. Lieciniecei iespējams zināmā informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu liecinieka A.Citavičus un apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Agris Šleja (adrese - XXX, Svētas pag, Jelgavas rajonos novads) – aculiecinieks avārijas situācijai uz kuru savās liecībās norādīja apsūdzētais V.Krivošejs un liecinieks D.Grečņevs. Persona ir aculiecinieks tam, ka vienā automašīnā atradās liecinieks D.Grečņevs, apsūdzētais V.Krivošejs un zvērināts advokāts A.Serovs. Nepieciešams uzdot jautājumus par faktiem, kādas vēl personas atradās kopā ar liecinieku D.Grečņevu, apsūdzēto V.Krivošeju un zvērinātu advokātu A.Serovu. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā V.Krivošeja liecību ticamību.

Aleksandrs Serovs – zvērināts advokāts, 2022.gada aprīļa sakuma tikās ar apsūdzēto V.Krivošeju. Būtu uzdodami jautājumi par apstākļiem pie kuriem tikās ar apsūdzēto V.Krivošeju un liecinieku D.Grečņevu, par informācijas saturu, kas viņam kļuva zināma no liecinieka D.Grečņeva, par informācijas saturu, kas viņam kļuva zināma no apsūdzētā V.Krivošeja, par tikšanas vietu vai vietām, par transportlīdzekli ar ko pārvietojās kopā ar D.Grečņevu un V.Krivošeju, kādas vietas apmeklēja.

 Ludmila Ivasčuka (XXX, Rīgā) - persona, kura var sniegt ziņas par notikumiem, kad M.Bunkum piederošai automašīnai tika bojātas riepas. Lieciniecei būtu uzdodami jautājumi par apstākļiem kurš un pie kādiem apstākļiem, kādu iemeslu dēļ bija sabojājis M.Bunkum piederošās automašīnas riepas. Uzdodami jautājumi lai pārbaudītu cietušo un R.Jašina liecībās sniegtās ziņas un to patiesības pakāpi.

Arnolds Libeks (A.Babenko paziņa, no kura A.Babenko pirka medību munīciju). Lieciniekam būtu uzdodami jautājumi par G.Vaļaģina un A.Babenko pazīšanas faktu. Liecinieks komunicēja gan ar G.Vaļaģinu, gan A.Babenko, līdz ar to viņa rīcībā var būt informācija par parādsaistībām starp minētām personām. Lieciniekam zināma informācija ir nepieciešama, lai pārbaudītu apsūdzētā A.Babenko un liecinieka A.Judina liecību ticamību.

 Vladimirs Tarasenko, (XXX, c. Nākotne, Jelgavas novads, e-pasts [email protected]) SIA “Baltstor” jurists. Liecinieku nepieciešams nopratināt, lai pārbaudītu A.Babenko pirmstiesas izmeklēšanā sniegtās liecības resoriskās pārbaudes laikā (resoriskās pārbaudes laika sniegtas liecības tika pievienotas šim kriminālprocesam un tiek uzskatītas par A.Babenko sniegto liecību šī kriminālprocesa ietvaros), kurās A.Babenko norādīja, kas izmeklēšanas eksperimentā A.Babenko bija pamats uzskatīt, ka speciālā izmeklēšanas eksperimenta dienā pie viņa atbrauca personas ar draudiem. Lieciniekam būtu uzdodami jautājumi par apstākļiem, kādēļ A.Babenko bija pamats baidīties no agresīvi noskaņotām personām, vai A.Babenko ir bijis konflikts, ar kādām personām, kāds bija konflikta iemesls.

Eduards Glaziuss (XXX) LPB Bankas darbinieks, kurš bija atbildīgs par transportu. Lieciniekam būtu uzdodami jautājumi vai LPB Bankas autoparkā ir melns Mersedess buss; būtu noskaidrojamie apstākli par šī transportlīdzekļa izmantošanas kārtību.

(V) Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas vairākas ballistiskās un ķīmiskās ekspertīzes. Aizstāvībai ir nepieciešams uzdot precizējošus jautājumus par veiktajām ekspertīzēm, ka arī uzdot papildjautājumus, kuri ekspertiem netika uzdoti. Līdz ar to lūdzu uz tiesas sēdi aicināt:

Jāni Lasmani, IeM VP Kriminālistikas pārvaldes ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļas vecākais eksperts, sniedza ekspertīzes atzinumus. (28.06.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 53.-54.lpp., 27.06.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 62.lpp.,26.06.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 64.-65.lpp., 26.06.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 67.lpp., 21.09.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās un ķīmiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 82.lpp., 05.07.2018. Ekspertu atzinums par ballistiskās ekspertīzes veikšanu 15.sēj. 95.lpp.).”

Divi videoieraksti par šo tēmu no Lato Lapsas YouTube kanāla:

https://www.youtube.com/watch?v=-rFhgQjMt3w&t=4s

un

https://www.youtube.com/watch?v=AXtPZA7Cm_0

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

21

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

FotoAivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli.
Lasīt visu...

18

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

FotoManu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas. Es arī tādus pavairoju. Kādreizējā kolēģe, režisore un producente Žaklīna Cinovska savā "Facebook" laika joslā zem sirdi plosošajām fotogrāfijām bija ierakstījusi tikai vienu teikumu: "Kur ir Dievs?"
Lasīt visu...

18

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

Foto2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā. Tas ir kārtējais krievu okupantu kara noziegums pret ukraiņu tautu. Zem gruvešiem joprojām aprakti daudzi ārsti, māsiņas, sanitāri un mazie pacienti.
Lasīt visu...

21

Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?

Foto“Man jau pērnajā rudenī lika saprast, ka turpinājuma nebūs,” teic Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, komentēdams savu atlaišanu no darba, kas notiks šā gada 29. septembrī. To “lika saprast” Tieslietu ministrija.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule māksliniekam Agrim Liepiņam

FotoGodājamais Liepiņa kungs! Domāju, ka ne tikai man, bet arī daudziem gan mūsu novadā, gan citur Latvijā, ziņa, ka plānojat nojaukt Jūsu izloloto Uldevena senlatviešu pili Lielvārdē, bija nepatīkams pārsteigums.
Lasīt visu...

3

Ievērtējiet – tagad es esmu viedās administrācijas ministre un nekad neesmu dzīvojusi tik labi kā tagad!

FotoLatvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs par zemi, kurā dzīvojam šodien. Mūsu senči, prasmīgi izmantojot dabas resursus, ir uzkrājuši kapitālu un radījuši pievienoto vērtību, būvējot Latviju par labklājības valsti. Kaut arī mums daudz vēl ir ko darīt cilvēku dzīves līmeņa celšanā, jāatzīst, ka nekad neesam dzīvojuši tik labi kā tagad.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Golubeva – tautas bojāejas vētrasputns

Varas bļodlaižas medijos izvilkuši no politiskās mēslaines latviskoto krievu lesbieti Mariju Golubevu. Bābiešu mīlestības priesteriene savulaik pabijusi iekšlietu ministra tronī. Tolaik...

Foto

Rezultātu nav tāpēc, ka nav mērķu un atbildīgo, – vai tas dzelzceļš, mangāns, tiesas vai ugunsgrēki...

Ziņa, ka mangāna rūdai uz Latvijas dzelzceļiem ir pienākušas beigas,...

Foto

Kas tas par ekonomiski pamatotu projektu, kura dēļ jālien parādos un jāceļ nodokļi?

Vai satiksmes ministrs ir izvērtējis un iesniedzis visas alternatīvas Rail Baltica sakarā? Manuprāt,...

Foto

Vasaļa psiholoģiskā projekcija

Cilvēkiem, reizēm veselām ļaužu grupām, ir grūti pieņemt pašcieņu traumējošus faktus. Tad ieslēdzas psiholoģiskā aizsardzība. Viens no mehānismiem ir psiholoģiskā projekcija, kad savas negatīvās...

Foto

Džordža Orvela stāsts par „Jauno Vienotību”

Orvela domas attiecas arī uz mūsdienu korumpēto partiju „Jaunā Vienotība”, kas ilgstoši vada valdību. Tāpat kā "Dzīvnieku fermā”, kur sākotnējie...

Foto

Kurš šitiem mērkaķiem iedeva granātu?

Ar Rail Baltica sarunas turpinās pa riņķi. Faktiski politiķi mēģina kaut kur nogrūst atbildību, kaut atbildīgo loks jau turpat ir - viņi paši....

Foto

Izlaupīts ražošanas uzņēmums. Seši gadi pēc uzbrukuma

2024.gada 19.jūlījā iestāsies melnā jubileja. Seši gadi pēc ekonomiskā un reideriskā uzbrukuma ražošanas uzņēmumam Ventspils ielā 63 b, Rīga....

Foto

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē: domes izveidots birojs, iepirkumu...

Foto

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

Rail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes...

Foto

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

Ģeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz...

Foto

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem....

Foto

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

Pēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies...

Foto

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju...

Foto

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

Apritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru...

Foto

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

Ja pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums...